Měření iontů v Evině jeskyni a v Netopýrce

Pravidelné měření iontů v jeskyních

Již druhý rok měřím každý měsíc vzdušné kyslíkové záporné ionty v Evině jeskyni a jeskyni Netopýrka. V lednu 2021 jsem provedl další kontrolní měření. Naměřené hodnoty potvrzují poměrně vysoké koncentrace zdraví prospěšných iontů. Nejvyšší hodnoty jsou však pouze na určitých místech.

Vzdušné záporné ionty

Co jsou záporné ionty? Ionty jsou elektricky nebité částice, které jsou kolem nás. Speciálními přístroji dokážeme změřit jejich koncentraci na 1 cm3 vzduchu. Zemský povrch má záporný náboj (-), stratosféra, asi 50 kilometrů nad povrchem Země, je nabitá kladně (+). Člověk a vše živé na naší planetě žije v prostředí mezi nebem a zemí. Vyšší hodnoty záporných iontů v takovém prostředí znamenají pro každého člověka velký zdravotní přínos a posílení imunity. Hodnota nad 1000 záporných iontů/cm3 se považuje za zdraví prospěšnou. Čím je vyšší, tím lepší je pro nás.

Před PC, nebo v kanceláři, je hodnota kyslíkových iontů max. 90 až 120, v nemocnicích sotva 250, v bytech nanejvýš 400. To nejsou pro nikoho přirozeně zdravé hodnoty. Dlouhodobý nedostatek záporných iontů (vzdušných vitamínů) způsobuje mnoho zdravotních problémů a zpomaluje uzdravení až o 30 %.

Měření iontů v Evině jeskyni

Před Evinou jeskyní jsem naměřili víc jak 13.000 záporných iontů, další měření jsem prováděl v jeskyni – na terasách, ve spojovací chodbě a ve Světelném dómu. V jedné části jeskyně je již dva roky stabilní hodnota vyšší jak 2 miliony. Na fotce je vidět reálný záznam měření záporných iontů. V jiných částech Eviny jeskyně jsou hodnoty nízké a nestabilní.

Svíčky a umělé předměty ničí záporné ionty

Zaznamenal jsem, že si do jeskyně mnozí z vás přinesli svíčky a nějakou sochu s červeným srdcem. Plamen svíčky ničí prospěšné záporné ionty, což potvrdilo také naše měření. Soška paní s červeným srdcem dokázala degradovat záporné ionty na minimum. Vstup do Eviny jeskyně je veřejný, bez omezení. Mé doporučení je – pokud chcete zažít romantiku při svíčkách, nebo rozjímaní, zapalte si svíčky doma, nebo běžte do kostela. Poprosím vás, po každé návštěvě jeskyně si odneste svíčky a sochy domů.

Měření iontů v jeskyni Netopýrka

Jeskyni Netopýrku najdete na Hostěnické Iontové cestě. Jeskyně má přední a zadní část, kterou běžní turisté neznají. Pokud chcete využít zdravé záporné ionty, pak musíte jít do zadní části jeskyně. V této jeskyni měřím ionty pravidelně jeden rok a mohu potvrdit stabilně vysoké hodnoty v jakémkoliv ročním období. Je to tím, že jeskyně není tak často navštěvovaná a nejsou v ní žádné svíčky a sošky.

Měření bioenergie v Iontových jeskyních

Pro měření bioenergie používám profesionální přístroj navržený podle fyzika W. Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé věci, umí měřit procentuální hodnoty bioenergie živých tvorů, rostlin, vody, potravin apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s viditelným a srozumitelným výsledkem.

Účelem našeho testu bylo porovnat bioenergetické hodnoty před vstupem do Iontové jeskyně, uvnitř jeskyně a po opuštění Iontové jeskyně. Výsledky měření jsou v grafu.

Na grafu je vidět pokles životní energie po pobytu v Iontové jeskyni. V jeskyních s prospěšnými kyslíkovými ionty dochází ke spontánní reakci organizmu – detoxikaci. Tělo se začíná uzdravovat a zbavuje se toxinů a škodlivin. Tento náš test bioenergie byl orientační, přesto je vidět snížení, což může znamenat zdravotní problém, který imunitní systém začíná rychle řešit. Při takovém orientačním měření se není třeba obávat „nízkých hodnot“. Již po několika hodinách dochází k významnému zvýšení životní energie, což je jasný důkaz, že se organizmus v „Iontovém“ prostředí skutečně uzdravuje. Příkladem jsou hodnoty několika účastníků 1 až 4.

Měření bioenergie provádím na delších cestách, například do bosenského údolí pyramid, nebo do Srbska. Z vícedenních opakovaných měřeních je možné zjistit přesněji skutečný zdravotní stav.

Projekty časopisu WM magazín:

Pokud máte zájem zúčastnit se veřejného setkání a měření, sledujte časopis WM magazín a Nový cestovatel.cz. Těším se na vás.

Jiří Matějka

Regenračné centrum