WM magazín č. 220

Číslo vyšlo 28.4.2020. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete jen v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné →

WM magazín Skryté skutečnosti č. 220 obsah

44 stran

 • Slunce 47 nám pomůže porazit koronavirus … 1
 • Slunce 47 – obrat v Itálii a ve Španělsku … 4
 • Moje úpravy obyčejných roušek – 99,97 % … 5
 • Vliv 5G na hemoglobin a působení koronavirů (?) … 8
 • Záludný tichý vrah …13
 • Dvakrát převařená voda …18
 • Energie spirály a zásobník na vodu … 20
 • Velká Morava … 24
 • 5. setkání v Evině jeskyni … 29
 • Proč je dobrý nápad pořídit si křišťál … 32
 • Kamenné koule v Bosně – nový objev … 33
 • Jak fungují generátory BG3 a MPG30 … 35

Jak fungují generátory BG3 a MPG30?

Zkušenost ukazuje, že 85 % populace tyto nové informace bude ignorovat, nebo se jim bránit, protože řešení je příliš jednoduché, efektivní a revoluční. Pokud bojujete s infekcí, pak se nelze zcela zbavit bakterií nebo virů, pokud nepoužíváte oba přístroje; krevní elektrizační jednotkou (BG3) spolu s magnetickým pulserem (MPG30). Pulsní magnet stimuluje průtok lymfou tak, že umožní imunitním buňkám nerušený tok mikrobů z kostní dřeně, které neutralizoval, do krevního řečiště. Mějte na paměti, že krevní elektrizace pouze zastaví reprodukci škodlivých mikrobů, a že jsou to imunitní buňky, které je zabijí. Také, pokud existují na periferiích žilkách zatoulané viry, pak je zvýšený krevní oběh pomáhá přesunout do hlavních lymfatických cév, kde mohou být zničeny imunitními buňkami.

Obsah článku: O co jde? BG 3 – jemné mikro-proudy (funkce BG). Jak důležitý je Magnetický Pulser? Otázky a odpovědi. Plíce, srdce a krevní oběh. Co je příčinou hypoxie? Jak zabránit nedostatečnému okysličení krve?

Slunce 47 nám pomůže porazit koronavirus

Nový koronavirus nemá v lásce sluneční UVB záření. Kdyxž se slunce doszane 47 stupňů nad horizont, což je poloha, při které začínají pronikat UVB paprsky k zemskému povrchu. Polední slunce je naprosto nenahraditelné. Ideálně stačí 15-20 minut na poledním slunci 47,což je zároveň doba, abyste si nadruhou stranu nespálili pokožkua neriskovali rakovinu kůže. Slunce 47 se poprvé vyhoupne 47 stupňů nad horizont v různých zeměpisných šířkách v jiný den a čas. Vypočítal jsem časy, kdy bude slunce v pozici 47 stupňů nad horizontem dne 1.5.2020 v několika Čresko-slovenských městech. Doporučuji využít ozdravný vliv prvních UVB slunečních paprsků v našich zeměpisných šířkách.

Obsah článku: Účinky slunečního UVB záření. 47 stupňů nad horizontem. Provedl jsem první výpočty. Slunce 47 dne 1.5.2020. Slunce nám pomůže!

Slunce 47 – obrat v Itálii a ve Španělsku

Od konce března se situace v Itálii zlepšuje, stejně tak ve Španělsku. Podobný trend určitě nastane v Česku a na Slovensku. Slunce 47 postupuje dál k severu, dnes (3.4.2020) bylo poprvé na několik minut například v Bratislavě. Účinek uvb záření nepůsobí hned, jak by se mohlo zdát. Je mnoho nakažených, kteří se musí doléčit, určitě je mnoho dalších nakažených a neví se o nich – na to je potřeba další čas. Tam kde paprsky nedosáhnou, vir nezničí. V budovách, továrnách, kancelářích, supermarketech, v pasívních domech s rekuperací, v metru apod. je stín, nebo zasklení,
kde blahodárné uvb záření nepůsobí. Od konce března 2020 se každým dnem prodlužuje doba účinků uvb slunečního záření na našem území.Máme šanci, věřím tomu.

Moje úpravy obyčejných roušek

Doplnil jsem běžné roušky speciální filtrační vrstvou H 10 s 99,97 % účinností proti virům a bakteriím, která se používá např. na operačních sálech, nebo sterilizačních místnostech. Dnes uvidíte, jak ho můžete použít do běžných roušek a kde ho získáte. Doufám, že vám tento můj návod pomůže.

