Americké stonehenge – záhadný odkaz lidstvu

7. července 2022 byl v Georgii zničen explozí zvláštní žulový památník, který někteří nazývají „americký Stonehenge“, nebo „Georgijské poradní kameny“, či satanské kameny“. Ještě tentýž den byly kameny z bezpečnostních důvodů strženy. Pachatel exploze je neznámý.

Záběr exploze z bezpečnostní kamery.

Co bylo napsáno na „poradních kamenech“ a kdo je postavil?

Georgijské poradní kameny

Na jednom z nejvyšších vrcholu kopců v georgijském Elbert County se tyčí obrovský žulový monument. Do čtyř obrovských kamenů podpírajících společný klenák je v osmi jazycích vyryto 10 zásad či přikázání. Tomuto monumentu se říká „Georgijské poradní kameny“, někdy také „americké Stonehenge.

Původ toho podivného monumentu halí závoj tajemství, jelikož nikdo nezná skutečnou identitu člověka nebo lidí, kteří nechali tuto stavbu zřídit. Jisté je jen tolik, že v červnu 1979 navštívil kancelář Elbertonské společnosti pro zpracování žuly dobře oblečený, evidentně vzdělaný muž, který sdělil, že by chtěl postavit stavbu zprostředkující důležité poselství lidstvu.

Záhadný odkaz lidstvu

Představil se jako R. C. Christian, ale zjevně to nebylo pravé jméno. Řekl, že je reprezentantem skupiny, která chce lidstvu nabídnout cestu humanity.

Dodnes nikdo neví, kdo byl R. C. Christian doopravdy a nezná jména těch, jež zastupoval. Několik věcí je však zjevných. Poselství Georgijských poradních kamenů se dotýká čtyř hlavních oblastí:

 (1) Vládnutí a instituce světové vlády

(2) Kontrole lidnatosti a reprodukce

(3) Životního prostředí a vztahu lidí k přírodě

(4) Spirituality.

 V elbertonské veřejné knihovně lze nalézt knihu autora, který si říká R. C. Christian. Monument, jehož stavbu kdysi zadal, byl zřízen ve smyslu okultní filozofie, již zastával Thomas Paine. Georgijské poradní kameny jsou skutečně dodnes místem okultních ceremonií a mystických obřadů. Je tragické, že jediného kněze v oblasti, který našel odvahu a proti „americkému Stonehenge“ otevřeně vystoupil, přesídlili jeho nadřízení na jiné působiště.

Tento svět pomalu ale jistě směřuje do katastrofy. Už dnes většina lidí na této planetě hladoví a žije – mírně řečeno – ve velmi nedůstojných podmínkách. Nadcházející energetická krize v příštích dvaceti letech, ne-li dříve, je nevyhnutelná.

Poselství Georgijských kamenů

  1. Udržujte lidskou populaci pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
  2. Řiďte reprodukci s moudrým přihlédnutím ke zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.
  3. Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.
  4. Ovládněte vášně – víru – tradice a řešte všechny věci smírnou cestou.
  5. Ochraňujte lidi a národy poctivými zákony a spravedlivými soudy.
  6. Nechť se všechny národy řídí interními normami a externí spory ať řeší světový soud.
  7. Zbavte se banálních zákonů a zbytečných úředníků.
  8. Vyvažujte osobní práva společenskými povinnostmi.
  9. Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.
  10. Nebuďte rakovinou Země – dejte prostor přírodě – nechte místo přírodě.

 Omezení obyvatelstva země pod 500 miliónů by vyžadovalo vyhlazení devíti z deseti lidí světové populace. Americký Stonehenge, zmiňující se o dosazení světového soudu, nastiňuje současný pohyb k vytvoření internacionálního trestního soudu a světové vlády. Důraz kladený na ochranu přírody předjímá environmentální hnutí devadesátých let minulého století a zmínka o snaze po harmonii s nekonečnem zrcadlí aktuální úsilí nahradit žido-křesťanskou víru novou spiritualitou.

