Skutečné příčiny srdečních onemocnění

Cholesterolová teorie vedla ke konzumaci netučné potravy, tedy potravin se sníženým obsahem tuku. A to vedlo k tomu, že se objevily potraviny, které v současné době vyvolávají zánětlivou epidemii.

Dr. Dwight Lundell uvádí, že reálnou příčinou srdečních onemocnění není ani cholesterol, ani tučná strava, jak se po dlouhá léta tvrdilo. Výzkumy prokázaly, že kardiovaskulární onemocnění vznikají v důsledku chronického zánětu arteriální stěny. Jestliže neexistuje zánět, cholesterol se v cévách nehromadí a volně jimi obíhá.

Jsme lékaři se solidní průpravou, znalostmi, dlouhou praxí a autoritou. Velmi často se vyznačujeme zvýšeným sebevědomím, které nám brání uznat, že nemáme pravdu. V tom je ten háček. Snažím se otevřeně přiznávat, když se mýlím. Jako kardiochirurg mám pětadvacetiletou zkušenost. Provedl jsem více než pět tisíc operací na otevřeném srdci. Dnes se tedy vynasnažím napravit chybu spojenou s jednou lékařskou vědeckou skutečností.

Dostalo se mi stejné průpravy jako jiným, dnes vynikajícím lékařům, kteří „dělají medicínu“. Publikovali jsme ve vědeckém tisku, vystupovali na seminářích a do nekonečna jsme opakovali tvrzení, že srdeční onemocnění nejsou ničím jiným, než důsledkem zvýšené hladiny cholesterolu v krvi.

Jedinou akceptovatelnou terapií bylo předepsání léků na snížení cholesterolu a diety, přísně omezující konzumaci tuků v potravě. Ta měla snížit úroveň cholesterolu v krvi a bránit vzniku nemocí srdce. Odklon od těchto doporučení byl pokládán za herezi nebo projev lékařského lajdáctví.

Příčinou je zánět arteriální stěny

Před několika lety byl však učiněn objev: skutečnou příčinou kardiovaskulárních onemocnění je zánět arteriální stěny. Tento objev postupně mění koncepci boje s nemocemi srdce a dalšími chronickými onemocněními.

Od nepaměti uplatňovaná dietologická doporučení napomáhala rozšíření epidemie obezity a diabetu, jejichž následky, pokud jde o úmrtnost, lidské utrpení a těžké ekonomické dopady, spolehlivě předčí kteroukoli morovou ránu.

Statistiky Americké srdeční asociace (American Heart Association – AHA) ukazují, že cévně-srdečními onemocněními v současnosti trpí pětasedmdesát miliónů Američanů. Dvacet miliónů má cukrovku a padesát sedm miliónů vykazuje příznaky předstádia cukrovky – prediabetu. Tato onemocnění přitom každým rokem postihují stále mladší ročníky.

Jednoduše řečeno, pokud v organismu není přítomen zánět, nemůže se cholesterol v žádném případě hromadit v žilní stěně, a vést tak ke vzniku onemocnění srdce a mozkové mrtvici. Pokud tomu nebrání zánět, cholestoreol se volně pohybuje v organismu, tak jak to příroda od počátku zamýšlela. K ukládání cholesterolu vede zánět.

Chronický zánět a nízkotučná dieta

Na zánětu není nic zvláštního, je to zcela přirozený způsob obrany organismu před vnějšími „nepřáteli“, jako jsou baktérie, toxiny nebo viry. Zánětlivý proces spolehlivě ochrání naše tělo před těmito bakteriálními a virovými útočníky. Jestliže však budeme organismus opakovaně vystavovat působení toxických látek, nebo budeme-li jíst potraviny, k jejichž zpracování není uzpůsoben, vznikne stav, označovaný jako chronický zánět. Účinky chronického zánětu jsou natolik škodlivé, nakolik jsou účinky akutního zánětu léčivé. Který rozumný člověk by začal pravidelně vědomě používat potraviny nebo jiné látky, poškozující jeho organismus? Snad kuřáci, ti jsou ovšem předem poučeni.

My ostatní jsme dodržovali doporučení a široce propagované diety s nízkým obsahem tuků a vysokým obsahem polynenasycených tuků, aniž bychom měli nejmenší podezření, že jsme tím mnohonásobně poškodili svoje cévy. Tato opakující se poškození vyvolávají chronický zánět, způsobující nemoci srdce, mozkovou mrtvici, diabetes a obezitu. Dovolte, abych se opakoval: poškození a záněty cév vyvolává nízkotučná dieta, mnoho let doporučovaná klasickou medicínou.

