Energie tří spirál

7268Energie tří zemních spirál

Tvar spirály je symbol velké síly. Spirála představuje proudící energii. WM magazín realizoval vlastní projekt Energie Země v archeologickém parku Ravne 2. Cílem projektu je měření a využití energie spirál.

Ve vesmíru vidíme spirálovité galaxie, naše galaxie Mléčná dráha má výrazně spirálovitou strukturu. Tornáda a hurikány jsou silně rotující vzdušné víry, proudící voda tvoří vodní vír. DNA pozemských organizmů se stáčí do spirály. Na celé planetě existují symboly posvátných spirál vyryté do kamene. Spirála je nástrojem velké síly.

Proudění energie ve spirále

Energie ve spirále proudí pouze jedním směrem – podle toho, jestli je spirála pravotočivá, nebo levotočivá. Příkladem může být ventilátor – čerpadlo – a nastavení lopatek, kterými proudí vzduch přímo na vás, nebo vodu odsává. Levotočivá spirála nasává energii ze země, pravotočivá spirála nasává energii z universa (z vesmíru).

Z vašeho pohledu vidíte dvě spirály, levotočivou a pravotočivou. Nejedná se o dvě rozdílné spirály, ale o jednu, pokaždé pozorovanou z jiné strany. Proudění energie ve spirále je jednosměrné. Z jedné strany energii nasává, z druhé proudí ven. Pokud chcete čerpat energii Země, postavte se z vašeho pohledu na levotočivou spirálu. Pokud chcete čerpat energii univerza, pak se ostavte z vašeho pohledu na pravotočivou spirálu.

Je důležité uvědomit si, zda je spirála otočená správně.

schema proudění energie 

Z fyzikálního hlediska je spirála vysokofrekvenční anténa. Elektrony v metalickém drátu nepřipojeném ke zdroji napětí, vykonávají chaotický pohyb. Elektronový oblak jako celek se nepohybuje. Podobně vypadá hejno komárů za bezvětří – hejno stojí, ale jednotliví komáři se pohybují.

Pokud je metalický vodič ve spirále připojen ke zdroji energie – Země – chaotický pohyb elektronů se zpomalí – komáři se stále pohybují chaoticky, ale hejno jako celek se v mírném větru energií dodané ze spirály pohybuje.

Projekt Energie Země v Ravne 2

Časopis WM magazín realizoval v archeologickém parku Ravne 2 vlastní unikátní projekt zemních spirál. Do terénu jsme osadili 3 kovové spirály, každá s průměrem 1,40 m. Dvě spojené spirály jsou z pohledu levotočivé, jedna je pravotočivá. Cílem projektu je měření a využití energie spirál. Energii lze měřit moderními přístroji. Citliví lidé mohou vnímat energii spirál pomocí alternativních pomůcek. Dnes je tato unikátní instalace oblíbeným místem  návštěvníků bosenského údolí pyramid  z celého světa.

Příprava terénu a osazení spirál

Místo leží na soutoku dvou potoků v dolní části archeologického parku Ravne 2. Terén jsme srovnali do roviny, přebytečná zemina byla rozhrnuta podél potoka. Provedli jsme další výkopy pro osazení tří spirál. Spirály a plocha byla zasypaná konglomerátem, obvod kruhů osazen kameny z podzemního labyrintu Ravne.

Vytyčili jsme základní orientaci spirál ke světovým stranám. V projektu byla použita tzv. posvátná geometrie. Spirály jsou osazeny podle rovnostranného trojúhelníku vepsaného do kruhu o průměru 4,20 m. Střed každé spirály je v polovině délky stran trojúhelníku. Dvě spojené levotočivé spirály jsou orientované ve směru východ – západ.

Můj projekt, schéma a postup prací jsou vidět na fotkách.

Funkce spirál v Ravne 2

Spirály v Ravne 2 emitují bioenergii živých tvorů a energie Země. Dvě levotočivé spirály nasávají energii ze země, pravotočivá spirála předává energii opačným směrem. Pokud se postavíte na spojené levotočivé spirály, bude energie Země proudit směrem k vám. Na pravotočivé spirále můžete vlastní energii předávat směrem dolů.

První měření a názory návštěvníků jsou zajímavé. Mnozí cítili příval pozitivní energie, jiní pociťovali vliv spirál v oblasti srdce. Příznivý vliv spirál naměřili lidé kyvadélky. První měření prokázalo vysokou úroveň vitality – téměř 30.000 bovisů. Někteří jedinci popisoval detoxikační stavy.

Hodnotit funkci tří spirál v archeologickém parku Ravne 2 je zatím předčasné. Projekt byl realizovaný ve dnech 25 – 27. 7. 2016. Přibližně za 1 měsíc dojde k přirozenému kontaktu spirál se zemí. Za 30 dní mohou mít spirály mnohem vyšší účinnost.

Realizace projektu Energie Země

Projekt Energie Země realizoval časopis WM magazín Skryté skutečnosti ve spolupráci s Nadací „archeologický park Bosenská pyramida Slunce“. Na pracích se podílelo celkem 9 našich čtenářů. Všem zúčastněným patří velké poděkování.


Pokud máte zájem otestovat účinky spirál, pojeďte s námi do Bosny, nebo je vyzkoušejte sami. Najdete je ve spodní části parku Ravne2, pod bílými megality.

Napište mi své poznatky a dojmy z místa tří zemních spirál v parku Ravne 2..

Jiří Matějka


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte:
info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Regenračné centrum