WM magazín č. 230

Obsah časopisu WM magazín č. 230 k zasílání e-mailem.

Číslo vychází 23.2.2021. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete jen v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné časopisu WM magazín →

Seznam prodejních míst časopisu WM magazín →

WM magazín č. 230 obsah

40 stran

 • Slovanské rituály a genové vlny
 • 7529 let od uzavření mírové dohody
 • Vláda dělá z lidí dojnou krávu
 • Odborná skupina statistiků k epidemii COVID-19
 • Proč se nenechat očkovat proti covid-19
 • Patenty na koronaviry, zajímavé souvislosti
 • Magnetický pulser MPG30
 • Zkuste si vzájemně masírovat chodidla
 • Šokující pravda o lidské stravě
 • Měření iontů v Evině jeskyni a v Netopýrce
 • Bioenergie pyramid a kamenných koulí
 • Vykácený prales se obnoví za 65 let!
 • Biologická paliva přinášejí jen neštěstí
 • Hovadina nazvaná Big-Bang
 • Tajemné Tauly na Menorce

Časopis WM magazín č. 230/2021 ke stažení →

Slovanské rituály a genové vlny

Ať už je cesta, kterou člověk započíná v okamžiku zrození, jakákoli, vždy směřuje k jedinému, nevyhnutelnému cíli – ke smrti. 40. denní pohřební rituál má podle nejnovějších výzkumů své opodstatnění. DNK je nezničitelná (efekt se nazývá genový fantom) a existuje ještě 40-tý den po smrti člověka. Zajímavé souvislosti byli zjištěny v sexualitě člověka. V předcházejících staletích se zejména u Slovanů, velmi důrazně, dbalo na zachování panenství před vstupem do manželství, což mělo své důvody, které jsou popsány v odstavci „Genový fantom a předmanželský sex“. Podle zjištění P. Gariajeva je genový fantom věčný tak, jak je věčná i duše člověka. Právě jeho existence umožňuje objasnit jev telegonie. Když první muž zavede do organismu ženy své spermatozoidy, které nesou jeho molekuly dědičnosti, a nechává v ženě navždy fantom DNA – „vlnový autogram“. První sexuální partner ženy bude genetickým otcem všech dětí, které zplodí s jinými muži v budoucnosti. Již samotný pohlavní styk může způsobit, že žena bude do konce života nosit mužské geny a DNA ve své krvi a orgánech … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Mýty a rituály * Smrt a posmrtný život * 40. denní pohřební rituál * Genový fantom a pohřební rituály * Genový fantom a předmanželský sex * Odkud pochází tradice a mýty Slovanů? → Po stopách Slovanů – články, které nevešly do časopisu

 7529 let od uzavření mírové dohody

Existuje mnoho forem kalendářů a počítání let. Nyní probíhá Léto 7529 od Uzavření Míru v Hvězdném Chrámu (С.М.З.Х.). Ale to vůbec neznamená, že náš svět vznikl před 7529 lety, jak si mysleli a myslí křesťané, když ještě nebyl tento letopočet změněný Petrem I. a zavedený nový počet roků od narození Krista. Letopočet 7529 znamená rok uzavření mírové dohody mezi bojujícími národy. Tímto způsobem vznikl nový systém kalendářního odpočtu Slovanů (у Славѧнъ): 7529 let – 2020 n. l. = 5508 př. n. l. Tato mírová dohoda mezi Velkou Rasou (Slovany a Árijci = Asúr) a Velkým Drakem (dávnými Číňany, Čajna, nebo Kitaj či Arýman (Aríman, Arímia, jak je tehdy nazývali), byla uzavřená v den podzimní rovnodennosti – 1. den Prvního měsíce Léta 5500 od Velkého Ochlazení. Podle mírové smlouvy byly na hranici postaveny bariéry. Postupně se tato opevnění proměnilo v zeď, kterou dnes známe jako Velká čínská zeď. Zpočátku byla zeď postavena se střílnami směrem k Arims! To znamená, že to nebyli Arimové, kdo se bránili před nájezdy nomádů, ale naopak, byla to Velká čínská zeď, která chránila Rusko … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Mírová dohoda v hvězdném chrámu * Velká čínská zeď * Avesta, záznam skutečné historie Slovanů * Slovanský kalendář je skutečný *

Vláda si dělá z lidí dojnou krávu

Na konci ledna 2021 jsem navštívil Bosnu. V Bosně neexistují v souvislosti s Covid-19 žádná mimořádná opatření ani nouzový stav. Jak je možné, že jinde nejsou žádná omezení a u nás (v ČR, nebo na Slovensku) probíhá doslova covidový armagedon? Podíval jsem na denně aktualizované celosvětové statistiky „Hlášené případy a úmrtí Covid-19 podle zemí“. V tabulce najdete údaje o nakažených, úmrtí, počtech provedených testů apod. Počty provedených testů neznamenají, že se vlády snaží potlačit pandemii, ale jde o snahu prodat jich co nejvíc. Statistiky jsou důkazem. Pandemie Covid-19 byla využita pro osobní finanční prospěch, slyšel jsem v kuloárech, že je to „kšeft století“ … Celý článek najdete v časopise.