 Výklad poselství

První bod – udržujte lidskou populaci v rovnováze

První bod obsahuje nesmírnou moudrost. Jsou míněny veškeré lidské rasy na jejich nejvyšší úrovni v neustálé rovnováze s přírodou. Tato planeta je – bez drancování zdrojů a „intenzivního moderního zemědělství“ znásilňujícího půdu herbicidy a jinými jedy – schopna nést a uživit asi půl miliardy lidí, žijících v energeticky nenáročných mírných pásmech. Poselství nepožaduje „redukci“ počtu obyvatel extinkcí ve smyslu „křesťanských světlonošů“, kteří mimo jiné vyvraždili přibližně sto miliónů obyvatel obou Amerik. Požadovaného stavu lze dosáhnout rozumným způsobem, jemuž se ovšem křesťanská církev brání jako čert kříži.

Druhý bod – řízená reprodukce

Také druhý bod neobsahuje nic, s čím by bylo nutné nesouhlasit – naopak, je v něm zakotven „Tyršův duch“ a evidentní odpor vůči nesmyslnému rasismu, protože jen rozmanitost ras může zabránit degeneraci. To ovšem není nic pro příslušníky kříže zapalujících, hluboce křesťansky smýšlejících příslušníků ku-klux-klanu a podobné výtečníky. Lidstvo by mělo užívat rozumu a svých nejlepších znalostí k řízení vlastní reprodukce. Tělesnou kondici (fitness) lze vyložit jako „zdraví“. „Rozmanitost“ lze vyjádřit jako „pestrost“.

Třetí bod – Nový Jazyk

Třetí bod oživuje myšlenku tvůrců esperanta, neboli všeobecného zavedení jednotného jazyka. Bez společného, všem srozumitelného jazyka je myšlenka dorozumění a sjednocení lidstva bezpředmětná. „Živý jazyk“ sílí a s postupem znalostí se mění. „Nový jazyk“ může být vyvinut de novo – nemusí nutně jít o adaptaci z jakéhokoliv existujícího jazyka.

Na duchu chudým vyznavačům doslovného výkladu bible se to všem nemůže líbit, protože podobné bezbožnosti se lidé hovořící společnou řečí dopustili už při stavbě Babylonské věže, což se „bohům“ jaksi nechtělo líbit. Ale pokud už se k tomu postavíme z této strany, povězte mi, proč by jediný Bůh, jehož jsme všichni dětmi, měl mít něco proti tomu, abychom se spolu dohodli a modlili se k Němu jediným jazykem? Babylonské rozprášení lidstva a „zmatení“ dříve společného jazyka je hodně nebožské. Je to dokonce blasfemie, řekl bych. Znamenalo by to totiž, že se Nejvyšší musel snížit k zavedení profánního systému „rozděl a panuj“, protože si s lidstvem jinak nevěděl rady.

Čtvrtý bod – víra a tradice

Čtvrtý bod – „Víra“ zde může být chápána v náboženském smyslu. Lidé jsou až příliš často ovládáni slepou vírou dokonce i tehdy, když to může být proti rozumu. Rozum musí být mírněn soucitem  – ale musí převažovat.

Pátý bod

Soud musí vážit spravedlnost stejně tak, jako zákon.

Šestý bod – světový soud

Bod šestý ponechává interní soudnictví, včetně trestního, v rukou jednotlivých národů! Světový soud by podle této rady měl řešit pouze externí, tudíž mezinárodní spory, mezi něž zajisté patří i válečné zločiny, včetně podněcování k válce jako takového. Jednotlivým národům nesmí nic bránit v rozvoji jejich vlastních osudů podle přání jejich obyvatel – ale nesmí zneužívat své sousedy.

Sedmý bod – zákony a úředníci

Sedmý bod vyjadřuje to, co si myslí všichni lidé potýkající se kvůli každé pitomosti s úřady. Žádný úřad by neměl existovat pro úřad samotný. Neměly by existovat ani zákony a úřady, řešící problémy, jichž by nebylo, kdyby nebylo těchto zákonů, úřadů a jejich nesmyslných nařízení a spleti vyhlášek.

