Planetární síť a energetické siločáry

Post Views: 125 Planetární síť Myšlenka existence jakési celoplanetární sítě či energetické matrice je stará několik tisíc let. Stopa nemnohých, kteří byli zasvěceni do skrytých znalostí o neobyčejných silách proudících po povrchu naší planety je zaznamenaná v dějinách. Nicméně, svět vzal na vědomí, že naši planetu obepíná všezahrnující struktura krystalického typu až poté, když se uprostřed 70. let uplynulého století v „New Age Journal“ objevil článek Chrise Birda. Jádro obsahu spočívá na výzkumech tři spolupracovníků, kteří sesbírali údaje z odlišných oborů, jako je archeologie, geochemie, ornitologie a meteorologie. Tato data naznačují, že Země promítá zevnitř na povrch dvojí geometricky uspořádanou mřížku. První část mřížky tvoří na kouli dvanáct pětiúhelníkových plátů, což podle triumvirátu výzkumníků znamená, že původní podoba Země měla právě takové kontury. Jinými slovy, byl to dvanáctistěn. Jakkoli se toto tvrzení zdá být nereálné, historie chápání Země jako geometrického útvaru sahá daleko zpět, přinejmenším k Pythagorejské škole myšlení ve starém Řecku. Její proslulý přívrženec Plato napsal, že „Země se z pohledu shora podobá míči, sešitému z dvanáct kusů kůže.“ Druhá část mřížky, říkají Rusové, zapříčiňuje, že myšlený míč je ve skutečnosti ušit z dvaceti rovnostranných trojúhelníků, což dělá z planety icosahedron. Po promítnutí obou mřížek na povrch planety, říkají […]

Tento článek je pouze pro předplatitele. V našem e-shopu www.wmmagazin.cz/eshop máte možnost si vybrat z několika druhů předplatného.

Regenračné centrum