Záporné ionty a zdravé bydlení 1

Iontový dům – zdravé bydlení 1 

Jiří Matějka – www.iontovydum.info

Lidé kdysi žili v čisté přírodě s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.   

Záporné ionty jsou elektricky záporně nabité částice vzduchu. Představují významný prvek v působení na lidské zdraví a délku života. Záporné ionty váží na škodlivé mikroorganismy a rozkládají je. Čím více záporných iontů, tím příznivější je prostředí pro lidi, zvířata a rostliny. Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů.

Hodnota vzdušných vitamínů na pozemku a na staveništi

Vzdušné ionty jsou citlivé na šokový náraz elektrického proudu a atmosférické změny. Například při změnách tlaku, nebo teplotě, mohou ionty unikat z atomů. Zvyšuje se tak počet kladně nabitých iontů ve vzduchu. Několik hodin před bouřkou bývá nízký atmosférický tlak. Ten způsobuje nárůst hladiny kladných iontů až na úroveň přesahující 5.000 iontů na cm3. Naopak, během bouřky se zvyšuje hladina záporných iontů na několik tisíc na cm3, zatímco počet pozitivních iontů klesne pod 500 na cm3.

Základová deska rodinného domu

Rovnováha vzdušných iontů

Rovnováha záporných a kladných iontů ve vzduchu může být snadno narušena. Iontová rovnováha je vyjádřena iontovým koeficientem, který byl v atmosféře Země před tisíci lety >1,4. Dnes se snížil na hodnotu cca 1,15. Příčinou snížení je znečištění atmosféry a moderní způsob života, zejména ve městech. V průmyslových lokalitách je iontový koeficient <1. Iontovou rovnováhu v budovách narušují kovové a plastové konstrukce, elektrické rozvody, klimatizace, rekuperace, syntetické podlahy, omítky, malby a nízká vlhkost vzduchu.

Současný Iontový koeficient 1,15–1,25 je považovaný za neutrální. Hodnoty pod 1,15 jsou zdraví méně prospěšné, hodnoty nad 1,25 jsou pro zdraví velmi prospěšné. Lidský organizmus je nabitý záporně, proto čím vyšší je iontový koeficient, tím příznivější je prostředí pro lidi, zvířata a rostliny.

Vysoký iontový koeficient až 1,85–2,45 jsem měřil v některých jeskyních (Evina jeskyně, Býčí skála, Iontový tunel, labyrint Ravne apod). http://www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/

Výstavba 1 nadzemního podlaží a strop

Zdravé bydlení

Lidský organizmus má záporný náboj. Pobyt v prostředí s nízkou koncentrací záporných iontů, nebo vysokým podílem kladných iontů, je pro nás škodlivý. A to se dnes děje.

Dnešní domy, byty a kanceláře jsou postaveny a vybaveny z materiálů, které odčerpávají přirozené vzdušné záporné ionty. Pro zdraví prospěšnou se považuje koncentrace záporných iontů min. 1000 i-/cm3. V kancelářích, ve školách, nebo v supermarketech, jsou hodnoty nižší než 150/cm3. U PC 90, v autě cca 150 i-/cm3 (proto za volantem usínáme).

Výstavba 2 nadzemního podlaží rodinného domu

Hodnota v domech se dnes pohybuje kolem 100-500 i-/cm3. V čisté přírodě se může jejich počet pohybovat okolo 1.000 až 2.000 i-/cm3 vzduchu. V moderních budovách bez vhodných podmínek pro existenci iontového pole je koncentrace záporných iontů velmi nízká a je zřejmě jednou z příčin tzv. syndromu nemocných budov. Syndromem nemoci z budov jsou postiženi lidé pracující v klimatizovaných budovách. Prvním příznakem bývají projevy – únava, nesoustředěnost, bolesti hlavy. Dalšími příznaky jsou obtíže respirační (dráždění nosní sliznice, dráždění ke kašli, zhoršení alergických obtíží), oční (pocit suchosti, dráždění spojivek) a kožní (suchost, podráždění kůže, alergické projevy).

Moderní syntetické materiály odčerpávají přirozené vzdušné záporné ionty. Velmi důležitá je relativní permitivita (εr ) použitých materiálů. Co to znamená? Například: Lidská tkáň má relativní permitivitu 20-30, zatímco oblečení ze syntetických vláken pouze 3-5. Polystyren použitý na zateplení domu má permitivitu 2,5, PVC materiály 2,9-4 apod. Organizmus pak musí vynaložit velké úsilí, aby vyrovnal náboj zpět na hodnotu 20-30. Místo toho, aby udržoval tělo přirozeně zdravé, musí bojovat s „moderními materiály“ – proto vznikají zdravotní problémy. Při návrhu staveb nebo úpravách interiéru doporučuji hodnotu materiálů s εr 6-7 a vyšší.

Iontový dům

Jsem stavební odborník. Od roku 1990 provádím stavební činnost – výstavbu objektů, rodinných domů a rekonstrukce. V roce 2002 jsem založil časopis WM magazín, který vychází měsíčně. Od roku 2014 provádím měření záporných iontů. Zajímám se o kvalitu vnitřního prostředí staveb, a právě záporné ionty jsou velmi důležitým prvkem pro zdravé bydlení.

V květnu 2020 byla zahájena výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy, jak vytvořit zdravé mikroklima, plné prospěšných záporných iontů. Dům se nachází v prostředí s vysokou hodnotou až 3.000 vzdušných záporných iontů/cm3. Cílem projektu je pomocí opatření zachovat a udržet vysoké hodnoty záporných iontů v domě po dokončení. Pro udržení vysoké koncentrace vzdušných záporných iontů v budově existuje několik rad a návodů …

Celý článek najdete v letním dvojčísle WM magazín č. 222/223, které si můžete na ukázku zdarma stáhnout zde →.

WM magazin č. 222-223
WM magazín č.222/223

Pokud chcete znát koncentraci záporných iontů u vás doma, v rekreačním domě, nebo v lázních, napište: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo Tel: +420 777 770 609. http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/

Doposud vyšlo:
Záporné ionty a zdravé bydlení 1 – WM magazín č. 222/223
Záporné ionty a zdravé bydlení 2 – WM magazín č. 224
Záporné ionty a zdravé bydlení 3 – WM magazín č. 225
Záporné ionty a zdravé bydlení 4 – WM magazín č. 226

(časopis v e-verzi si můžete objednat také e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz)

Ne webu časopisu WM magazín najdete některé články v plné verzi: http://www.wmmagazin.cz/category/zdrave-bydleni/

Pokračování v dalších číslech časopisu WM magazín

Regenračné centrum