Odborná skupina statistiků k epidemii COVID-19

V reakci na neuspokojivou situaci týkající se sběru a zpracování dat o šíření a důsledcích infekce SARS-CoV-2 zřizuje Výbor České statistické společnosti k 1. únoru 2021 odbornou skupinu, která by měla přispět k nápravě této situace, která má neblahé celospolečenské důsledky a která zároveň poškozuje pověst našeho oboru. Zakládající členové odborné skupiny sepsali své prohlášení k současné situaci nazvané Pět kroků (nejen) ke zvládnutí epidemie. Politikům tak nezbývá než se rozhodovat na základě dojmů, emocí, pocitů a přání a z plejády více či méně fantastických scénářů pak retrospektivně vybírat ty, které konvenují jejich emocionálním rozhodnutím. Je nejvyšší čas, aby odborná veřejnost zatáhla za záchrannou brzdu … Celý článek najdete v časopise.

Proč se nenechat očkovat proti covid-19

Ne, nechci žít v zemi, kde směr udává hrstka zcela od praxe odtržených teoretiků. Chci žít, ne přežívat. Probuďte se, prosím, chraňte rizikové skupiny, ale žijte a nechte žít. Otevřme Česko,
chraňme rizikové, žijme, nepřežívejme! Jsme svědky nebývalého nárůstu úzkostí a deprese, což nahrává rizikovým faktorům pro tzv. „rychlé“ smrti, jako jsou mozkové mrtvice a srdeční infarkty. Počet sebevražd se ztrojnásobil (9. 11. 2020 Medical Tribune). Dochází k omezování standardní, necovidové, lékařské péče. Lidé se bojí chodit k lékaři, a tak zanedbávají včasnou diagnostiku i zcela běžných chorob – bohužel ale i nádorů kůže a vnitřních orgánů. Odkládá se předem objednaná péče, operace kyčlí, operace tříselných kýl, takže pacienti žijí dál v bolestech … Celý článek najdete v časopise.

Patenty na koronaviry, zajímavé souvislosti

Kdo vlastní patent na Koronaviry už od roku 2007? Aneb falšujeme další PCR vlny. PCR testy jen 25-35x znásobí molekuly Koronaviru, který máme téměř každý z nás ve svém těle, aby se dosáhlo
na hladinu pozitivní identifikace. Tímto umělým zesílením můžete vykřesat jakýkoli virus, a vytvořit kolem něj obrovskou falešnou bublinu. Ze všech stovek Koronavirů se vybrala jedna konkrétní mutace. Je to skvělá záminka k tomu, aby se kolem této konkrétní větve COVID-19 vytvořilo scénické divadlo. Emoce, strach, hysterie. Zdraví jako rukojmí. Do toho uměle zesilované PCR testy, a pandemie je na světě. Ostatní nouzové stavy, krize a opatření přijdou samy … Celý článek najdete v časopise.

Magnetický pulser MPG30 a páteř

Působením magnetického pulseru vrátíte zpět do krevního oběhu mikroby, které neprotékají krví. Jsou to mikroby, které se schovávají v lymfatických uzlinách, žaludku, v kořenových kanálcích, nebo na jiných místech v těle. Magnetické pulsy vytváří v tělesných tkáních slabý elektrický proud, který zkapalní lymfy a vytlačí mikroby z jejich úkrytů. Vzhledem k tomu, že magnetické pole proniká kůží a kostí, může zasáhnout mikroby kdekoliv v těle. Jeho dosah je 20 – 30 centimetrů v ose pólů. Boční výkon magnetických pulsů se snižuje o padesát procent vzdálenosti. Pulsní cívka by měla být umístěna těsně nad kůži, nebo na ní. Cívku magnetického pulseru lze bezpečně přiložit na jakoukoliv část těla, až na pár vyjímek (například varlata a oči, pokud jste po operaci oka). Magnetické impulsy jsou samy o sobě neškodné pro lidské buňky. Každý obratel na páteři představuje konkrétní vnitřní orgán. Masáž páteře magnetickými pulsy je velmi účinná a šetrná, navíc si ji můžete provádět sami doma … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Princip magnetických pulsů * Umístění pulsní cívky * Body a schéma páteře * Kořenové kanálky * Způsob používání magnetického pulseru * Mízní systém je čistý, jak dál? * Elektrizace krve * Lidé se ptají, jaké jsou vedlejší účinky * Máte na vybranou *  → Alternativní medicína, která skutečně funguje – články co nevešly do časopisu

Zkuste si vzájemně masírovat chodidla

Masáže nohou se těší obzvlášť dlouhé tradici. V Číně a Indii je provozovali starověcí lékaři již před více než 5.000 lety. Podobné praktiky byly rozšířené i ve starém Egyptě a Japonsku. V dnešní
době je tato technika známá jako reflexní masáž chodidel. Metoda reflexní masáže vychází z poznatku, že každá oblast chodidla odpovídá určitému orgánu či oblasti těla. Pokud určitý reflexní bod na chodidle reaguje při masáži bolestivě, dává tím najevo, že příslušný orgán potřebuje posílit. Což pak můžeme podpořit cílenou masáží. Místo ruční masáže chodidel můžete použít pro stimulaci bodů magnetické pulsy – přístrojem MPG30 … Celý článek najdete v časopise.

Šokující pravda o lidské stravě

O co jde? Živočišnou říši můžeme podle druhu potravy, kterou přijímá, rozdělit na čtyři skupiny: masožravce (např. kočka nebo lev), všežravce (pes, vepř, medvěd), býložravce (slon, žirafa, antilopa) a plodožravce (primáti). Každá z těchto skupin se liší mimo jiné i svým zažívacím ústrojím, které je optimálně uzpůsobeno potravě, kterou přijímá. Například kráva (tur domácí) má čtyři žaludky, aby byla schopná strávit rostlinnou potravu – trávu. Naproti tomu masožravci, jako např. kočka domácí, mají velmi vyvinutá játra, aby mohli dobře trávit maso, a krátké střevo, aby se do těla nestačily vyloučit toxické látky, vytvořené hnitím masa … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Tekutiny v lidském těle * Příčinou valné většiny nemocí je nevhodná strava * Tepelně upravená strava je návyková * Škrobová molekula není rozpustná * Zázračná detoxikace *

Měření iontů v Evině jeskyni a v Netopýrce

Již druhý rok měřím každý měsíc vzdušné kyslíkové záporné ionty v Evině jeskyni a jeskyni Netopýrka. V lednu 2021 jsem provedl další kontrolní měření. Naměřené hodnoty potvrzují poměrně vysoké koncentrace zdraví prospěšných iontů. Nejvyšší hodnoty jsou však pouze na určitých místech. Co jsou záporné ionty? Ionty jsou elektricky nebité částice, které jsou kolem nás. Speciálními přístroji dokážeme změřit jejich koncentraci na 1 cm3 vzduchu. Zemský povrch má záporný náboj (-), stratosféra, asi 50 kilometrů nad povrchem Země, je nabitá kladně (+). Člověk a vše živé na naší planetě žije v prostředí mezi nebem a zemí. Vyšší hodnoty záporných iontů v takovém prostředí znamenají pro každého člověka velký zdravotní přínos a posílení imunity. Hodnota nad 1000 záporných iontů/cm3 se považuje za zdraví prospěšnou. Čím je vyšší, tím lepší je pro nás. Před PC, nebo v kanceláři, je hodnota kyslíkových iontů max. 90 až 120, v nemocnicích sotva 250, v bytech nanejvýš 400. To nejsou pro nikoho přirozeně zdravé hodnoty. Dlouhodobý nedostatek záporných iontů (vzdušných vitamínů) způsobuje mnoho zdravotních problémů a zpomaluje uzdravení až o 30 % … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Vzdušné záporné ionty *- Měření iontů v Evině jeskyni * Svíčky a umělé předměty ničí záporné ionty * Měření iontů v jeskyni Netopýrka * Měření bioenergie v Iontových jeskyních * Projekty časopisu WM magazín * → Evina jeskyně

Bioenergie pyramid a kamenných koulí

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2006, viděl jsem první archeologické vykopávky a nové objevy. Na konci ledna 2021 jsme navštívili kamenné koule v Zavidoviči a bosenské údolí pyramid u města Visoko. Je to první cesta po roční nucené pouze. Během cesty jsme měřili speciálním přístrojem bioenergii účastníků testu. Na grafech měření jsou vidět rozdílné hodnoty životní energie. Energie kamenných koulí, pyramidy Slunce a tunelu Ravne, zdravého člověka posílí. Pokud máte zdravotní problém (a nemusíte o něm vůbec vědět), je nárůst hodnoty životní energie snížený. Pozitivní impuls pyramidy vyvolává u nemocných ozdravnou reakci, která se projevuje rychlou detoxikací organizmu. Váš imunitní systém začíná opět pracovat na 100 %. To je důvod, proč mají někteří účastníci našeho prvního testu sníženou hodnotu životní energie … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Co je bioenergie * Bioenergie kamenných koulí * Bioenergie labyrintu Ravne * Bioenergie pyramidy Slunce * Výsledky měření bioenergie * Nová neinvazivní diagnostika *

Včely se řídí slunovraty

Včelkám v jejich příbytcích žádný kalendář na stěně nevisí. Venku už nějaký ten týden nebyly, přesto vědí, že již nemohou tak úplně lelkovat. Vždyť už zhruba v půlce února bude možné v teplejších dnech vylétnout a přinést první letošní pyl, který poskytne líska obecná. Včelky to vědí, řídí se totiž slunovraty. Zatímco letní slunovrat je pro ně signál k pozvolným přípravám na zimu, ten zimní je pro ně signálem k pozvolným přípravám na jaro. Matka, včelí královna, která od letního slunovratu kladení vajíček pozvolna omezovala, až přestala klást úplně, začíná po měsíční pauze, počínaje právě zimním slunovratem, opět klást.

Vykácený prales se obnoví za 65 let!

Překvapivý objev skupiny odborníků, kteří se nazývají „noví vědci“. Je všeobecně známo, že obnova vykácených pralesů potrvá hodně dlouho, ale jak dlouho přesně? Podle nejnovější studie atlantického lesního porostu v Brazílii se deštný prales za určitých podmínek může obnovit až překvapivě rychle – během 65 let.

Obsah článku: Překvapivý objev * Volně žijící zvířata * Endemické druhy * Neobvykle rychlá obnova bez zásahu člověka *

Biologická paliva přinášejí jen neštěstí

Za enormní přírůstek emisí a hladovění nejchudších na světě nesou vinu environmentalisté. „Postupně vychází najevo, že výroba biologických paliv jako etanolu a bionafty je pravděpodobně příčinou mnohem většího poškozování životního prostředí, než jeho ochrany, pomineme-li všeobecné rozšíření hrozby hladomoru a likvidaci dalších ohromných ploch deštných pralesů, luk a pastvin, než kdy dokázal například intenzívní chov hovězího. Už první pokusné kroky k zvýšení výroby biologického paliva způsobily katastrofu. Další katastrofou je přímo revoluční dopad biologických paliv na světové zásoby potravin. Je jen otázkou, kdy takové postupy budou kvalifikovány jako zločiny proti lidskosti a jejich čelní zastánci popohnáni před soud.

Hovadina nazvaná Big-Bang

Amerika nám vnucuje falešný vesmír. Veškeré noviny, vědecké časopisy nebo rámcové debaty o financování vědy dnes považují za samozřejmé, že všichni známe základní fakta: žijeme v rozpínajícím se vesmíru, který se vytvořil v jediném okamžiku z ničeho. Ve vesmíru, v němž před asi 15 miliardami let začala kondenzovat ze žhavého média kosmická tělesa. K testování platnosti tohoto modelu nejsou používána žádná pozorování, zato je nám vnucováno velké divadlo. Je trapné a dnes už značně nudné neustále číst povídačky o neustále se vzdalujících světelných objektech a jejich vysokých rudých posunech, černých a stále černějších dírách či vyšších a vyšších procentech nezjistitelné ´temné hmoty … Nikdo nemůže vědět to, co neví. Proč tedy americké impérium platí účty za mýtus o Velkém třesku? … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Pozorování Haltona Arpa * Nikdo nemůže vědět to, co neví * Věrouky Velkého třesku * Posláním akademické obce není výzkum * Černé díry *

Tajemné Tauly na Menorce

Ostrov Menorka je jedním z nejbohatších archeologických lokalit ve Středomoří. Proto je nazývána jako muzeum pod širým nebem. Na každém čtverečním kilometru najdete alespoň dvě megalitické stavby, jejichž původ a účel je zahalen tajemstvím … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Tajemné megality a Tauly * Geologické souvislosti * Cesta do historie * Typy megalitických staveb na Menorce * Nejasná historie * Energie kamenných megalitů * Dvě lidské rasy * Skryté skutečnosti * Mapa pro budoucnost * Poznávací cestu na Menorku pořádá Nový cestovatel →

Časopis WM magazín č. 230/2021 ke stažení →

Pokud vám časopis líbí, podpořte časopis předplatným →.

Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum