Wm magazín Skryté skutečnosti č. 198-199

Číslo vyšlo 3. 7. 2018. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

WM magazín Skryté skutečnosti č. 198/199 – obsah

Vitamíny skupiny B

Naši dědové byli zdravější než my, protože jejich strava byla zdravější než naše. Místo cukru používali řepný sirup, ačkoliv obsahuje sacharózu na rozdíl od dnes používaného cukru čistého, řadu vitamínů a jiných hodnotných látek. Také půda nebyla chemicky hnojena, proto dávala plodiny, které byly pro člověka zdravější. Místo hladké nebo hrubé mouky používali celozrnnou mouku, velmi málo sladili a neznali žádné rafinované potraviny. Dnes takřka každý člověk trpí nedostatkem vitamínu B. Jsou jen čtyři dobré zdroje vitamínů skupiny B: játra, pivovarské kvasnice, obilní klíčky a rýžové slupky. Některé jsou sice bohaté na jeden nebo dva ze skupiny vitamínů B, ale náš organismus potřebuje celou skupinu, nikoliv jen jednu její část.

Germánská nová medicína

Dr. Hamer dokazuje, že každé onemocnění má dvě fáze a začíná nějakým biologickým konfliktem či šokem. První fázi onemocnění nazýváme aktivní konflikt: člověk na událost či konflikt neustále myslí, nemůže kvůli tomu usnout, má studené končetiny. Tato část je aktivní v akci, v ohrožení, při stresu. Druhá fáze onemocnění se nazývá léčebnou nebo také postkonfliktní, tedy po ukončení konfliktu. Vyznačuje se únavou, zvýšením teploty, bolestmi hlavy, zánětlivými procesy. To, co se v těle během konfliktní fáze pokazilo, se v této léčebné fázi opravuje.

Co vyvolává rakovinu

Pravděpodobně vás také donekonečna učili, že rakovinu způsobuje poškození DNK. To je ale vědecky absurdní. Například ani kouření nevytváří stejné vysoce precizní genetické poškození u všech kuřáků, u nichž se vyvine rakovina plic. Nevím, jestli tomu někteří doopravdy věří nebo zda to není nic, než podvod sloužící k tomu, aby širokou veřejnost udrželi v přesvědčení, že rakovinu nelze vyléčit.

Konec nové fyziky

Pavle Savič se podílel na výzkumu Irene Joliot Curie ve Francii. V roce 1999 bombardovalo Srbsko americké letectvo. Proč? Vědělo se, že Srbsko má Teslův akcelerátor, první urychlovač částič, nebo atomovou bombu? Vinča je velké tajemství Titovy éry.

Homosexualita podle Mojžíše

Před nedávnem prohlásila jedna slavná moderátorka, že se jako dbalá křesťanka nemůže za žádných okolností příznivě stavět k homosexualitě, protože ta je podle Třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus 18,22) ohavností. Následující text je otevřený dopis, který Dr. Schlesingerové zaslal jeden občan Spojených států.

Realita a budoucnost civilizace

JJe důležité vědět, že naše vnímání světa a tím i budoucnost civilizace, závisí na preciznosti, s níž současná teorie o vesmíru odráží skutečný stav věcí. Bytí či nebytí pozemské civilizace velmi závisí na tom, jaké technologie rozvineme. Jestliže je základní představa nesprávná nebo nepřesná, může to vést ke katastrofě a destrukci, a to nejen civilizace, ale i samotného života na podivuhodné planetě, které my lidé říkáme Země.

Vznikla angličtina z praslovanštiny?

Zajímavostí je, že zhruba 25% základních každodenních slov angličtiny je označeno jako neznámého, nejasného původu, nebo jako potenciálně prarománské, pragermánské, praslovanské slovo, ovšem bez přesvědčivé etymologie. Okolo 65% těchto slov může být vysvětleno slovanskými jazyky. Z toho, co bylo doposud objeveno, jsou indikace, že angličtina byla ovlivněna, mimo jiné, i slovanskými jazyky.

Energie Bosenských pyramid

První květnová cesta na pyramidy v Bosně začala v Zavidoviči u kamenných koulí. Cestou do Visoka, jsme navštívili léčivé termální vody. Další dva dny jsme prozkoumali pyramidy a labyrint Ravne. V podzemním labyrintu Ravne jsem prováděl měření koncentrace vzdušných záporných iontů. Běžná celoroční hodnota se pohybuje od 43000 do 60000/cm3. Naše měření koncem dubna a v prvním květnovém týdnu ukázala vysoké hodnoty, například u megalitu K2
– 521.000 / cm3.

8. setkání na Kótě zulu 664 a petice

V květnu proběhlo již osmé setkání pod kótou zulu 664. Provedlo se měření radioaktivity a koncentrace vzdušných iontů v tunelu. Společně jsme odřezali spadlé stromy a zpevnili lávku na cestě k Iontovému tunelu. Ukazuje se, že příroda v oblasti Kóty zulu 664 je výjimečná čistým vzduchem a výskytem vzácných rostlinných druhů. Bylo by škoda, kdyby zanikla například neuváženým báňským dílem. Proto jsme napsali Petici na záchranu koty 664 – podpořte náš záměr podpisem. Petici pak předáme zainteresovaným orgánům.

Komu to poslouží?

Existují forenzní důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla biologicky upravena k tomu, aby zabíjela lidi. V EU, kde lidi ohrožuje obzvlášť odolný druh E.coli plnící nemocnice v Německu, se v současné době hraje hra na obviňování zeleniny, ale prakticky nikdo nehovoří o tom, jakým že to „vědeckým zázrakem“ se této zcela běžné bakterii podařilo získat rezistenci vůči osmi různým druhům antibiotik, a následně se zčistajasna objevit v potravinách hned ve více zemích.

Existuje nadále mobilní nebezpečí?

Vrčení zmizelo, záření ne. Existuje nadále „mobilní nebezpečí“? A co způsobuje mozku WI-FI? Pamatujete na doby, kdy zazvonění mobilního telefonu vyvolalo vrčení v rozhlasovém přijímači? Tehdy se také objevily první zprávy o škodlivosti záření, které je s mobilem spojeno. Dnes již „vrčení“ téměř neslyšíme – znamená to, že je mobil méně škodlivý?

Klimatické periody roku – červenec, srpen

Celoroční seiál. Pranostiky bezesporu patří k oněm dokladům lidové slovesné tvorby, ve kterých je obsažena zkušenost a moudrost celých generací. Zatímco meteorologie velmi pracně a zdlouhavě dokumentovala změny počasí v klimatických obdobích roku, lidové pranostiky o tom již dávno věděly. V mnoha případech dokázaly vydělit jednotlivá přirozená klimatická období daleko přesněji a jemněji, než pozdější meteorologická schémata.

Zkušenosti s magnetickým pulserem MPG 30

Vliv pulsního magnetického pole na biologické tkáně byl prozkoumán řadou experimentů a výsledky těchto prací nám naznačují, že vliv magnetického pole na lidský organizmus může být velmi pozitivní.

Regenračné centrum