Antonín Horák 100

Antonín Horák 100, vernisáž výstavy: 20. března 2018

Životní příběh a dílo zlínského fotografa, filmaře, spisovatele a Slovana.

Výstava ke stému nedožitému výročí Antonína Horáka je otevřená 21.3 – 13.5.2018 v budově 14/15 Moravského muzea ve Zlíně.

Antonín Horák se celoživotně zabýval původem prvního písma a tento vynález, jak sám tvrdí, pochází od Praslovanů. Jejich jazyk je sice archaický a zastaralý, ale nám dodnes srozumitelný. Je třeba se s ním seznámit a učit se mu čtením starých nápisů. A pan Horák byl v dnešním světě prvním a jediným, kdo je přečetl.

Ani vás nepřekvapí, že historici jeho návod, jak číst původní „praslovanské“ písmo, přijali se shovívavým úsměvem. Tvrdili, že se o tom na vysokých školách nikdy neučili.

Mě osobně tvalo pár let, než jsem pochopil princicp čtení nejstaršího jazyka na naší planetě. Dnes symbolům rozumím a umím je přeložit! Díky panu A.  Horákovi.

Regenračné centrum