Váš lékař se může mýlit a nemusíte o tom vědět

Váš lékař se může mýlit až v 88 % případech

Váš lékař se může mýlit až v 88% případů. Ověření jiným lékařem jen zřídka potvrzuje prvotní diagnózu. Pochybení lékaře je třetí nejčastější příčina úmrtí.

Pokud onemocníte, nemusí být snadné najít správnou cestu léčby. Pokud váš ošetřující lékař doporučí operaci nebo jinou radikální léčbu, může být užitečné, když se budete zajímat o názor dalšího odborníka. To vyplývá ze závěrů studie, provedené na the Mayo Clinic, jež doložila, že váš lékař se může mýlit až v 88% případů.

Přestože se praktický lékař v USA musí vzdělávat hodně dlouho (4 roky bakalářského studia + 4 roky na univerzitě a dalších 3 až 7 let odborné praxe), ani zkušený a dobře školený lékař nemusí stanovit vaši diagnózu správně. Proto přezkoumání jeho závěrů vám může nejen přinést uklidnění, ale někdy i druhou šanci na přežití.

Pokud jde o vaše zdraví, dva mozky jsou lepší než jeden

V rámci zmíněné studie analyzovali výzkumníci z The Mayo Clinic dokumentaci od 286 pacientů, kteří se rozhodli v období 2009-2010 na oddělení interní medicíny v Rochestru konzultovat svou diagnózu s dalším lékařem. Ve výběru těchto pacientů byli ti, kteří dostali doporučení od zdravotních sester nebo od asistentek lékařů a druhou polovinu tvořili náhodně vybraní pacienti s doporučením od svého lékaře.

Aby se zjistila závažnost diagnostických chyb, vědecký tým porovnával původní diagnózy s těmi konečnými. Zjistilo se, že pouhých 12% pacientů obdrželo správnou první diagnózu a přibližně devět z deseti nemocných, kteří požádali o přezkoumání, odcházelo s odchylnou nebo i úplně novou diagnózou ve srovnání s tím, co jim bylo řečeno na počátku. Přitom ve 21% ze všech analyzovaných případů byla konečná diagnóza úplně odlišná od původní a 66% pacientů odcházelo s nově definovanou diagnózou.

„Skutečná a účinná léčba je závislá na správné diagnóze. Poznání, že každý pátý pacient může být úplně chybně diagnostikován, znamená dost velký problém. A nejde tu jen o bezpečnostní rizika u těchto pacientů, ale jedná se i o pacienty, u kterých jsme dokumentaci neprověřovali,“ říká vedoucí výzkumu James Naessens, Sc.D., který má na the Mayo Clinic na starosti dozor nad léčebnou péčí.

Medicínská pochybení – třetí nejčastější příčina úmrtí

Podle jedné z dřívějších a poněkud kontroverzních studií, pocházející z the Johns Hopkins University, bývají medicínská pochybení (včetně chybných diagnóz) třetí nejčastější příčinou úmrtí v amerických nemocnicích. Organizace Pro Publica ovšem upozorňuje, že tato četnost může být ve skutečnosti i vyšší, neboť lékaři jen neradi uvádí takovou příčinu na úmrtních listech, takže skutečné počty takovýchto selhání mohou být nepřesné.

Jestliže přihlédneme ke skutečnosti, že rozeznáváme tisíce nemocí, mnohdy s podobnými příznaky, pak není vždy snadné zjistit jednoznačnou diagnózu už po první návštěvě lékaře. Proto je přezkoumání prvních výsledků vždy velmi zásadní pro vyléčení i přežití. Jestliže bychom se mohli o něčem poučit z této zmiňované studie, pak by to měl být především apel k tomu, aby se výsledná diagnóza určovala na základě společných postupů. Lékaři a další poskytovatelé zdravotní péče by měli úzce spolupracovat, aby se zajistilo, že pacientovi bude stanovena správná diagnóza a začne být co nejdříve náležitě léčen.

Navzdory současné všudypřítomnosti diagnostických chyb, z nichž některé mohou být fatální, je stále věnována minimální péče zdokonalení systému posuzování. Dr. Naessens upozorňuje, že požadování posudků od specializovaných pracovišť v případě nerozlišených problémů, je podstatnou součástí péče o pacienty. Ikdyž ověřování jiným odborníkem může zvyšovat náklady na diagnózu, chybná diagnóza může na druhé straně vést k opožděné léčbě a ke komplikacím, jež mohou v krajních případech končit i smrtí pacientů.

Dr. Naessens však přesto vyjádřil i své uspokojení z toho, že americká the National Academy of Medicine udělala první kroky ke zdokonalení diagnostických procesů a k redukci možných chyb. Volá se po federálním financování a po dalším výzkumu, který by dokázal popsat okolnosti výskytů diagnostických chyb a pomohl nalézt nové cesty ke zlepšení celého procesu diagnostiky.

Amy Goodrich

Použité zdroje:
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170404084442.htm
http://www.startmedicine.com/app/medicaleducation.asp
https://www.propublica.org/article/study-urges-cdc-to-revise-count-of-deaths-from-medical-error
http://onlinelibrary.wiley.com

Přeloženo z www.naturalnews.com

Regenračné centrum