Město založené v roce 7171

Národ, který nezná minulost, nikdy nezvládne budoucnost

Jiří Matějka, napsáno 12. 3. 7528

U příležitosti oslav založení města Penza (Povolžský kraj), byly v roce 2013 na ulici Moskovskaja osazeny litinové poklopy, které mají navěky připomínat 350 let od jeho vzniku. Podle dnešního kalendáře bylo město založeno v roce 1663, podle slovanského kalendáře v roce 7171. Na poklopech jsou uvedeny oba letopočty. (O městě Penza https://penzanews.ru/)

Slovanský poklop z roku 7171

Napsal jsem dotaz starostovi Penzy, jestli nejde o fotomontáž a dostal jsem odpověď:

„… správa města Penza po přezkoumání vašeho dotazu vás informuje … Instalované litinové poklopy na kanalizačních sítích na ulici Moskovskaja byly osazeny speciálně pro oslavu 350. výročí založení města Penza v roce 2013 …

Číslo 7171 uvádí datum založení města Penza z hlediska času za cara Petra 1, podle kalendáře, který byl veden od počátku věků.

Číslo 1663 uvádí datum založení města Penza novým způsobem, podle nového kalendáře, který vznikl vyhláškou cara Alexeje Mikhailoviče.“

Na poklopu je zobrazen sv. Jiří se vztyčeným kopím. Postava stojí na trojúhelníkovém podstavci, za zády má sluneční kotouč s paprsky. Zobrazení sv. Jiří je zřejmě původní, předkřesťanské.

Podle legend bojoval sv. Jiří s drakem, kterého v boji zabil. Dnes se bavíme o události staré tisíce let. S kým bojoval svatý Jiří, s draky, kteří tehdy žili společně s lidmi?

Dnes je vyznamenání – řád sv. Jiří – nejvyšší vojenské vyznamenání Ruské federace.

Kult svatého Jiří

První oficiální zmínky o kultu sv. Jiří, pochází údajně z řecké církve. Řekové nazývali světce velemučedníkem (megalomartyr). Obrovský rozsah svatojiřské úcty dokazuje řada textů slovanských, gruzínských, arménských, ethiopských, koptických, syrských i arabských.

Původně byl sv. Jiří zobrazován jako jezdec s kopím, který zvítězil nad drakem.

V 6. století, byl znám údajně ve Francii. Merovejci dokonce od svatého Jiří odvozovali svůj rodokmen. Za vlády Dmitrije Donského (1359-1389) byl svatý Jiří prohlášen za patrona Moskvy a jeho vítězství nad drakem bylo přijato do znaku ruského imperátora a do znaku města. V Rusku mu byl zasvěcen nejprestižnější řád svatého Jiří.

V Anglii a Irsku byl svatý Jiří znám již před koncem prvního tisíciletí. Když se v 11. století vraceli křižáci, kteří líčili, jak se zjevil křesťanskému vojsku před porážkou Saracénů (1098), získal tento rytíř a světec postavení patrona vojáků. Richard Lví Srdce, anglický král v letech 1189-1199, nazval svatého Jiří svým osobním ochráncem. Král Jindřich III. ho roku 1222 prohlásil za patrona Anglie.

Od 13. století roste kult svatého Jiří v západních zemích. Považuje se za patrona mnoha evropských měst, včetně Benátek či Janova, také států, předně Německa, Portugalska, Katalánie, Řecka, a již zmiňovaných Anglie, Ruska.

Je ctěn jako patron jezdců, zbrojířů, rytířských řádů, opevněných sídel, strážných sídel a strážných míst, řezníků, skautů, rolníků, horníků, sedlářů, kovářů, bednářů, artistů, koní a dobytka, pocestných, či chovanců chudobince. Lidé ho znají jako ochránce proti pokušení, proti válečnému nebezpečí a ochránce stád. Svatý Jiří se tradičně přimlouvá za dobré počasí a pomáhá proti moru, horečce a kožním chorobám.

Kdo nezná minulost, nikdy nezvládne budoucnost

Svátek svatého Jiří se ve světě slaví většinou v den jeho smrti 23. dubna, v českých zemích byl přesunut na 24. dubna (kvůli jinému svatému..).

U zrodu, pěstování a šíření legend o svatém Jiří stála západní křesťanská církev, která ji převzala a upravila podle svých potřeb. Kopí, které drží svatý Jiří v pravé ruce, nahradila křížem.

Nové náboženství naší epochy převzalo kult svatého Jiří od Slovanů. Poklop v Penze, na ulici Moskovskaja, může být důkazem.

Všechny články o Slovanech najdete zde →

Jestli vás článek oslovil, podpořte nás předplatným. Děkuji JM.

Regenračné centrum