9.setkání na Kótě zulu 664

9. setkání pod kótou zulu 664

14.7.2018 proběhlo již deváté veřejné setkání. Sešli jsme se před vstupem do Iontového tunelu, který vede do středu hory ve tvaru pyramidy Kóty zulu 664. Prováděli jsme kontrolní měření záporných iont. Současně vznikl v Iontovém tunelu první filmový dokument.

Nový dokument z Iontového tunelu

Iontový tunel

V lokalitě Markušovce – Stožky se nachází dnes již nefunkční báňský závod. Kdysi se zde těžila a zpracovávala železná ruda. Výroba byla ukončena v roce 1992. Moderní štoly se razily v nadmořské výšce asi 230–240 m. Pod štolami je velké jezero, pod ním nekonečné zásoby kovové rudy. Voda a kov jsou důležitými prvky pro každou pyramidální stavbu. Před 42 lety byl na severní straně Koty zulu 664 vyražen průzkumný tunel do hloubky 260 metrů (1976). Vodorovně ražená chodba končí ve středu pyramidálního kopce Kóta zulu 664. Proč by tunel vyražen a z jakého důvodu byly práce ze dne na den zastaveny?

Chodba byla vyražena před 42 lety jako průzkumná sonda. Podle pamětníků ražba skončila ze dne na den. Co mohlo být důvodem náhlého ukončení? Co se ve skutečnosti hledalo a nenašlo? V báňském deníku je zapsáno, že se jednalo o průzkumnou sondu. V tu dobu bylo běžné, že se při ražení štol narazilo na krystaly, které pak byly prodávány zahraničním zájemcům. Je možné, že v Iontovém tunelu hledali před víc jak 40 lety velký krystal? Na počátku našeho průzkumu to vypadalo jako dobrý důvod. Nové informace od přímých účastníků to ale popisují jinak. Tehdejší geologové zjistili, že v Kótě zulu 664 je velká dutina, do které se snažili prorazit. Pokud by ji našli, bylo v plánu v ní ukládat nebezpečné rtuťové odpady z úpravny rud. Naštěstí k tomu nedošlo! Tehdy lidé přemýšleli jinak. Pro nás je to důležitá informace – v pyramidálním kopci Kóta zulu 664 se nachází velký prázdný prostor.

Měření záporných iontů v Iontovém tunel

10. 9. 2017 se uskutečnilo vůbec první veřejné setkání pod Kótou zulu 664. Naměřené hodnoty byly vysoko nad běžným průměrem, s postupem do hlubin tunelu se zvyšovaly až na maximálně měřitelnou hranici 2 miliony záporných iontů/cm3. Proto jsem báňské dílo u Markušovců, staré 40 let, pojmenoval Iontový tunel. Od té doby provádím každý měsíc kontrolní měření. Za uplynulých devět měsíců jsou hodnoty stabilní. Záporné ionty jsou prospěšné pro vše živé. Čím vyšší je počet záporných iontů, tím příznivěji působí na lidské zdraví.

Pro srovnání uvádím hodnoty záporných iontů na různých místech. Kanceláře – 70, průmyslové oblasti – 50, nákupní centra – 220, obytné plochy 200, interiér auta při jízdě – 360, lesy – 2000, u vodopádu Minoh – 5000, podzemní labyrint Ravne v Bosně – 43 000, jeskyně po pyramidou Rtanj v Srbsku – 200 000, Iontový tunel Kóta zulu 664 – 2 000 000 záporných iontů / cm3.

Upozornění: Průzkum a pobyt v Iontovém tunelu je na vlastní nebezpečí. Hrozí riziko úrazu. Na konci tunelu jsou prohnilé dřevěné vzpěry, které se mohou při nepatrném pohybu zřítit. Nevstupujte do místa, kde jsou ztrouchnivělé trámy.

Pozitivní energie Kóty zulu 664

Je až s podivem, jak si příroda sama, bez zásahu člověka dokázala během uplynulých 26 let poradit s rtuťovým zamořením z bývalého báňského závodu. Místní si pamatují Stožky, především kótu 664, jako horu bez porostu, pokrytou rtuťovými kapkami. Pomohla si příroda sama, nebo zde působí nějaké pozitivní energie urychlující revitalizaci?

Ohrožení Kóty zulu 664

Ukazuje se, že příroda v oblasti Kóty zulu 664 je výjimečná čistým vzduchem a výskytem vzácných rostlinných druhů. Bylo by škoda, kdyby zanikla například neuváženým báňským dílem. Kóta zulu 664 se skládá z bílého vysokoprocentního vápence, který je vhodný pro farmaceutickou výrobu antibiotik a potravinových doplňků. Ve studii jedné slovenské firmy je Kóta zulu 664 označena za potencionální místo budoucí těžby. Nedovolme těžbu a zničení Kóty zulu 664. Nedovolme, aby byla Kóta zulu 664 rozemleta do drahých a mnohdy zbytečných léků.

Ochraně Kóty zulu 664 se věnuji od samého počátku, kdy jsem zjistil její mimořádně velký ozdravný potencionál. Jako první krok jsem ve spolupráci se slovenskými přáteli zorganizoval petici na její záchranu. Další kroky budou následovat.

Projekt Kóta zulu 664 si získává pozornost odborníků a přátel, nejenom ze Slovenska. Cením si vaší nezištné pomoci při vyhledávání důležitých informací a odborných konzultací. Děkuji všem za podporu. Zdejší příroda je čistá a neposkvrněná. Příroda nám zdarma nabízí prostředí, životní energii a zdravotní výhody, které v takové síle jinde nenajdete. Využívejme proto Kótu zulu 664 s úctou a pokorou. Chraňme společně Kótu zulu 664.

Vše o Kótě zulu 664

Vše o historii objevu a nejnovějších objevů na Kótě zulu 664 se můžete dočíst v mojí nové knize Naše fantastická minulost. Kniha má 27 kapitol, z nichž nejnovější kapitola je věnována Kótě zulu 664:

Obsah kapitoly Kóta zulu 664: První průzkum – Slovenské rudohoří – Důkaz pravěkého osídlení – Stará hornická města – Jak vznikl název Kóta zulu 664 – Průzkum Kóty Zulu 664 – Orientace Kóty zulu 664 – Kóta zulu 664 a voda – Podzemní chodby pod Kótou zulu 664 – Iontový tunel v Kótě zulu 664 – Proč jsem nazval průzkumnou štolu jako Iontový tunel? – Co jsou záporné ionty – Měření záporných iontů v Iontovém tunelu – Voda z iontového tunelu – Iontový tunel a hladina glukózy v krvi – Energie Kóty zulu 664 – Pyramidy a geopatogenní zóny – První zkušenosti z pobytu v Iontovém tunelu – Zákonem chráněné rostliny na svazích Kóty zulu 664 – Fenomén Kóta zulu 664 – Pravidelná setkání pod kótou zulu 664 – Záchrana Kóty zulu 664.

Knihu Naše fantastická minulost si můžete objednat v našem e-shopu, nebo napsat e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo tel: +420 777 770 609.

Share

0
38
0
Regenračné centrum