O užitečnosti kouření

První zmínky o pozitivních profylaktických účincích

Údajná existující spojitost srdečních a oběhových chorob s kouřením. Toto téma dnes zasahuje hlavně propagandistické materiály. Ve vědeckých publikacích už se začaly objevovat opatrné zmínky o pozitivních profylaktických účincích kouření přičemž náš tehdejší výzkum přímo poukazoval na kouření, jako na faktor preventivně působící proti vzniku těchto onemocnění.

Jeden příklad z mnoha dalších – radon. Mezi prokázanými karcinogeny vstupujícími do organismu při kouření se povinně uvádí jeho v přírodě nejrozšířenější izotop 222Rn. Pro ty, kteří už zapomněli, co se učili ve škole, radon je inertní plyn, to znamená, že se nepodílí na chemických reakcích, tj. ani v metabolizmu kulturních rostlin, a v tabáku není obsažen. A i kdyby tam byl, pak by se kompletně rozpadl už za průmyslového cyklu, protože jeho poločas rozpadu činí 3,8 dne. Medicína, a tím víc farmacie, je kolosální trh, který řídí nejen neviditelná ruka, ale i dokonce velmi slyšitelný hlas spotřebitelských očekávání, uměle režírovaný velkými hráči tohoto trhu. A vědci – jsou přece také jen lidé, tj. spotřebitelé, a pro ně hlas trhu je beztoho hlasem Božím. Proto z cihel experimentálních výsledků budují domky objednané hlasem trhu … celý článek najdete v časopise WM magazín č. 241

Poznámka: Oxid uhličitý je také inertní plyn …

Pokud se vám časopis líbí, podpořte nás předplatným →. Děkuji.

Regenračné centrum