Žlutá pyramida

Žlutá pyramida v Kvasicích

Pyramidy jsou dodnes považovány za posvátné stavby spojené s tajným věděním. Na naší planetě stavěli lidé pyramidy v Egyptě, Mexiku, Číně, Indii, Rusku a jinde. Tvar pyramid se liší, některé jsou stupňovité, jiné zploštělé nebo kuželovité, ale všechny vycházejí z geometrického tělesa.

Pyramidy patří k největším záhadám našeho světa. Tak jako člověk, i pyramida se skládá z hmoty a ducha. Pyramidální energie má příznivé účinky na lidský organismus. Dochází k postupnému ústupu zdravotních potíží, hubnutí, harmonizaci životních pochodů v těle. Pyramidální energie ničí bakterie, zvyšuje obranyschopnost organismu a působí revitalizačně. Po pobytu v pyramidě jsme jako po hlubokém několikahodinovém spánku a několik dní se cítíme svěží, aktivní, s dobrou náladou. Říká se, že jedna noc strávená v pyramidě zregeneruje organismus, jako týden pobytu na horách nebo u moře.

Geometrie a funkce pyramid

Prostudoval jsem mnoho literatury a článků o pyramidách. Minimální výška léčebné pyramidy by neměla klesnout pod 1,8 metru. Máme v plánu pozorovat vliv na člověka, proto jsem se rozhodl pro 2,5 metru, tak, aby se do vnitřního prostoru dalo umístit lehátko. Uvádí se, že objem tělesa vloženého do pyramidy (nebo člověka) by neměl být větší jak 1/5 objemu pyramidy. Čím je stavba vyšší, tím lepší má účinky.

Všeobecně se předpokládá, že nejvhodnější tvar by měl vycházet z rozměrů Velké pyramidy v Gíze, ale není to pravda. Důležitým prvkem je sklon magnetické pole v místě stavby pyramidy. V Egyptě je sklon magnetismu jiný než u nás – proto neexistuje žádný rozumný důvod stavět kopie Velké pyramidy se sklonem 52°. Odborníci z Ruska použily při stavbě experimentálních pyramid vysokých 22 a 44 metrů sklon 65°, což nejlépe odpovídá magnetizmu v dané oblasti. Pro naše zeměpisné šířky vyhovuje sklon 60°- 62°.

Ideální sklon stran

Podle ruských odborníků působí ostrá pyramida (65°) jako radiátor, to znamená, že dokáže dobře absorbovat a předávat do svého okolí inertní vlny přicházející z vesmíru (kosmický éter). Podobné pyramidy s ostrým úhlem existují v Súdánu (Meroe), které jsou starší než egyptské. Tupá pyramida působí opačně, jako chladič, jímž proudí zesílené vlny do zemského povrchu. Příkladem může být Bosenská pyramida Slunce s podzemním labyrintem chodeb, který se využívá pro ozdravné účinky. Velká pyramida v Gíze postavená z přesných kamenných bloků by měla fungovat jako rezonátor, jako střední cesta, tj. nemají intenzivní vyzařování směrem nahoru ani dolů.

Důležitý je prostor kam chcete energii dostat

Nejstarší pyramidy jsou postaveny z hliněných cihel, z kamene, některé vznikly tvarováním terénu. Mají tvar stupňovitý, hladký, sypaný apod. Na použitém materiálu celkem nezáleží, nedoporučuje se však kombinovat mnoho různých druhů materiálů. Před časem jsem V. Uvarovovi položil otázku, zda musí mít pyramida obvodový plášť nebo ne: Energie není viditelná, důležitý je prostor, kam chcete tuto energii dostat. Pyramida může být kuželovitá, trojboká, nebo čtyřhranná, orientovaná k severu, na západ, nebo jinak, všechno jsou to tvarové zářiče – důležitý je stranový sklon pyramidy. Prostor stačí vymezit např. čtyřmi hranoly a bude to fungovat. Aby na vás při meditaci nepršelo, můžete pyramidu zakrýt plátnem, palubkami, plastovými deskami, nebo použít deštník … Je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu energie záření narůstá. Znamená to, že síla účinků pyramid závisí na jejich tvaru a místě.