Osmý a devátý bod

K obsahu osmého a devátého bodu, vyjadřujících hlubokou moudrost, by bylo možné napsat celé knihy. Každý jednotlivec má vrozenou starost o vlastní blaho, ale člověk je sociální živočich, a proto musí sdílet i starost o skupinu. Selhání společnosti znamená selhání všech jejích jednotlivých občanů.

Pojem nekonečno v devátém bodě reprezentuje Nejvyšší Bytost – jejíž vůli manifestují funkce kosmu – tam musíme hledat, chceme-li ji najít.

Desátý bod

Proti radě zahrnuté v bodě deset může protestovat snad jen majitel chemičky, velkoobchodu se vzácnými dřevy, kožešinami, slonovinou a jinými „potřebnostmi“, jejichž obstarávání pro nesmyslný luxus má za následek neméně nesmyslné ničení pralesů a vyhubení celé řady nenahraditelných druhů pozemské flóry a fauny. Pokud je ekologický přístup k životnímu prostředí považován za „nekřesťansko-okultní projev“, odmítám být řazen mezi křesťany! Současný růst lidstva devastuje přirozené životní podmínky na Zemi, která podporuje všechen existující život. Musíme obnovit rozumnou rovnováhu.

Žulový monument

Naši vůdci nás vtahují do světa, v němž bychom se nakonec mohli sami vyhodit do vzduchu a možná ohrozit i samotnou existenci planety… Je nejvyšší čas začít si uvědomovat všechny nádherné věci na této zemi, a to požadují Georgijské kameny“ (Yoko Ono, vdova po Johnu Lennonovi).

Žulový monument se stal předmětem zájmu konspiračních teoretiků. Jeden z nich, aktivista jménem Mark Dice, požadoval rozbití monumentu na milion kousků. Prohlásil, že monument je satanského původu, a že R. C. Christian patří k luciferiánskétajné společnosti, usilující o Nový světový řád.

Konferenciér a moderátor radiových talkshows a filmař tvořící faktografické filmy a dokumenty Alex Jones v dokumentu z roku 2008 nazvaném Endgame: Elite’s Blueprint For Global Enslavement mj. uvedl, že žulový monument údajně postavili zástupci tajné společnosti Rosicrucian Order.

Co se týče „tajuplné identity R. C. Christiana“, je to prosté – s největší pravděpodobností jde o akronym „rosenkruciána“, člena „Bratrstva růže a kříže“, za jehož zakladatele je považován Christian Rosenkreuz (1378–1484).  V této souvislosti je významné zejména dílo „Confessio Fraternitatis“ (1615), v němž je kladen důraz na nutnost regenerace člověka a celé společnosti. Tvrdí se v něm, že rosenkruciáni disponují filosofií, která ji umožní.

Rosenkruciány byli takřka všichni význační filozofové, lékaři a myslitelé té doby, včetně řady alchymistů pátrajících po kořenech života a „kameni mudrců“. Nebyl mezi nimi nikdo, kdo by se dopustil jakýchkoli nehumánních činů.

Žulový monument se nachází na kopci, jehož vrchol je nejvyšším místem regionu Elbert County ve státě Georgia. Místo leží asi 140 km východně od Atlanty a zhruba 14 km severně od Elbertonu. Kameny stojí nedaleko od dálnice Georgia Highway 77, z níž jsou viditelné. Vede k nim cesta označená jako Guidestones Rd.

V roce 2008 byly žulové desky vandalským způsobem postříkány červenou polyuretanovou barvou. Objevil se mimo jiné nápis „Smrt novému světovému řádu“.

Pokud vás tyto ověřené informce zaujaly, budu rád, když nás podpoříte ročním předplatným, které je mizivou částkou, než hodnota překladu a veřejné informace. Děkuji. Jiří Matějka, šéfredaktor a vydavatel časopisu WM magazín.

Článek vyšel v časopise WM magazín č.206

Časopis WM magazín č. 206 ke stažení

WM skryte skutecnosti 206

Pokud se vám články líbí, podpořte časopis WM magazín předplatným. Děkuji. J.M.

Regenračné centrum