Kamenné koule v Bosně – nový objev

V Bosně byly objeveny nové kamenné koule

Nejnovější objev kamenných koulí se uskutečnil v březnu 2020, v Zenicko-dobojském kantonu. Objevitel předpokládá, že vykope dalších 7 koulí.

V Bosně existuje dalších 15 lokalit kde byly objeveny kamenné koule, většina byla bohužel zničena. Lidé v nich hledali poklad, koule rozbíjeli, úlomky si nosili domů, nebo je dávali do místností, dokonce do základů svých domů.

Analýza kamenných koulí

Na báňské fakultě v Tuzle byla provedena odborná analýza kamenné koule. Vzorek obsahuje křemen, muskovit, oxid železitý, mangan a uhličitanovou základnu – bazální cement. Navíc obsahují 9 vzácných stopových prvků. Složení okolní horniny, ve které byla koule nalezena, je jiné. Odlišné složení je možná důvod, proč jsou pevnější a nepodléhají přirozené erozi.

Energie kamenných koulí

Citliví lidé vnímají energii proudící z kamenných koulí. Například v Zavidoviči má každá koule jiné účinky. Některá je pozitivní, jiná dokáže způsobit chaos a rozladění organizmu. Čtyřmetrová koule na jihu Zavidoviči není sice největší na světě, ale má výrazně pozitivní vliv na organizmus, jak popisují lidé. Domnívám se, že vzácné prvky obsažené v kamenných koulích emitují energii, kterou dokáží citliví lidé vnímat.

Pokusy s aurou

Před časem jsem provedl pokus, který prokázal, že kamenná koule dokáže ovlivnit lidskou auru. Nedávno stejný pokus provedli Karel a Pavlína, kteří byli s námi v Bosně. Aura se dá vyfotit speciálním Kirlianovým přístrojem. Na jedné fotografii je aura člověka bez kamenné koule, na druhé je aura člověka s kamennou koulí položenou na břiše. Rozdíl je jasně vidět.

Ve slovnících se uvádí, že aura je neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé. Ovšem energetické pole existuje i kolem věcí. Je pravda, že aura obklopuje tělo, ale zároveň je součástí i každé buňky. Je součástí těla, nejen něco, co jej obklopuje. Aura je obrazem naší osobnosti, způsobu života, myšlenek a emocí. Věda souhlasí s tím, že všichni vlastníme něco, co lze nazvat fyzickou aurou. Z těla vychází energie v podobě infračerveného záření. Kolem nás je elektrostatické pole, ve kterém se pohybují elektricky nabité (-) ionty. Kromě toho vyzařujeme elektromagnetické vlnění na nízkých frekvencích, přibližně v oblasti 100 kHz.

Z pokusů je zřejmé, že originální kamenné koule mohou ovlivnit energetické pole člověka.

Jak vznikly kamenné koule?

Existují dvě základní otázky, jak mohly kamenné koule vzniknout. Byly vyrobeny uměle, nebo jde běžný přírodní proces?

Zdá se, že tvar kamenných koulí nevznikal postupně, dlouhodobými procesy, například otáčením, kutálením, nebo krystalizací, jak tvrdí odborníci. Vhodné podmínky pro jejich vznik nastaly v jeden moment, během krátkého okamžiku! Jaký to byl proces? Jaká a jak velká síla mohla ovlivnit geologické vrstvy natolik, že umožnila vznik záhadných kamenných koulí? Více o kamenných koulích ve světě najdete → zde

S nejnovější teorií, jak mohly vzniknout kamenné koule, vás seznámím na cestách do Bosny, kam pravidelně jezdíme s Novým cestovatelem. Uvidíte nejenom bosenské pyramidy ale i nově objevené kamenné koule. Pojeďte se mnou. Těším se na vás.

Jiří Matějka

zdroj: www.novycestovatel.cz

Novou teorii, jak mohly vzniknout kamenné koule, najdete také v mé knize: Naše fantastická minulost → zde


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)Nebaví vás ležet na pláži a popíjet předplacené drinky? Chcete zažít víc? Pojeďte s námi.

Regenračné centrum