Záporné ionty a zdravé bydlení 3

Iontový dům – zdravé bydlení 3

Jiří Matějka – www.iontovydum.info

Lidé kdysi žili v čisté přírodě a jeskyních s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy navyšující záporné ionty v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Každý je zodpovědný za své zdraví a snaží se pro něj dělat to, co je nejlepší. Nejde ale jenom o zdravý životní styl a jak člověk žije, ale také o to, kde žije. Člověk je ovlivňován jak venkovním prostředím, tak prostředím vnitřním, kde tráví převážnou většinu času a péči o jeho kvalitu nelze podceňovat.

Je důležité, aby bylo v interiérech vytvářeno prostředí, kde je člověku příjemně a cítí se zde dobře. Nejedná se pouze o estetickou podstatu věci. Svůj významný podíl na naší psychické a fyzické pohodě má prvek na první pohled neviditelný, ale o to více podstatný. Tímto prvkem je mikroklima ve vnitřním prostředí budov. Vnitřní mikroklima představuje kvalitu vzduchu uvnitř budov, jeho teplotu, vlhkost apod., zejména pak vzdušné záporné ionty.

Výstavba iontového domu

Na jaře 2020 začala výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy pro zachování vysokých koncentrací vzdušných záporných iontů. Připomeňme si základní podmínky pro udržení vysoké koncentrace vzdušných záporných iontů v budovách:

  • volba vhodného stavebního pozemku (čisté ovzduší, příznivá orientace ke světovým stranám, pozemek bez negativních zón a kontaminace např. radonem)
  • využití přirozených fyzikálních přírodních principů (přirozené světelné podmínky v interiéru a přirozené odvětrávání místností)
  • použití, nebo úprava elektrické permitivity materiálů (vhodné povrchové materiály a vybavení místností)
  • zásady správného uzemnění konstrukcí

V současné době je hotova hrubá stavba, zateplení venkovních stěn, střecha a vnitřní instalace. V této etapě výstavby není nutné provádět speciální postupy pro zachování a tvorbu záporných iontů. Na obvodové zdivo, stropy a vnitřní příčky je možné použít jakýkoliv certifikovaný materiál. Aplikace na zachování prospěšných iontů budou použity později, na vnitřních povrchových úpravách a dočtete se o nich v dalších číslech časopisu WM magazín.

Proč je výhodné mít doma záporné ionty?

Vzdušné záporné ionty a jejich vliv na lidské zdraví a zlepšení kvality ovzduší

Vzdušné záporné ionty byly objeveny před více než 100 lety. Vysoké koncentrace záporných iontů mají účinky na člověka, zvířata, mikroorganizmy a rostliny. V bytech a budovách doporučuji mít minimálně alespoň 1000 záporných iontů / cm3 vzduchu.

Vysoká koncentrace vzdušný záporných iontů zvyšuje psychologické zdraví, produktivitu a celkovou pohodu, má vliv na kardiovaskulární a respirační systém. Studie prokázaly, že mohou pomoci zmírnit příznaky alergií na prach, plísňové spory a další alergeny. Koncentrace záporných kyslíkových iontů vyšší než 1000 iontů / cm 3 je považována za hodnotu pro čerstvý vzduch. Pro posílení imunitního systému u lidí by měla být vyšší… celý článek najdete v časopise WM magazín č. 225

Obsah článku:

  • účinky na kardiovaskulární systém
  • antidepresivní účinky
  • účinky na rakovinové buňky
  • rostliny a záporné kyslíkové ionty

Realizace Iontového domu

V květnu 2020 byla zahájena výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy, jak vytvořit zdravé mikroklima, plné prospěšných záporných iontů. Dům se nachází v prostředí s vysokou hodnotou až 3.000 vzdušných záporných iontů/cm3. Cílem projektu je pomocí opatření zachovat a udržet vysoké hodnoty záporných iontů v domě po dokončení. V dalších číslech časopisu WM magazín budou zveřejněny další informace a postupy.

Jsem stavební odborník. Od roku 1990 provádím stavební činnost – výstavbu objektů, rodinných domů a rekonstrukce. Od roku 2014 provádím měření záporných iontů. Zajímám se o kvalitu vnitřního prostředí staveb, a právě záporné ionty jsou velmi důležitým prvkem pro zdravé bydlení.

Pokud chcete znát koncentraci záporných iontů u vás doma, v rekreačním domě, nebo v lázních, napište: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo Tel: +420 777 770 609. http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/

Doposud vyšlo:
Záporné ionty a zdravé bydlení 1 – WM magazín č. 222/223
Záporné ionty a zdravé bydlení 2 – WM magazín č. 224
Záporné ionty a zdravé bydlení 3 – WM magazín č. 225
Záporné ionty a zdravé bydlení 4 – WM magazín č. 226

(časopis v e-verzi si můžete objednat také e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz

Pokračování v dalších číslech časopisu WM magazín

Pokud vám časopis líbí, podpořte časopis předplatným →

Regenračné centrum