Bosenská pyramida Měsíce

V bosenském údolí u města Visoko, asi třicet kilometrů severozápadně od Sarajeva, byly v roce 2005 objeveny pyramidy. Druhá největší je pyramida Měsíce.

Pyramida Měsíce je vysoká 190 metrů a je tak druhou největší na světě. Na stranách pyramidy prováděli pracovníci Nadace vykopávky. Objevili  zde terasy a dlážděné chodníky. Na vrcholu je náhorní plošina. Pod vrstvou ornice jsou vydlážděná nádvoří.

Geometrie pyramid

Tři strany stupňovité pyramidy Měsíce jsou orientovány přesně ke světovým stranám (sever, západ, jih). Východní strana je zanesena zeminou  a nebyly zde prováděny žádné vykopávky. Důvodem jsou miny z válečných dob, které dodnes nebyly odstraněny.

Na západní straně pyramidy Měsíce jsou vidět dvě menší nástavby trojúhelníkové tvaru, které nebyly zatím odborně prozkoumány.

Geologické sondy

Na vrcholu pyramidy Měsíce byl proveden vrt, na náhorní plošině sonda do hloubky osm metrů. Vrchol pyramidy je poskládán z pravidelných bloků, které jsou spojeny maltou. Geologové zkoumali tepelnou setrvačnost pyramid pomocí detektoru Aster s rozlišením 6 metrů. Výsledky testů naznačují, že pyramidy jsou složeny z méně konsolidovaného materiálu a mají sklon k rychlejšímu chladnutí, než okolní kopce. Zjištění je shodné s tím, co lze očekávat od umělé struktury – menší hustota materiálu, pórovitost a vnitřní dutiny přispívají k zvýšení tepelných ztrát.

Terasy a dlažby na pyramidě Měsíce

Profesor Muhamed Pašič z univerzity v Zenici prováděl laboratorní analýzu více než 100 vzorků z bosenské pyramidy Měsíce. Jsou to homogenní útvary složené ze silikátů – křemičitého písku, vápníku a uhličitanů hořčíku – tvořících 84 % celkové hmotnosti. Zbývající komponenty jsou oxidy železa, draslíku, sodíku a titanu. Tento silikátový materiál, s hustotou 2,6 g/cm3 má vyšší pevnost a voděodolnost, než běžné přírodní usazeniny.

Archeologové jsou přesvědčeni, že kamenné bloky a dlažby byly vytvořeny uměle, metodou geopolymerizace. Vzniklá směs, „první beton“, ale mnohem pevnější než dnešní, byl odléván do podoby bloků a dlažeb. Takto vybetonované plochy časem nepravidelně popraskaly.

Terasy na stranách pyramidy Měsíce jsou široké 2 – 2,5 metru se sklonem 8 stupňů do středu pyramidy. Domnívám se, že terasy a chodníky sloužily ke svedení vody do pyramidy Měsíce.

Posvátná geometrie

Vrcholy pyramid Slunce, Měsíce Draka tvoří rovnostranný trojúhelník. Vzdálenosti vrcholů, ověřeno geodety z katastrálního úřadu, jsou 2,173 kilometru.

Do Visoka přijíždí mnoho odborníků z celého světa. Pozorování inženýra Gorana Cakiče ukázala existenci „solárního show“ mezi pyramidami Slunce a Měsíce. Uvedl, že stín pyramidy Slunce v poledne 21. června 2008 vytvořil vedle pyramidy Měsíce paralelní stínovou pyramidu.  Stín pyramidy Slunce 20. srpna mezi 18:30 a 19:30 pokrývá celou pyramidu Měsíce. Je to náhoda? Ne! Jde o plánovaný záměr, charakteristický pro mnoho starověkých kultur.

Energie pyramidy Měsíce

Na vrcholu pyramidy Měsíce jsou velká vydlážděná nádvoří. Citliví lidé zde vnímají proud pozitivní energie.

Názory na bosenské pyramidy se liší. Jde o uměle vytvořené kopce, nebo jsou přírodního původu? Domnívám se, že jde o uměle dostavěné kopce, upravené do tvaru ideální pyramidy.

Nové video Bosenská pyramida Měsíce

Video z produkce časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a klubu cestovatelů Nový cestovatel z.s.

Cesty a expedice do Bosny

Časopis WM Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum