Mobily můžou za rozpad včelstev

Nemoc CCD se projevuje náhlým zmizením dělnic

V tisku se objevil článek: Studie viní mobily z rozpadu včelstev. Bez včel zbudou lidstvu tak čtyři roky života, prohlásil kdysi geniální fyzik Albert Einstein.

Dnes včelaři v Americe, střední a jižní Evropě bijí na poplach. K řadě známých nemocí devastujících úly, proti nimž chybí účinné postupy, se v posledních ně­kolika letech přidal tzv. syndrom rozpadu včelstev, označovaný anglic­kou zkratkou CCD. Podle nejnovější studie v USA, které v důsledku CCD přišly na východním a západním pobřeží o 60 až 70 procent včelstev, může být za touto pohromou obliba mobilů. „Záření mobilů ovlivňuje navigační systém včel, které pak netre­fí zpět do úlů,“ citoval britský list The Independent závěry americ­kých vědců z blíže nespecifikované studie. Jiná studie z Německa už prokázala, že stačí jediný aktivní mobil v blízkosti úlu a včely do něj nevletí.

Nemoc CCD se projevuje náhlým zmizením dělnic, vyletujících pro květní nektar a pyl, což pro krá­lovnu, larvy a několik dělnic v úlu znamená neodvratnou smrt hladem. Mrtvolky vylétnuvších včel ale prak­ticky nelze najít, takže mechanizmus působení CCD zůstává neřešitelným. CCD se přitom rozšířil už v celé jihozápadní Evropě a Německu a letos v květnu zasáhl i Británii.

Včela medonosná (Apis mellifera) je klíčovým opylovačem 90 procent plodin – ovocnými dřevinami a citrusy počínaje, jahodami a řepkou konče. Hodnota včelího opylování byla vloni jen pro USA vyčíslena na 14,6 miliardy dolarů, v Británii včelaři pro deset hlavních plodin uvádějí částku v přepočtu 5 miliard korun.

Esemeskový palec, sluch a rakovina

The Independent pozna­me­nává, že možnou obecnou škodlivost mo­bilů dokládá řada studií; spolehlivě prokázán je přinejmenším jeden víceméně komický důsledek přímo pro uživatele: syndrom RSI čili tzv. esemeskový palec. Za potvrzené se má i poškození citlivosti sluchu, zatímco případná souvislost s ra­kovinou je v krátké době od rozšíření mobilů těžko průkazná.

Regenračné centrum