3. setkání na Kóte zulu 664

Kóta Zulu 664 – první odborné testy

3. setkání na Kótě zulu 664. 4.11.2017 jsem provedl první testy hladiny glukózy v krvi. Měření bylo před vstupem do Iontového tunelu a druhé po jeho opuštění. Provedl jsem třetí kontrolní měření vzdušných záporných iontů a úroveň radioaktivity.

Neplánovaná cesta na Kótu Zulu 664

Původní účel cesty bylo využít vysokých hodnot záporných iontů pro posílení oslabené imunity blízké osoby. Jaký bude výsledek hodinového pobytu v Iontovém tunelu na Kótě Zulu 664 budu znát za 14 dní.

Na místě jsem potkal asi 20 dalších lidí, kteří Iontový tunel pravidelně navštěvují z různých důvodů. Později příjžeděli dasítky dalších. Nejčastějším důvodem je zdravotní přínos vzdušných záporných iontů pro živý organizmus, relaxace a zvědavost. To je pro mě dobrá zpráva. S uspokojením sleduji, že náš objev Kóty Zulu 664, zejména Iontové tunelu v září 2017, slouží ku prospěchu široké veřejnosti. Poprosím všechny, napište mi vaše zkušenosti z pobytu, budu je postupně sdílet dalším.

Třetí měření vzdušných záporných iontů

Provedl jsem již třetí kontrolní měření vzdušných záporných iontů. Naměřené hodnoty jsou skutečně velmi vysoké. Je velmi pravděpodobné, že se časem objeví negativní reakce. Měření provádím profesionálním přístrojem. Uvědomuji si, že první naměřené hodnoty, vyšší jak 2.000.000 záporných iontů/cm3, mohou být pro lékaře a léčitele nepochopitelné až nepřijatelné. Jak dopadlo třetí měření se dočtete ve vánočním dvojčísle časopisu WM magazín Skryté skutečnosti.

Radioaktivita v MArkušovcích

Mám několik negativních reakcí, kde se uvádí, že v takovém tunelu bude s vysokou pravděpodobností masivní koncentrace Radonu. Radon je radioaktivní plyn, který údajně způsobuje zdravotní problémy, proto se dnes izolují domy protiradonovou izolací. Radon se vyskytuje běžně v horninách a jeskynních systémech, je měřitelný profesionálním dozimetrem. Provedl jsem první měření. Výsledek najdete v časopise WM magazín Skryté skutečnosti. Ti co byli dnes se mnou, již výsledek znají.

Štátny Geologický Ústav Dionýza Štůra zveřejnil mapu radónového rizika na Slovensku (http://www.geology.sk/images/odd_geof/Pr_Ra_riz_2001.jpg). Najděte si oblast Markušovce…

První krevní testy – hladina glukózy v krvi

Mám zkušenosti z pobytu v podzemním labyrintu Ravne, pod bosenskou pyramidou Slunce. Pobyt v labyrintu Ravne má příznivý vliv pro onemocnění tzv. cukrovkou. V bosenském Ravne jsem před lety prováděl první testy glukózy v krvi. Dnes jsem poprvé realizoval test, který zjistil hladinu glukózy v krvi před vstupem do Iontového tunelu a po jeho opuštění. Test byl prováděn za přítomnosti dalších co byli se mnou. Výsledek zveřejním v časopise WM magazín Skryté skutečnosti.

Tušení souvislostí

Před více jak 40 lety byl vyrubán Iontový tunel do hloubky 260 metrů – vodorovně , do středu Kóty Zulu 664! V oficiální zprávě je uvedeno, že jde o průzkumné sondy na zjištění bohatosti obsahu vápence. Sonda byla vedena do středu vápencového pyramidálního kopce, takže bohatost rudy nebyla zřejmě prioritou! Stejný dolomit je na povrchu. Co skutečně hledali baníci před 40 lety v nitru kopce Kota 664?

Přicházejí ke mně nové informace od pamětníků. Tuším co tenkrát hledali. V prosinci mám příslib setkání s člověkem, který může mnohé objasnit.

Třetí setkání na Kótě Zulu 664 – 17.12.2017

Třetí společné setkání na Kótě ZUlu 664 bude v neděli 17.12.2017. Sraz bude v 10:30 před podjezdem do bývalého těžebního areálu v Markušovcích. Společně navštívíme Iontový tunel, budeme sdílet první výsledky z průzkumu a vaše osobní zkušenosti. Setkání se uskuteční za každého počasí. V tunelu neprší a určitě bude tepleji než venku. Místo setkání zde → https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=20.6483249&y=48.9025242&z=15&ut=markusovce-sraz&uc=9vmfcxSKGr&ud=48%C2%B054%2711.778%22N%2C%2020%C2%B039%277.913%22E

Mapa

Veletrh zdraví v Košicích 15 – 16.12.2017

Téměř každý rok rád jezdím do Košic na veletrh, který organizuje Peter z www.ezofest.sk. ve dnech 15 – 16.12.2017. Na veletrhu se uvidíme, budu prezentovat nový magnetický pulser MPG30 z naší výroby. Druhá přednáška bude na téma Kóta Zulu 664. Přijďte, rád vás uvidím. Vstup a všechny přednášky v rámci veletrhu jsou zdarma.

Po veletrhu Ezofest, v neděli 17.12.2017, se uvidíme na reálném místě, na Kótě Zulu 664! Rád uvidím naše předplatitele časopisu WM magazín Skryté skutečnosti. Pokud vás to zajímá, a nečtete časopis, poprosím vás o minimální podporu našeho projektu v hodnotě ročního předplatného. Děkuji.

Historie objevu Kóty Zulu 664

V roce 2012 mě oslovil místní horal z Rudňan, že vidí na google map kopec ve tvaru pyramidy. Podobných informací o pyramidálních kopcích v česko-slovensku mám mnoho. Dopis, kopce s označením Kóta 664, zůstal odložený z poznámkou „vyšší priority“. V roce 2015 jsem uskutečnil první expedici do Rudňan, napsal první článek o pyramidě na Slovensku. Závěrem článku byla výzva pro všechny slovenské www badatele a záhadologické weby, aby pokračovali v dalším průzkumu. Co se stalo? Nic. Došlo pouze k sdílení informací z časopisu WM magazín Skryté skutečnosti. Nic víc!3,

Vápencový kopec ve tvaru pyramidy je historicky unikátní. V prosinci roku 2016 jsem zařadil pyramidální kopec Kóta Zulu 664 do mého seznamu projektů s poznámkou „priorita č.1“!

Doporučení pro návštěvníky Iontového tunelu

Průzkum a pobyt v Iontovém tunelu je na vlastní nebezpečí. Hrozí riziko úrazu. Na konci tunelu jsou prohnilé dřevěné vzpěry, které se mohou při nepatrném pohybu zřítit. Nevstupujte do místa, kde jsou ztrouchnivělé podpory. Badatele a návštěvníky poprosím – vytiskněte výstražnou ceduli POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU, a dejte ji na každý trám na konci tunel. Děkuji.

Jiří Matějka 2017


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Nebaví vás ležet na pláži a popíjet předplacené drinky? Chcete zažít víc? Pojeďte s námi.

 

 

 

 

 

Jiří Matějka – www.kotazulu664.sk

Regenračné centrum