Zdravotní přínos labyrintu Ravne

Pod pyramidou Slunce existuje komplexní síť podzemních chodeb, křižovatek, komor a vodních nádrží. Objev labyrintu oznámil Dr. Sam Osmanagich v roce 2005, na základě jeho hypotézy a podobných příkladech podzemních tunelů v Egyptě, Číně a Mexiku. Do té doby existovala ve Visoku v lokalitě Ravne opomíjená přírodní jeskyně hluboká padesát metrů.

Rozhovor s Dr. Osmanagichem

V labyrintu není žádné negativní záření (Hartman, Curie…), přirozená radioaktivita, nebo negativní energie z podzemních zdrojů vody. Proto je tato lokalita jedním z nejbezpečnějších míst na světě, je prospěšná pro ochranu zdraví a revitalizaci. Je zde vysoká koncentrace záporných iontů, které čistí vnitřní prostory labyrintu od bakterií a virů. To vysvětluje příznivý vliv labyrintu na lidský organizmus.

Z vlastních zkušeností mohu potvrdit příznivý vliv labyrintu na lidský organizmus. Domnívám se, že to bude pro mnohé z vás zajímavá informace. Dr. Sam Osmanagich, projektový manažer Nadace „Archeologický park Bosenská pyramida Slunce“ odpovídá na několik otázek.

Jiří Matějka a Dr. S. Osmanagich

Zdravotní přínos labyrintu Ravne

Ve Visoku je největší a nejstarší pyramidový komplex na světě. Pod pěti pyramidami je pravěká síť chodeb a komor, které jsme nazvali „Podzemní labyrint Ravne“. O energiích pyramid se mluví po celá staletí, ale my jsme první, kdo systematicky měří různé energetické jevy. Týmy fyziků, elektrotechniků a zvukařů monitorují elektromagnetické a akustické jevy. Existuje zde nepřetržité EMC pole 28 kHz, stejně jako ultrazvuk na stejné frekvenci. To je nejlepší frekvence pro duchovní vývoj. Uvnitř labyrintu jsme naměřili ultra nízkou elektromagnetickou frekvenci, Schumannovu rezonanci 7,83 Hz. Je to nejlepší energetické pole pro všechny živé bytosti. Je zajímavé, že mimo labyrint je elektromagnetická frekvence 10 – 15 Hz, což způsobuje napětí a stres.

Kromě toho jsme v labyrintu naměřili vysokou koncentraci záporných iontů. Lékařsky je prokázáno, že negativní ionty zvyšují hladinu kyslíku v krvi, čistí atmosféru od prachu, zabíjí viry a bakterie. A nakonec, v tunelech je prostředí bez kosmického radioaktivního záření, které je všude na povrchu planety. Naše buňky bojují proti škodlivému záření. V labyrintu jsou ochráněny a každá buňka může dělat svou práci, jak tělo potřebuje. Můžou zahájit proces regenerace a samo léčení. Na vaši otázku můžu odpovědět, každému z vás velmi doporučujeme navštívit labyrint Ravne. Naši průvodci vám během 90 – minutové návštěvy vysvětlí vědecké, energetické, duchovní a léčebné aspekty pobytu v podzemních tunelech a komorách.

Pro koho je výhodné navštívit labyrint Ravne?

Zdravotní přínos návštěvy tunelu jsou individuální. Naše buňky bojují proti škodlivému záření. V labyrintu jsou ochráněny a každá buňka může dělat svou práci, jak tělo potřebuje. Buňky útočí na problém, který máme. Proto je pobyt výhodný pro astmatiky, osoby s vysokým krevním tlakem, pro lidi s alergiemi, celkově zlepšuje zdravotní stav. Je vhodný pro návštěvníky, kteří trpí závažnými nemocemi a problémy.

Existují záznamy, že po návštěvě labyrintu došlo u některých lidí ke zhoršení zdravotního stavu?

Nemáme žádné případy, kdy by došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Dokonce i ti, kteří trpí klaustrofobií, nemají žádné problémy během pobytu v labyrintu. Jedinou možností je, že někomu může vadit delší pobyt v tunelech důsledkem nižší teploty, která je 12 stupňů.

Vstupné do labyrintu

Přátelé z Česko a Slovenska se můžou informovat u našeho zástupce, kterým je časopis WM magazín www.wmmagazin.cz. Díky Jiřímu Matějkovi a jeho časopisu WM magazín navštívilo „bosenské údolí pyramid“ a labyrint Ravne již mnoho lidí. Projekt je financovaný z prodeje vstupenek a služeb.

Chcete závěrem na něco upozornit?

Archeologický park Bosenská pyramida Slunce přivítá každého návštěvníka. Dodnes jsme vyčistili 1350 m podzemních tunelů. Každý rok se nám podaří vyčistit 200 – 300 m stávajícího labyrintu a blížíme se k pyramidě Slunce. Po několika letech se konečně dostáváme k pyramidě a objevujeme její tajemství. Ti, kteří nás pravidelně navštěvují, mají možnost vidět na vlastní oči nejaktivnější a nejatraktivnější archeologickou lokalitu na světě.

Jiří Matějka

Regenračné centrum