Příčiny chronického zánětu

Jaké jsou základní příčiny vzniku chronického zánětu? Jednoduše řečeno, je to přílišné konzumování potravin s vysokým obsahem jednoduchých sacharidů (cukr, bílá mouka a veškeré výrobky z nich) a také neúměrné používání rostlinných olejů omega-6, například sojového, kukuřičného a slunečnicového, které jsou navíc obsaženy v mnoha potravinových výrobcích.

Najděte si chvíli a ověřte si, co se stane, když budete krátkou dobu třít tvrdým kartáčkem měkkou pokožku: zčervená a začnou se objevovat krevní podlitinky. Představte si, že byste tohle dělali několikrát denně po dobu pěti let. Pokud byste takovou bolest dokázali snášet, došlo by ke krvácení, otoku poškozené oblasti a toto poškození by se neustále prohlubovalo. Je to dobrý příklad pro představu zánětlivého procesu, který možná probíhá ve vašem těle zrovna teď.

Ať zánětlivý proces probíhá zevnitř nebo vně, jeho průběh je stejný. Viděl jsem vnitřek mnoha tisíc artérií. Nemocná artérie vypadá právě tak, jakoby někdo vzal kartáč a neustále jím drhnul její vnitřní stěny.

Zdraví ohrožující potraviny

Několikrát denně, každý den jíme potraviny způsobující maličká poranění, která se posléze mění v poranění závažnější. Organismus je zákonitě nucen reagovat neustálým zánětem.

Když si pochutnáváme na sladké buchtičce, reaguje organismus poplachem, asi jako kdyby se objevil zahraniční agresor a vyhlásil mu válku. Potraviny s nadměrným množstvím cukru, stejně jako potraviny zpracovávané kvůli dosažení delší záruční doby pomocí tuků skupiny Omega-6, byly základem americké výživy po šest desetiletí. Tyto potraviny všechny pomalu otravovaly.

Jednoduché sacharidy

Jak vlastně taková sladká buchta nebo koláč vyvolají zánět, kvůli kterému onemocníme?
Představte si, že se vám na klávesnici vylil sirup. V tu chvíli vidíte, co se děje uvnitř buňky. Když konzumujeme jednoduché sacharidy, například cukr, úroveň krevního cukru rychle stoupá. V reakci na to začne slinivka uvolňovat více inzulínu, jehož hlavním úkolem je přísun cukru do každé buňky, kde je ukládán k výrobě energie. Je-li však buňka zaplněná a cukr nepotřebuje, do tohoto procesu se nezapojí, aby se vyhnula jeho zbytečnému hromadění. Cukrem naplněné buňky jeho další přísun odmítají. Úroveň krevního cukru vzrůstá, je produkováno stále větší množství inzulínu a cukr – glukóza se mění v tukové zásoby.

Jaký vztah má tohle všechno k zánětu? Úroveň hladiny krevního cukru má poměrně úzké rozmezí. Nadbytečné molekuly cukru se vážou na nejrůznější bílkoviny a ty poškozují stěnu artérie. Toto opakované poškozování vyvolává zánět. Jestliže několikrát za den zvýšíte úroveň krevního cukru a denně to opakujete, dochází ke stejnému efektu, jako kdybyste křehkou žilní stěnu třeli smirkovým papírem.

I když si to nemůžete ověřit na vlastní oči, ujišťuji vás, že to tak je. Za pětadvacet let jsem to viděl u nejméně pěti tisíc pacientů, které jsem operoval. Pro všechny bylo příznačné jedno a to samé – arteriální zánět.

Omega-6 a rostlinné oleje

Vraťme se teď k naší sladké buchtě. Tato na pohled nevinná pochoutka neobsahuje jenom cukr. Pečou ji s použitím jednoho z mnoha rostlinných olejů s Omega-6, například sójového. Také čipsy a hranolky se koupou v sójovém oleji; potravinářské výrobky jsou pro dosažení delší záruční doby zpracovávány právě s oleji s Omega-6. Mastná kyselina Omega-6 má pro organismus jistě velký význam, je součástí každé buněčné membrány, odpovědné za vše, co vychází nebo vchází do buňky. Musí však být ve správném poměru s další mastnou kyselinou, Omega-3.Pokud je rovnováha narušena ve prospěch Omega-6, začíná buněčná membrána produkovat chemické látky bezprostředně vyvolávající zánět.