Vliv 5G na hemoglobin a koronavvir

Je síť 5G částečně odpovědna za úmrtí na koronaviry? Může 5G způsobit, že krev, která cirkuluje v těle, nebude schopna přenášet kyslík? Co je obzvláště děsivé na péči o kritické pacienty s nemocí koronavirem, je to, že netrpí „virovou pneumonií“, ale spíše neschopností absorbovat nebo nosit kyslík v krvi. „Léčíme špatnou nemoc“. A ventilátory poškozují plíce pacientů. Spíše se zdá, že jde o nějaký druh virem indukované nemoci, která se nejvíce podobá nemoci vysoké nadmořské výšky. Jak mohou mít všichni pacienti nedostatek kyslíku, když jejich plíce správně fungují? Abychom pochopili jednu možnou odpověď, musíte nejprve pochopit, jak krev přenáší kyslík. Jinými slovy, pandemie coronavirus by pravděpodobně nebyla tak nebezpečná, kdyby expozice 5G (a podobných slabších hodnot, např. WIFI) již neohrozila strukturu a funkci hemoglobinových buněk v tělech lidí.

Obsah článku: Nedostatečné okysličení krve. Jak krev přenáší kyslík? Několik způsobů poškození živého organizmu. Jak expozice záření 5G mění schopnost červených krvinek přenášet kyslík. Může expozice 5G změnit strukturu hemoglobinu. Hemoglobin je zázrak přírody. Závěr: Lidstvo spáchalo sebevraždu pomocí 5G. Vysvětlení a doporučení.

Záludný tichý vrah

O tuto záležitost se začali zajímat spíše náhodou. Jako většina lékařů a zubařů, si většina myslela, že účinky fluoridů jsou jen užitečné – například snížení výskytu zubního kazu, atd. Stejně tak jsme věřili ujištěním o bezpečnosti a užitečnosti fluoridace vody. Druh rakoviny specificky spojený s fluoridem, ačkoli nejde jen o tento jediný typ, je osteosarkom, projevující se hlavně u mužů. Národní toxikologický program prováděl dvouletou studii během níž krysy a myši dostávaly v pitné vodě fluorid sodný. Pozitivní výsledky tohoto pokusu (při němž bylo rovněž pozorováno poškození i jiných než kostní tkáně), zejména u samců krys, jsou v souběhu s velkým množstvím údajů z testů dokazujících schopnost fluoridu vyvolávat mutace (nejdůležitější „spouštěcí“ mechanizmus k přimění buněk aby se staly rakovinnými). Co se týče účinků fluoridu při rozmělňování dentálních kavit, nebyla provedena žádná dvojitá slepá studie účinnosti fluoridu při prevenci zubního kazu.

Dvakrát převařená voda

Proč byste nikdy neměli znovu vařit převařenou vodu? Složení vody se mění, když se voda vaří. V převařené vodě se hromadí nebezpečné látky. Když vodu znovu převaříte, sloučeniny se akumulují a zvyšuje se riziko, že budete ve vodě konzumovat některou z nebezpečných chemických látek. škodlivé látky obsahují například arsen, fluoridy, dusičnany a podobně. Jsou-li nahromaděné, pak mohou působit škodlivě dokonce i zdravé minerály. Neméně gůležité zjištění je, že převařená voda ztrácí svoji přirozenou bioenergii. Každá voda má svou bioenergii, ale jakou bioenergii má převařená vody zatím nikdo neměřil. Časopis WM magazín provedl první test.

Obsah článku: Složení vody se mění. Škodlivé účinky znovu převařené vody. Bioenergie vody se převařením snižuje. Výsledky testu.

Energie spirály a zásobník na vodu

Zásobníky užitkové vody a retenční nádrže jsou dnes velmi aktuálním tématem. V plastovém sudu vám vydrží voda déle čistá, pokud využijete energii spirál. V loňském roce jsem vyzkoušel
položit pod sud s vodou metalickou spirálu. Spirála o průměru 70 cm je orientovaná tak, aby čerpala energii Země. Pro zachování kvalitnější vody jsem využil proudění energie ze Země. Výsledek ročního pokusu je velmi zajímavý … Návod, jak to udělat pro vás připravil a testoval časopis WM magazín. Energii spirál můžete využít nejenom pro zásobníky vody. Energie spirál má velký vliv například na kvalitu vody a potravin. Provedl jsem několik prvních testů s vodou. Další testy budou následovat.

Obsah článku: Zásobníky na vodu. Energie spirál. Bioenergie spirály. Spirála pod vodním zásobníkem. Příprava, výroba a osazení spirály.

