Doba měděná byla o tisíc let dříve

Nepohodlné objevy

Z expedice časopisu WM magazín a Nový cestovatel...

Archeologové objevili v srbském městě Prokuplje měděnou sekyrku starou 7.500 let. To naznačuje, že „doba měděná“ začala dřív, než se oficiálně tvrdí. „Až do dnes mohli odborníci tvrdit, že v době kamenné byl používán pro výrobu nástrojů pouze kámen, a že „doba měděná“ přišla později. Naše nálezy potvrzují, že kov byl používán o 500 až 800 let dříve“. „Doba měděná“ je významná, protože představuje první etapu využívání kovu lidmi. V roce 1972 objevili archeologové na jiném místě, v Plocniku, pece a tyglíky se stopami mědi!

„To vše nepochybně dokazuje, že lidská civilizace v této oblasti vyráběla kov v době 5. Tisíc let před naším letopočtem“. Dříve jsme se domnívali, že doba měděná začala kolem 4. tisíciletí před naším letopočtem v jihovýchodní Evropě a na Středním východě. Plocnik je součástí „civilizace Vinca“, která byla v Evropě největší prehistorická civilizace, která vzkvétala na území dnešního Balkánu mezi 6. a 3. tisíciletím před naším letopočtem. Civilizace Vinča byla pojmenovaná podle vesnice stejného jména, kde byly uskutečněny první archeologické nálezy, které mohou přepsat dějiny nejenom evropského kontinentu.

Měděná dláta a sekyry vystavené v bělehradském muzeu jsou o 1000 let starší, než začala tzv. oficiální doba měděná. Historici dnes tvrdí, „počátek všeho, kolébku vědění, písma, zemědělství, třídní společnosti a urbanistiky, dnes považujeme Sumer, Akkad či Orient, kde vznikaly první otrokářské státy“. Z historie se vytratilo jako mávnutím kouzelného proutku 1000 let. Co se stalo? Byla to tak nudná doba, která historikům nestojí ani za zmínku, nebo se chybějících 1000 let záměrně přehlíží? Možná je to cílený pokus o vymazání skutečné historie Evropy.

Archeologické muzeum v Bělehradě

Národní muzeum v Bělehradě vystavuje celkem 400.000 historických exponátů snad ze všech míst nalezených na Balkáně. Bývalý jugoslávský prezident Josip Broz Tito byl nadšený archeolog. Hledal, sbíral a ukládal veškeré pozůstatky pravěkého osídlení v každém místním muzeu, kde je dodnes najdete.

Z článku Počátek všeho hledejme na Balkáně, který vyšel v časopise WM magazín č. 243 →

WM magazín č. 243

V dalších číslech se dočtete o nejstarším neolitickém městě v Evropě Belica, nebo o tajemné civilizaci Lepenski Vir.

Jiří Matějka

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum