Záporné ionty a zdravé bydlení 6

Iontový dům – zdravé bydlení 6

Lidé kdysi žili v čisté přírodě a jeskyních s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy navyšující záporné ionty v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Každý je zodpovědný za své zdraví a snaží se pro něj dělat to, co je nejlepší. Nejde ale jenom o zdravý životní styl a jak člověk žije, ale také o to, kde žije. Člověk je ovlivňován jak venkovním prostředím, tak prostředím vnitřním, kde tráví převážnou většinu času a péči o jeho kvalitu nelze podceňovat.

Zdravé bydlení – záporné ionty v sauně

Téma záporných iontů a jejich dopadu na zdraví považuji za velmi důležité. Jedná se o jedinečné spojení fyziky, chemie, biologie a psychologie.

Nalévání vody na horké saunové kameny způsobuje kmitání vody během vytváření páry, která může generovat záporné ionty pomocí Lenardova jevu. Jak se voda rozpadá na malé kapičky, jsou na povrchu malých kapiček vody uspořádány elektrony dipolárním způsobem, které se kombinují s množstvím molekul kyslíku ve vzduchu. Životnost záporných iontů generovaných vodou je ve vzduchu delší než záporných iontů generovaných koronovým výbojem.

Nalévání vody na horké saunové kameny způsobuje stříhání během vytváření páry, která může generovat negativní ionty prostřednictvím Lenardova jevu. Životnost záporných iontů generovaných vodou je ve vzduchu delší než záporných iontů elektricky generovaných koronovým výbojem.

Pokud záporné ionty v uzavřeném prostoru existují delší dobu, existuje větší příležitost k interakci s lidským tělem, než záporné ionty záporné ionty interagují s kladným iontem a stanou se neutrální.

Dřevo je považováno za izolátor a nese neutrální elektrický náboj. Interiéry sauny jsou většinou konstruovány ze dřeva, což by mohlo déle podporovat život záporných iontů generovaných v prostředí sauny. To potenciálně přispívá k větší interakci mezi zápornými ionty a lidským tělem.

Mokrá a elektrická sauna

Liší se saunová kamna na dřevo od elektrického ionizátoru pro generování záporných iontů, když je voda nalévána na horké saunové kameny? Vodou generované záporné ionty mají delší životnost než elektricky generované záporné ionty. Vodou generované záporné kyslíkové ionty dokáže organizmus vstřebat a využít, na rozdíl od ionů vyrobených koronovým výbojem.

Z výsledků mnoha studií vyplývá, že koncentrace záporných iontů v tzv. mokré sauně má velký přínos pro zdraví. Již po 10 minutách v takovém prostředí mizí pocity úzkosti a deprese. Naopak, studie provedené v prostředí s tzv. koronovými ionty nezjistily žádnou změnu nálady, některé uvádějí vznikající napětí a podrážděnost … Celý článek najdete v časopise WM magazín č. 231 →


Realizace Iontového domu

V květnu 2020 byla zahájena výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy, jak vytvořit zdravé mikroklima, plné prospěšných záporných iontů. Dům se nachází v prostředí s vysokou hodnotou až 3.000 vzdušných záporných iontů/cm3. Cílem projektu je pomocí opatření zachovat a udržet vysoké hodnoty záporných iontů v domě po dokončení. V dalších číslech časopisu WM magazín budou zveřejněny další informace a postupy.

Jsem stavební odborník. Od roku 1990 provádím stavební činnost – výstavbu objektů, rodinných domů a rekonstrukce. Od roku 2014 provádím měření záporných iontů. Zajímám se o kvalitu vnitřního prostředí staveb, a právě záporné ionty jsou velmi důležitým prvkem pro zdravé bydlení.

Pokud chcete znát koncentraci záporných iontů u vás doma, v rekreačním domě, nebo v lázních, napište: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo Tel: +420 777 770 609. http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/

Doposud vyšlo:
Záporné ionty a zdravé bydlení 1 → WM magazín č. 222/223
Záporné ionty a zdravé bydlení 2 → WM magazín č. 224
Záporné ionty a zdravé bydlení 3 → WM magazín č. 225
Záporné ionty a zdravé bydlení 4 → WM magazín č. 226
Záporné ionty a zdravé bydlení 5 → WM magazín č. 229
Záporné ionty a zdravé bydlení 6 → WM magazín č. 231

(časopis v e-verzi si můžete objednat také e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz

Pokračování v dalších číslech časopisu WM magazín

Pokud vám časopis líbí, podpořte časopis předplatným →

Regenračné centrum