5. setkání na Kótě zulu 664

V sobotu, 6.2.2018, dva dny po úplňku, proběhlo již páté setkání pod Kótou zulu 664. Sešlo se nás třicet, měřili jsme vzdušné záporné ionty a meditovali v Iontovém tunelu.

Kdysi bezvýznamný a bezejmenný kopec, na mapě označený jako kota 664, jsem poprvé navštívil v roce 2015. Důvodem vůbec první průzkumné expedice byla nápadná geometrie stran. V přírodě existují kopce, které mají dvě strany ve tvaru trojúhelníku. Podle našeho průzkumu, má kóta 664 tvar čtyřboké pyramidy.

Čtyřboká pyramida?

Na leteckých fotografiích kóty 664 jsou vidět tři pravidelné strany, ale čtvrtá chybí. Proč? V období tání severních ledovců proudila voda a hlína na jih. Proudy tekutého bahna překonávaly vrcholy hor a zaplavovaly údolí. Na jižní straně kóty 664 se bahno usadilo, proto dnes nevidíme čtvrtou stranu. Planetární oteplení a konec doby ledové se podle geologů odehrávalo před 12.000 lety.

12.000 let stará pyramida?

Kóta 664, kopec ve tvaru čtyřboké pyramidy, je celý z vápence. Před ním a za ním jsou nánosy bahna a hlíny. Vápencový kopec je pevná a stabilní struktura, která odolává klimatickým změnám. Kopec ve tvaru čtyřboké pyramidy je starší, než hlína naplavená při tání ledovců před 12.000 lety.

Geologická stabilita Slovenského Rudohoří

Kóta 664 se nachází v geologicky nejstabilnější oblasti na Slovensku. Proto zde můžeme najít nejstarší důkazy pravěkého osídlení. Pevné zázemí a nerostné bohatství byly důležité pro vývoj všech nejstarších civilizací na naší planetě. Erupce sopek na jihu Slovenska, ani poslední aktivita Vihorlatských vulkánů neovlivnila život lidí kolem kóty zulu 664.

Lidé obři?

Staré románské báje popisují bohy jako obry, kteří přišli z hvězd. Kostry lidí obřího vzrůstu byly nalezeny po celém světě. Kyklopské stavby z mnohatunových kamenů nalezené ve středomoří a v Bosně, si neumí dnešní věda vysvětlit. Stavěli je lidé obři?

Ve Spišské Nové Vsi byla v roce 2017 prováděla přístavba objektu. Při výkopech byla objevena lidská kostra neobvykle velkého vzrůstu. Vědci usoudili, že to byla zřejmě genetická anomálie, která není v oblasti historicky běžná. To je omyl. Domnívám se, že jde o první důkaz přítomnosti lidí velkého vzrůstu v oblasti kolem kóty zulu 664. Informace o Spišském objevu si vyhledejte na netu.

Iontový tunel

Na severní straně Kóty zulu 664 existuje podzemní chodba, která byla vyražena před 40 lety. Poprvé jsme tunel navštívil v září 2017. Chodba dlouhá 260 metrů vede do středu pyramidálního kopce. Prováděl jsem první měření vzdušných iontů. Výsledek byl velkým překvapením, naměřená hodnota byla víc jak 2 milióny záporných iontů/cm3. Pobyt v prostředí s vysokým obsahem záporných iontů je prospěšný pro lidské zdraví. Proto jsem podzemní chodbu nazval Iontový tunel.

Elektrická vodivost lidí a drahých kovů

Zlato je (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý kov žluté barvy. Elektrická vodivost zlata je 0,9999. Voda a vzduch mají hodnotu 1,0000, měď 0,999 a například Cín 1,000. Elektrická vodivost materiálů je pro náš výzkum velmi důležitá hodnota. Lidé, vnitřní orgány i kůže, jsou nabity záporným nábojem, mají přirozenou vodivost – permitivitu (mr) 20-30. Pokud se pohybujete v prostředí s nízkou permitivitou, nebo používáte oděvy z umělých vláken (permitivita 3), pak je vaše zdraví ohroženo. Znečištěné prostředí a moderní materiály nabité kladnými (škodlivými) ionty ničí záporné částice, které jsou prospěšné pro lidské zdraví.

Platí pravidlo: čím nižší je elektrická permitivita materiálů, tím víc jsou škodlivější. Například zlato má elektrickou permitivitu 1, proto nemá žádný zdravotní účinek. Kabát, nebo bunda z umělých vláken (polyester apod.) má permitivitu 3. Takový materiál velmi rychle odsává a likviduje záporné nabité ionty. Tento efekt jsme pozorovali před vstupem do Iontového tunelu.

Měření v Iontovém tunelu

Shromáždili jsme se před vstupem do podzemí. Měřením jsem zjistil, že hodnota vzdušných záporných iontů je velmi nízká: 700 – 900 záporných iontů/cm3. Důvodem byl velký počet lidí oblečených v umělých vláknech. Měření jsem opakoval po dvou hodinách u vstupu, již bez lidí, s výsledkem 9.600 záporných iontů/cm3. Na předchozích setkáních bývala hodnota běžně 6.000 až 10.000.

Od září 2017 pravidelně sleduji hodnoty vzdušných iontů. Výsledky byly vždy stejné. Předchozí, i dnešní měření potvrdilo vysokou úroveň zdraví prospěšných iontů: 2.000.000 záporných iontů/cm3.

Přístroj, který používám k měření iontů, má maximální měřitelnou hodnotu dva miliony. V tunelu může být vyšší úroveň iontů, než ukazuje můj přístroj. Pokud máte kontakty a možnost zapůjčit přístroj na měření vzdušných iontů s vyššími hodnotami, napište mi.

Test s Bundášikom

V Iontovém tunelu je velmi vysoká hodnota záporných iontů. V čisté přírodě můžeme naměřit pro zdraví prospěšných 2.000 – 2.500 vzdušných záporných iontů/cm3. Naopak, před obrazovkou PC jen 150, ve školách, na pracovištích a v panelových bytech maximálně 300. Pobyt v prostředí s tak nízkou hodnotou není prospěšný pro žádný živý organizmus. Jste unavení, malátní, bez jasného myšlení, často v depresi a bez zájmu o život. V podstatě už nežijete, jen přežíváte.

V Iontovém tunelu jsou 2 miliony prospěšných iontů. Zajímalo mě, jak bude reagovat pes (pejska) – Bundášik. V tunelu jsme byli hodinu a sledovali reakce Bundášika. Mimořádně silný proud iontů neměl žádný vliv na její chování. Projevovala se aktivita a hravost. Opačný efekt nastal při nedávném setkání, kdy jiný pes po půl hodině usnul majitelce v náručí.

Je zřejmé, že pobyt v Iontovém tunelu působí na každého jinak. Pokud jste zdraví, cítíte příliv nové energie a aktivity. Pokud máte nějaký zdravotní problém, přichází útlum, dezorientace a únava. Oslabení a únava je způsobena nastartovaným ozdravným procesem, který se může projevovat spontánní detoxikací organizmu.

Výsledek testu s Bundášikom:  Bundášik je zdravý.

Voda v Iontovém tunelu

Ze stropu Iontového tunelu kape voda. Někteří ji sbírají do láhve a pijí. Kvalita této vody není zatím odborně analyzovaná, proto ji považuji za nepitnou! Prosba – pokud máte možnost ráno odebrat vzorek vody z Iontového tunelu a dopravit na hygienickou stanici k rozboru, udělejte to. Náklady za rozbor vám uhradíme. Pokud máte tuto možnost, zavolejte mi (+420777770609).

Mnozí nechávají lahev s obyčejnou vodou na konci tunelu přes noc, nebo jen na pár hodin. Předpokládají, že voda získá prospěšnou energii a zlepší se její chuť. Udělali jsme to také. Voda ovlivněná prostředím Iontového tunelu byla kyselá a nedala se pít. Pro podobné pokusy musíme počkat na rozbor vody!

První zkušenosti z Iontového tunelu

Podzemní tunel jsem poprvé navštívil v září 2017. Od té doby proběhlo několik setkání na Kótě zulu 664, Iontový tunel navštívili již stovky lidí. Přicházejí také první zkušenosti, které jsem shrnul do několika vět:

  • Po hodinovém pobytu v tunelu jsem cítil velký příliv energie, večer jsem nemohl usnout, byl jsem odpočatý a aktivní. (Záporné ionty u zdravého člověka způsobují aktivitu, zvýšenou citlivost a jasnou mysl. Záporné ionty ředí krev, zrychlují krevní oběh, snižují glukózu v krvi).
  • Po návštěvě tunelu jsem cítil velkou únavu, děti usnuly v autě, já hned po příjezdu domů. (Únava může být způsobena začínající detoxikací, čistění těla od škodlivin).
  • Třetí den po pobytu v tunelu jsem pozoroval červené pupínky na břiše a na zádech, které asi za tři dny zmizely. (Pokud je člověk nemocný, mohou být pupínky projevem spontánní detoxikace organizmu. Záporné ionty spouští ozdravné procesy).

Podpora projektu Kóta zulu 664

Od roku 2012 se věnuji průzkumu pyramidálních kopců nedaleko Markušovců na Slovensku. Domnívám se, že fyziku působení kovových rud a podzemních vod v oblasti Makušovce, Rudňany, Poráč, znali a využívali pro svůj zdravotní prospěch již lidé v pravěku.

Mé první průzkumy a odborné testy bezejmenného kopce „kota 664“ potvrdily pozitivní vliv na vše živé. Ložiska rud, tektonické zlomy a tekoucí voda tvoří geopatogenní zóny, které negativně ovivňují naše zdraví.  Pravěcí lidé zaniklých civilizací znali způsob, jak negativní energii využít pro svůj prospěch. Nad geopatogenními zónami dnes objevujeme soustavy kamenných megalitů, nebo pyramidy! Více o projektu najdete na našich webových stránkách: www.kotazulu664.sk

 

Regenračné centrum