Energie pyramid

Jak využít energii pyramid? Existuje mnoho způsobů, jak pyramidy používat a využít. Zjistilo se, že každý předmět uložený do pyramidy obklopí energetické pole, které nemá elektromagnetickou povahu. Tato proudící energie se váže na magnetizmus. Energie kumulovaná uvnitř pyramidy neproniká ven, odráží se zpět a vykazuje vlastní stabilitu. Z pokusů a zkušeností je zřejmé, že energie, která se v pyramidě akumuluje, není pro člověka škodlivá, naopak, posiluje naši vitalitu. Znemožňuje také množení bakterií a mikroorganizmů, které způsobují například rozklad potravin.

Žlutá pyramida v Kvasicích

Šéfredaktor časopisu WM magazín Jiří Matějka se rozhodl postavit vlastní pyramidu vysokou 2,35 metru, se stranovým úhlem 60°, který odpovídá magnetizmu v našich zeměpisných šířkách. Mám v plánu ověřit účinky energie pyramid jak na člověka, tak na vodu, rostliny a pro další pokusy.

Postavil jsem tzv. letní variantu pyramidy ze čtyř dřevěných hranolů. Pyramida je umístěna na tichem místě mezi zdravými stromy, s otevřeným výhledem na oblohu. Pod pyramidou je podzemní tekoucí voda. Na podzim plánuji pyramidu upravit pro pobyty v chladných dnech.

Žlutou pyramidu v Kvasicích můžete využít i vy. Je umístěna u zahradního apartmánu pro 7 osob (2 pokoje s kuchyňkou, sprcha, sociální vybavení, parkování). Pyramida je postavena na tichém místě před sklípkem (12 osob) s klenutým stropem ze starých cihel.

Působení na člověka

Pyramida díky optimálním proporcím ve svých útrobách shromažďuje životní energii. O jakou energii jde? Budeme ji nazývat „energie pyramid“. Velmi blahodárně působí na vše živé, posiluje organismus, imunitu, umí omlazovat, léčit lidi, zvířata a rostliny, zajistit zdravé sny, neutralizovat negativní zóny, energetizovat potravu, nápoje včetně pitné vody.

Pyramida může působit jako určitý druh posilovače poskytujícího dodatečnou zásobu energie. Urychluje nebo zpomaluje přirozené procesy. Působí nejen na fyzické lidské tělo, ale také na tělo éterické, mentální a astrální. Vrací vnitřní rovnováhu a posiluje vědomí sama sebe. Člověk už po několika minutách pocítí klid, je vyrovnanější a koncentrovanější. Napětí se ztratí a každý, kdo je aspoň trochu senzitivní, v sobě pocítí mocnou sílu. Oddech v pyramidě je efektivní cestou k vnitřní harmonii a zdraví.

Bylo dokázáno, že v pyramidách s výškou nad 180 cm se dosahuje velmi dobrých výsledků při léčbě problémů s páteří a revmatismu. Ve správně postavené pyramidě je naprosto sterilní prostředí, a tedy zcela reálný předpoklad, že je tak možné vynutit rozpad napadnuté tkáně. Samozřejmě jen za určitých podmínek. Pobyt v pyramidě by neměl překračovat 60 minut. Při nejméně třicetiminutovém pobytu v pyramidě po minimálně dvanácti sezeních mizí většina kožních chorob a onemocnění sliznice.

Dva dny s pyramidou

Jeden den, nebo hodina nestačí. Doporučuji využít energii pyramidy minimálně dva dny a více. Při dvoudenním pobytu v apartmánu Kvasice máte k dispozici tento program:

  • Meditace a ozdravné pobyty pod pyramidou třikrát za den po max. 60 minutách.
  • Digitální detox – krátkodobý pobyt 1–6 hod. v naprosté tmě a tichu bez rušivých signálů.
  • Pyramidální voda – pyramidální voda se energetizuje v pyramidě za asi 10 hodin a svou energii uchová asi 5 dnů.
  • Využití dvou energetických spirál s průměrem 60 cm. Můžete provádět pokusy.
  • Posílení imunity. V rámci pobytu budete mít možnost bezplatně vyzkoušet magnetický pulsní generátor MPG 30 a generátor BG 3 (nazývaný jako čistič krve). Více o přístrojích nejdete zde → www.becktechnology.cz, nebo v časopise WM magazín zde → WM magazín pro zdraví

Apartmán u Žluté pyramidy

Informace a kontakty najdete zde →  Apartmán v Kvasicích / + 420 777 770 609, E-mail: jirimatejka@wmmagazin.cz

Jiří Matějka

Regenračné centrum