Labyrint Ravne a cukr v krvi

Vliv pobytu v tunelech Ravne na hladinu glukózy v krvi

V bosenském údolí pyramid u městečka Visoko jsem byl s expedicí WM magazínu poprvé v r. 2013. Nejvíc mi zůstal v paměti výstup na vrchol pyramidy Slunce o půlnoci za úplňku a měření tam provedená. Byli jsme zřejmě první mezinárodní tým, který provedl osciloskopická a psychotronická měření za těchto podmínek.


Měření energetického paprsku na vrcholu pyramidy Slunce

Stálo to za to. Také jednotlivé prostory v tunelech v Ravne už tehdy byly označené tabulkami s úrovní negativních iontů a psychotronickou energetickou stupnicí BOVIS (obojí extrémně vysoké). To nebylo zrovna málo, ale přímé důsledky na zdraví jsme prokazatelně neměřili.

Reálné testy a překvapivé výsledky

O to větší bylo mé překvapení, když jsem si přečetl zmínku ve WM magazínu o jednorázovém snížení úrovně glukózy v krvi po pobytu v tunelech Ravne při expedici v únoru 2015. Okamžitě mi bylo jasné, že tento zdravotní efekt je třeba proměřit nikoli jednorázově, ale opakovaně po celou dobu pobytu ve Visoku a také následně poté. Prostě jen z toho důvodu, zda se nejedná pouze o náhodný výkyv a zda snížená úroveň glukózy je trvalejšího charakteru. Jel jsem se na březnovou expedici WM magazínu a přemluvil jsem i svého příbuzného k účasti.

Měření hladiny glukózy v krvi – graf 1.

V uvedeném grafu 1 najdete získané výsledky. Nejprve drobné vysvětlení. Osa X je v minutách a zahrnuje celou dobu pobytu (4 dny) i dny následné. Osa Y je v jednotkách glukózy v krvi. Osoba A (69 let) je dlouhodobě bez nálezu zvýšené glukózy v krvi, nemá tedy cukrovku, nebere na ni žádné léky ani nedrží nějakou dietu. Osoba B (59 let) je oficiálně diabetikem, drží určitou dietu (spíše občas) a bere příslušné léky na snížení úrovně glukózy v krvi (ale neužívá inzulin injekčně). Tyto léky ale Osoba B na dobu pobytu v tunelech Ravne neužívala. Měření úrovně glukózy probíhalo pravidelně těsně před vstupem do tunelu Ravne a bezprostředně po ukončení pobytu v tunelu. Po dobu pobytu neproběhla žádná konzumace jídla ani nápojů.

Z Grafu č. 1 jednoznačně vyplývá, že po prvních pobytech byla reakce organizmu spíše opačná než očekávaná. Úroveň glukózy v krvi se naopak zvyšovala – někdy dokonce extrémně! Hlavně u Osoby A docházelo ke zvýšení úrovně glukózy během prvního, druhého i třetího pobytu v tunelu Ravne. Zato při posledním čtvrtém pobytu v tunelu došlo u Osoby A k tak výraznému poklesu úrovně glukózy v krvi, že to vzbudilo podezření o možném hypoglykemickém šoku.

V následný den odjezdu ráno se ale úroveň glukózy opět znormalizovala a následná kontrolní měření potvrdila, že se celkově „cukr v krvi“ snížil a zůstal na snížené úrovni i další dva týdny – možná i natrvalo? U Osoby B došlo také k extrémnímu zvýšení úrovně glukózy po druhém pobytu v tunelech Ravne, ale poté došlo k opakovanému snižování úrovně. A to až na výslednou hodnotu, která byla u obou osob potvrzena kontrolním měřením po dalších dvou týdnech (Osoba A 4,6; Osoba B 8,1 při opětném braní prášků).

Měření v tunelu Ravne – graf 2.

Zajímavé výsledky také přineslo měření krevního tlaku pouze u Osoby A, což je obsaženo v Grafu č. 2.

U krevního tlaku se vliv pobytu v tunelech Ravne projevil až po ukončení pobytu snížením na nízkou úroveň, jinak byly hodnoty spíše vyšší – i když na horní úrovni normy. Nedá se tedy říci, že by pobyt v tunelech Ravne nějak výrazně ovlivňoval krevní tlak (ať už systolu nebo diastolu).

Co říci závěrem? Vliv pobytu v tunelech Ravne na úroveň glukózy v krvi je nepopíratelný a zdá se být i trvalejším, zatímco krevní tlak není pobytem nijak zvlášť ovlivňován. Lze jej tedy doporučit, i když u osob s cukrovkou by bylo vhodné kompenzaci úrovně glukózy provádět i po dobu pobytu. Zajímavé jistě bude doplnění i hodnotami CRP, čímž se paralelně zabývala jiná skupina osob.

Jiří Matějka, vyhodnocení naměřených výsledků testu

První měření proběhlo v únoru 2015

V únoru 2015 navštívil časopis WM magazín labyrint Ravne pod bosenskou pyramidou Slunce. Provedli jsme první unikátní test hladiny glukózy v krvi před vstupem do labyrintu. V podzemní jsme pobývali přibližně jednu hodinu. Druhé měření bylo po výstupu z labyrintu.

K testování jsem použil kalibrovaný přístroj Glucokard.

Testu se zůčastnili dvě osoby. 45 minut před vstupem do labyritnu Ravne jsme provedli první měření glukózy v krvi. V Ravne jsme strávili jednu hodinu u megalitu K2.

Po výstupu z labyrintu Ravne jsme provedli druhé měření. Celý průběh testu sledovala (telefonicky) primářka z jedné pražské nemocnice. Výsledek našeho testu ji také překvapil.

Výsledky testu hladiny glukózy v krvi:
Jirka – před vstupem do labyrintu: 7,8 mmol/l, po pobytu v Ravne: 5,1 mmol/L.
Karel – před vstupem do labyrintu: 10,5 mmol/l; po pobytu v Ravne: 5,7 mmol/L.

Druhý test jsme provedli v březnu 2015. Během čtyř dní jsme několikrát navštívili labyrint Ravne. Při každé návštěvě probíhalo měření glukózy v krvi. Testu se zúčastnily 2 osoby.

Na grafu jsou vidět naměřené hodnoty během čtyř pobytů v Ravne. Již na první pohled je zřejmé, že opakovaný pobyt v labyrintu Ravne je prospěšný pro lidské zdraví.

Jiří Matějka

Regenračné centrum