V Americe se současná výživa vyznačuje krajní disbalancí těchto dvou mastných kyselin. Pohybuje se v rozmezí od 15:1 po 30:1 i více ve prospěch Omega-6. To vytváří podmínky ke vzniku obrovského množství chemických látek provokujících zánět. Optimální zdravý vzájemný poměr těchto dvou mastných kyselin v potravě je 3:1.

Zpracované potraviny a rychlé občerstvení

Co je ještě horší, nadváha, která vzniká v důsledku konzumace těchto potravin, vede k přetížení tukových buněk. Ty uvolňují veliké množství prozánětlivých chemických látek, které ještě víc prohlubují škody vzniklé vysokou hladinou krevního cukru. Tak se proces, zahájený nevinnou buchtou, časem změní v začarovaný kruh provokující onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, cukrovku a konečně i Alzheimerovu chorobu. A zánětlivý proces trvá …

Čím více hotových, přepracovávaných potravinářských produktů konzumujeme, tím více den za dnem polehoučku provokujeme zánět. Lidský organismus nedokáže zpracovávat potraviny přecpané cukrem a připravené s tukem bohatým na Omega-6, není k tomu uzpůsoben.

Odstranění zánětu

Existuje pouze jediný způsob odstranění zánětu – přechod k potravinám v jejich přirozeném stavu. Pro udržení svalové hmoty jezte více bílkovin. Místo jednoduchých sacharidů konzumujte polysacharidy (tzv. komplexní sacharidy), obsažené v zelenině a ovoci. Omezte anebo vůbec z jídelníčku vyřaďte tuky obsahující Omega-6, například kukuřičný nebo sójový olej a také potraviny připravené s jejich použitím.

Jedna polévková lžíce kukuřičného oleje obsahuje 7280 miligramů Omega-6; u sójového oleje je to 6940 miligramů. Používejte raději olivový olej a pravé máslo, vyrobené z kravského mléka krávy krmené rostlinnou pící.

Živočišné tuky obsahují méně než 20 procent Omega-6 a je daleko méně pravděpodobné, že by vyvolaly zánět, než ony údajně zdravé oleje s označením „polynenasycené“. Zapomeňte na „vědu“, která vám byla po desetiletí vtloukána do hlavy. Věda, která tvrdí, že nasycené tuky samy o sobě vyvolávají srdeční onemocnění, není žádnou vědou. Věda, tvrdící, že nasycené tuky zvyšují hladinu cholesterolu v krvi, je rovněž slabá. Neboť teď už jistě víme, že cholesterol není příčinou kardiovaskulárních onemocnění. A poprask ohledně nasycených tuků je ještě absurdnější.

Medicínský omyl

Cholesterolová teorie vedla k doporučením ke konzumaci netučné potravy, tedy potravin se sníženým obsahem tuku. A to vedlo k tomu, že se objevily potraviny, které v současné době vyvolávají zánětlivou epidemii. Medicína první linie se dopustila těžké chyby, když lidem doporučovala zříci se nasycených tuků ve prospěch potravin obsahujících vysoký podíl tuků s Omega-6. Nyní tu máme epidemii arteriálních zánětů vedoucích k onemocněním srdce a vzniku dalších tichých zabijáků.

Je proto daleko lepší vybírat si komplexní potraviny, které využívaly naše babičky a nikoli ty, které nakupovaly naše maminky v obchodech s hotovými jídly. Vyřazením „zánětlivých“ potravin a jejich nahrazením čerstvými, nepřepracovávanými, zahájíte boj proti škodám, které vašim artériím a celému organismu po mnohá léta způsoboval typický americký jídelníček.

Doktor Dwight Lundell byl v minulosti šéfchirurgem v Banner Heart Hospital, Меса, ve státě Arizona. Ve stejném městě řídil rovněž svou kliniku Cardiac Care Center. Před nějakou dobou skončil s chirurgickou praxí a soustředí se na léčbu kardiovaskulárních onemocnění za pomoci dietoterapie. Je zakladatelem Healthy Humans Foundation, organizace, která se zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Poskytuje pomoc velkým korporacím při upevňování zdravotního stavu zaměstnanců. Doktor Lundell je autorem knih „Lék na nemoci srdce“ a „Velký cholesterolový podvod“.

www.tunebody.com/heart-surgeon-declares-really-causes-heart-illness/

Regenračné centrum