Energie spirály a zásobník na vodu

Návod na výrobu a osazení spirály

Zásobníky užitkové vody a retenční nádrže jsou dnes velmi aktuálním tématem. V plastovém sudu vám vydrží voda déle čistá, pokud využijete energii spirál. Návod, jak to udělat pro vás připravil a testoval časopis WM magazín.

Zásobníky na vodu

Zásobníky na vodu a retenční nádrže, slouží pro zadržení dešťové vody na zavlažování trávníků a zahrádek. V běžných zásobnících či sudech se doporučuje vyměnit vodu každé tři týdny. Zásobníky zakopané v zemi, nebo postavené ve stínu, uchovají vodu o několik dní déle čerstvou. Voda v podzemním zásobníku či sudu, vystaveném jižnímu slunci, se rychle kazí. Již za pár týdnů vznikne slizký povrch na stěnách a voda zezelená. V loňském roce jsem provedl pokus, kdy jsem položil metalickou spirálu pod zásobník vody. Výsledek ročního pokusu je velmi zajímavý …

Energie spirál

Spirála představuje proudící energii. Ve vesmíru vidíme spirálovité galaxie, naše galaxie Mléčná dráha má výrazně spirálovitou strukturu. Tornáda a hurikány jsou silně rotující vzdušné víry, proudící voda tvoří vodní vír. DNA pozemských organizmů se stáčí do spirály. Na celé planetě existují symboly posvátných spirál vyrytých do kamene. Spirála představuje energii.

Energie ve spirále proudí pouze jedním směrem – podle toho, jestli je pravotočivá, nebo levotočivá. Příkladem může být ventilátor – čerpadlo – a nastavení lopatek, kterými proudí vzduch přímo na vás, nebo vodu odsává. Levotočivá spirála nasává energii ze země, pravotočivá spirála nasává energii z universa.

Z vašeho pohledu vidíte dvě spirály, levotočivou a pravotočivou. Nejedná se o dvě rozdílné spirály, ale o jednu, pokaždé pozorovanou z jiné strany. Proudění energie ve spirále je jednosměrné. Z jedné strany energii nasává, z druhé proudí ven. Pokud chcete čerpat energii Země, postavte se z vašeho pohledu na levotočivou spirálu. Pokud chcete čerpat energii univerza, pak se postavte z vašeho pohledu na pravotočivou spirálu.

Z fyzikálního hlediska je spirála vysokofrekvenční anténa. Elektrony v metalickém drátu, nepřipojeném ke zdroji napětí, vykonávají chaotický pohyb. Elektronový oblak jako celek se nepohybuje. Podobně vypadá hejno komárů za bezvětří – hejno stojí, ale jednotliví komáři se pohybují. Pokud je metalický vodič ve spirále připojen ke zdroji energie – Země – chaotický pohyb elektronů se zpomalí – komáři se stále pohybují chaoticky, ale hejno jako celek se v mírném větru energií dodané ze spirály pohybuje.

Bioenergie spirály

Během přípravy podkladu a po osazení spirály jsem provedl měření bioenergie. První měření bylo na podkladu bez spirály (66%), druhé měření bioenergie bylo po osazení spirály (84%).

Pro měření jsem použil profesionální přístroj navržený podle fyzika Wilsona (také Wilhelm) Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé věci a umí měřit procentuální hodnoty bioenergie živých tvorů, rostlin, vody, potravin, minerálů apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s viditelným a srozumitelným výsledkem.

Z pokus vyplývá, že instalací spirály došlo ke zvýšení bioenergie o 27 %. Je zřejmé, že energie spirály působí stejně na vodu v zásobníku.

Spirála pod vodním zásobníkem

V loňském roce jsem vyzkoušel položit pod sud s vodou metalickou spirálu. Spirála o průměru 70 cm je orientovaná tak, aby čerpala energii Země. Pro zachování kvalitnější vody jsem využil proudění energie ze Země. To znamená, že levotočivá strana je obrácena k obloze a pravotočivá k zemi. Pro zachování kvalitnější vody jsem využil proudění energie ze Země.

Test vody probíhal celý rok. Sud s vodu postavený na spirále jsem umístil na jižní, osluněnou stranu. Od východu až po západ slunce byl zásobník vystavený vysokým teplotám. V létě nebyl téměř žádný déšť a venkovní teploty se pohybovaly těsně pod třicítkou.

Výsledkem testu bylo, že voda v zásobníku postaveném na metalické spirále vydržela déle čerstvá, bez zápachu a zelených řas.

Energii spirál je možné využít nejenom pod zahradní sudy s užitkovou vodou, ale i pod, nebo do retenčních nádrží apod. Důležité upozornění: Voda nesmí přijít do styku s metalickou spirálou. Pokud plánujete umístit energetickou spirálu na dno zásobníku, musí být spirála uzavřena v neutrálním obalu, například tato spirála:  http://wmmagazin.cz/eshop/28-energeticke-spiraly

Příprava, výroba a osazení spirály pod zásobník 

Pro výrobu spirály jsem použil hliníkový drát o průměru 10 mm. Průměr spirály by měl být alespoň 60 centimetrů. Malá spirála vyrobená z tenkého drátu nevydává energii potřebnou k ovlivnění vody v zásobníku. Můžete použít měděný drát, který má lepší vodivost, ale jeho cena je mnohonásobně vyšší.

  1. Stočte spirálu s drátu pr. 8 mm (hliník, nebo měď). Průměr spirály je 60-70 cm, nebo víc.
  2. Připravte si místo pro umístění sudu (zásobníku) na vodu 
  3. Na geotextilii (nebo mulčovací folii) nasypejte vrstvu křemičitého písku. Křemík je biogenní prvek, používá se pro výrobu polovodičů.
  4. Do první vrstvy položte metalickou spirálu a zasypejte druhou vrstvou křemičitého písku.
  5. Vrstvu se spirálou zhutněte a zarovnejte.
  6. Nasypejte poslední vrstvu z kameniva a srovnejte.
  7. Na připravený podklad postavte zásobník na vodu. 

Závěrem

Energii spirál můžete využít nejenom pro zásobníky vody. Energie spirál má velký vliv například na kvalitu vody a potravin. Provedl jsem několik prvních testů s vodou. Další testy budou následovat.

Všechny články o energii spirál najdete zde → http://www.wmmagazin.cz/category/spiraly/

Pokud se vám článek lidí, podpořte časopis WM magazín předplatnýmČasopis WM magazín vychází měsíčně v tištěné a elektronické verzi. Děkuji. JM.

Regenračné centrum