Konkávnost Velké pyramidy

Tvrzení z roku 1940 potvrdila až letecká fotografie

Jedním z neobvyklých rysů Velké pyramidy je konkávnost jejích stěn, která z této mimořádné stavby dělá spíše osmistěn, než čtyřhranný jehlan. Znamená to, že ve stranách je nika od základny k vrcholu.

Tyto viditelné prolákliny dělí každou ze čtyř stran v polovině a vytváří tak osm zvláštních, velmi přesných postranních pyramid. Prostému oku zůstává konkávnost stran při pohledu ze země skryta. Proláklina je pozorovatelná pouze z ptačí perspektivy, a to jen za určitých denních hodin. To vysvětluje proč ji neukazuje prakticky žádná běžná fotografie Velké pyramidy a proč tento objev musel počkat až do věku letectví. Učinil ho zcela náhodně letec British Air Force, P. Groves, při přeletu pyramidy v roce 1940. Objev je zachycen na slavné dobové fotografii.

Tento podivný rys ovšem nebyl poprvé zjištěn až v roce 1940. Už Flinders Petrie (v díle The Pyramids and Temples of Gizeh, 1883) píše, že vpadliny ve stranách jsou hluboké asi 1°. Ačkoliv jsou dobře viditelné jen z ptačí perspektivy, lze je za příznivých světelných podmínek měřit i ze země.

Mistrovské dílo architektů pyramid

I.E.S. Edwards (The Pyramids, 2001) poznamenal, že Velká pyramida je postavena z bloků, mírně skloněných směrem ke středu. Tímto postupem vznikla ve středu každé strany znatelná deprese (proláklina), a to je významný charakteristický rys, který nenajdete u žádné jiné egyptské pyramidy. Několik teorií vztahujících se k výdutím stran Velké pyramidy navrhl také Martin Isler (American Research Center in Egypt, 1983).

1. Konkávní tvar má zamezit sklouzávání (sesuvu) stran.
2. Původní obklad stěn byl ve středu silnější a tím se mohly eliminovat nepřesnosti stavbařů.
3. Obklad lépe přilne k jádru pyramidy.
4. Z estetických důvodů; vpadlé strany mohly více lahodit oku
5. Když byl obklad později odstraňován, padaly kameny více středem než krajem a vybrousit dnešní proláklinu.
6. Přirozená eroze větrem a pískem je účinnější ve středu než blíže k hranám.

Islerovy teorie byly zpochybněny – první čtyři zdůvodnění odmítnuty s tvrzením- že to co bylo navrženo pro první pyramidu by mělo platit i pro jiné… později byla odmítnuta i poslední dvě zdůvodnění. Isler pak k seznamu doplnil další kategorii – nedokonalá stavební metoda. I tato teorie byla zamítnuta ze stejného důvodu: co bylo navrhováno pro první pyramidu by mělo platit i pro ostatní – a to neplatí!

Vpadlost stran byla často součástí více či méně pravděpodobných teorií. David Davidson se měřením pokoušel dokázat, že vydutost stran představuje tři délky roku: solárního, hvězdného a „anomalistického“ (na obrázku jsou znázorněny měřené linky AB, AEFB a AMB). Davidson se domnívá, že dnes pozorovatelné vpadliny původně nebyly viditelné a finální obklad kdysi tvořil naprostou rovinu. Pro takové tvrzení ovšem neexistují žádné důkazy … Celý článek najdete v časopise WM magazín č. 250 → http://www.wmmagazin.cz/wm-magazin-c-250/

 

Regenračné centrum