Velká Morava

Na území Česka a Slovenska údajně existovala říše Velká Morava. Dodnes nevíme, kde bylo její hlavní město. Nová fakta naznačují, že centrum Velkomoravské říše musíme hledat na území bývalé Jugoslávie. Není lepší místo než Viminacium. Řeky Dunaj, Velká Morava a Mlava jsou široké a klidné. Místo je bezpečné před záplavami s výhledem na nížiny a úrodná pole. Dlouho před naším letopočtem zde stávalo velké město, jehož lidé nepsali v latině, ani žádným jiným známým písmem, píše Dioklecián o Viminaciu.

Obsah článku: Sámova říše, sjednocení slovanských přistěhovalců. První pokus o evropský centralismus. Cyril a Metoděj jako dobrý ideologický nástroj nové moci. Velká Morava a Moravská rovina. Delta Velké Moravy. Vinča a Viminacium. První nemožné objevy. Hlavní město velkomoravské říše najdete v Srbsku.

5. setkání v Evině jeskyni

Poprvé jsem Evinu jeskyni objevil v září 2019. V jeskyni jsem naměřil vysoké hodnoty vzdušných záporných iontů (až 2 milony n.i.). Od té doby provádím měření pravidelně každý měsíc. Až dlouhodobé měření a srovnání ukáže, jestli jsou vzdušné vitamíny v Evině jeskyni stabilní, nebo není. Záporné ionty (n.i) jsou záporně nabité atomy, které se váží na škodlivé mikroorganismy a rozkládají je. Čím více záporných iontů, tím příznivější je atmosféra pro lidi, zvířata a rostliny, proto jsem je nazval vzdušné vitamíny. Klinické studie prokázaly, že negativní ionty eliminují škodlivé mikroorganismy. Na každém veřejném setkání provádím také měření bioenergie lidí před návštěvou jeskyně, v jeskyni a po opuštění jeskyně. Z výsledků je vidět, že po pobytu v Evině jeskyni došlo ke zvýšení životní energie u všech účastníků.

Obsah článku: Měření vzdušných vitamínů v Evině jeskyni. Měření bioenergie v Evině jeskyni. Zdravotní výhody záporných iontů. Pozitivní účinky záporných iontů-vzdušných vitamínů. Vlastní zkušenosti.

Seriál Vzdušné vitamíny v Česko-slovenském podzemí – dosud vyšlo:
WM magazín č. 212 – Supí jeskyně a jeskyně nad Švýcárnou (ČR); WM magazín č. 213 – Evina jeskyně (ČR); WM magazín č. 214 – Zbrašovské aragonitové jeskyně (ČR); WM magazín č. 215/216 – Belianská jeskyně; WM magazín č. 217 – Jeskyně Driny; WM magazín č. 218 – Sloupsko-šošůvské jeskyně; WM magazín č. 219 – Bystrianská jeskyně

Proč je dobrý nápad pořídit si křišťál

O křišťálu se tvrdí, že by měl být základem každé sbírky. Koho jednou „zavolají“ kameny, nejspíš nějaký ten kousek křišťálu doma má. Jsem přesvědčená, že nejen sběratelé minerálů by měli mít doma křišťály, ale tento poklad by měl mít doma prostě každý. Není to jen věc, kus kamene, nebo nějaké zboží, které koupíme, zaplatíme a odneseme domů. Dokonce i když si krystal vybereme a poctivě zaplatíme, mějme na paměti, že i přesto není automaticky naším majetkem. Krystal je totiž bytost, a to velice vnímavá a komunikativní. A bytost prostě nemůžeme vlastnit, bez ohledu na to, kolik jsme za krystal zaplatili. Krystaly tedy není potřeba brát jako svůj majetek, ale spíš jako své přátele, rádce a pomocníky.

Kamenné koule v Bosně – nový objev

Nejnovější objev kamenných koulí se uskutečnil v březnu 2020, v Zenicko-dobojském kantonu. Objevitel předpokládá, že vykope dalších 7 koulí. V Bosně existuje dalších 15 lokalit kde byly objeveny kamenné koule, většina byla bohužel zničena. Lidé v nich hledali poklad, koule rozbíjeli, úlomky si nosili domů, nebo je dávali do místností, dokonce do základů svých domů. Na báňské fakultě v Tuzle byla provedena odborná analýza kamenné koule. Mimo běžné prvky, navíc obsahují 9 vzácných stopových prvků. Složení okolní horniny, ve které byla koule nalezena, je jiné. Odlišné složení je možná důvod, proč jsou pevnější a nepodléhají přirozené erozi. Provedli jsme pokus s lidskou aurou, pokud si kamennou kouli z Bosny přiložíte k tělu. Více o kamenných koulích ve světě najdete → zde

Obsah článku: Analýza kamenných koulí. Energie kamenných koulí. Pokusy s aurou. Jak vznikly kamenné koule?

Pokud se vám články líbí, podpořte časopis WM magazín předplatným. Děkuji, Jiří Matějka. 

Regenračné centrum