WM Skryté skutečnosti č. 193

Číslo vyšlo 20. 2. 2018. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

WM Skryté skutečnosti č. 193 obsah

 

Bylo první písmo slovanské?

O Slovanech úplně jinak I. Bylo první písmo slovanské? To bude mnohým čtenářům připadat jako zcela nemožné a holý nesmysl. Je přece „dobře známo“, že Slované přišli do Evropy až v 5. – 6. století našeho letopočtu a písmo vůbec neznali. Navíc to podle dnešních představ byli nevzdělaní barbaři a analfabeti. Že by mohli obývat egejskou oblast už před Řeky a krétskými Mínojci, a navíc znát i písmo, je vyloučené. „Nejstarším dochovaným písmem Slovanů je hlaholice a cyrilice, jejichž vznik je spojen se jmény věrozvěstů Cyrila a Metoděje“. Tak to alespoň tvrdí současná historie. Objev neznámého písma na Krétě; Kdo vlastně tabulky napsal?; Setkání s „praslovanem“; O původu písma; Vynález písma na principu akrofonie; Princip fonetického písma; Druhy písma na Krétě; Nejstarší písmo; Z Beskyd na Krétu; Tabulka nejstarších znaků.

Budoucnost lidstva a proroctví Hopi

Pohlédněme do budoucnosti očima našich proroků. Hopi byli instruováni, aby vypravovali o Velkém Očišťování právě v době, kdy se lidstvo bude opět stávat vysoce civilizovaným, se sklonem k bezstarostnosti vedoucí k sebezničení. Všechny záležitosti života a smrti budou podle Hopi rozhodnuty až se vrátí Pahana. Pahana byl nazýván Bílým Bratrem, který se má vrátí z východu. Lidé, kteří před tisíciletími přežili Velkou Záplavu, se rozdělili do čtyř skupin, které se rozešly všemi čtyřmi směry. Jen jedna skupina dokončila svou cestu – k severnímu pólu a zpět – pod dozorem zářící „hvězdy“, na níž cestoval Velký duch Massau’u. Po přistání jim vydal petroglyf, zobrazující dívku sedící v bezkřídlé, kopulovitě profilované lodi.

Co jsou Schumannovy rezonance

Tak, jako voda a vzduch, je znečištěné a narušené i po statisíce let téměř neměnné vlnové prostředí tepu Matky Země. Všechny živé organizmy, člověka nevyjímaje, vnímají všechny tyto kmity jako neoddělitelnou součást svého životního prostředí, v němž se vyvíjely miliony let. Lidstvo se však po objevení „herziánských vln“ pustilo do neuváženého dobrodružství. Aniž by si kdo uvědomoval, že přirozené vlnění má svou čistotu, stejně tak, jako vzduch a voda, začalo být toto neviditelné prostředí neuváženě narušováno za účelem dálkové komunikace, později za účelem šíření informací a zábavy.

Zdravotní výhody záporných iontů

Je překvapivé, do jaké míry mohou negativní ionty prospět našemu zdraví. Negativní ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Negativní ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev, udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Negativní ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například elektromagnetická pole. Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů.

Roundup představuje zdravotní riziko

Laboratorní a epidemiologické studie ukazují, že herbicid Roundup představuje vážné zdravotní riziko a jeho účinky jsou dlouhodobé. Spotřeba těchto herbicidů paradoxně vzrostla poté, co byly na trh uvedeny tzv. RR (Roundup Ready) plodiny, geneticky upravené tak, aby odolávaly herbicidu. Plevel se ale stal odolným a zemědělci musí používat postřik častěji. V současné době je Roundup nahrazován herbicidem 2,4 D, který je součástí Agent Orange, nechvalně známého z války ve Vietnamu, a dalšími super-toxickými herbicidy schopnými zničit doslova vše, co jim přijde do cesty, s jednou výjimkou – a tou je nová generace GM plodin tzv. Agent Orange Ready plodiny. A, není bez zajímavosti, že na stejné bázi jsou vyráběna některá chemoterapeutika.

Glyfosát byl nalezen v moči

Glyfosát byl nalezen v moči lidí z 18 států Evropy, včetně České republiky. Toto zjištění vyvolalo rostoucí obavy z úrovně vystavení glyfosátu, který se používá jako zabiják plevele – běžně jej používají zemědělci, orgány veřejné správy a zahrádkáři napříč Evropou. Očekává se, že spotřeba glyfosátu poroste v případě nárůstu pěstování geneticky modifikovaných plodin v Evropě. Vzorky moči byly odebrány dobrovolníkům v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, Kypru, České republice, Francii, Gruzii, Německu, Maďarsku, Lotyšsku, Makedonii, Maltě, Polsku, Španělsku, Švýcarsku, Nizozemí a Velké Británii. U celkem 80 ze 182 testovaných vzorků byl zjištěn obsah glyfosátu. Dobrovolníci byli všichni obyvatelé měst a jak na vegetariánské, tak nevegetariánské stravě.

Skutečná příčina rozpadajících se zubů

Podle vžité představy lidé odedávna trpěli bolestmi děravých zubů a nemocnými dásněmi. Pravda je ale jiná. Prehistoričtí lidé měli daleko zdravější chrup, než my. Prehistoričtí lidé neměli zubní kartáčky. Neměli zubní nit ani zubní pastu a určitě nebyl Listerin a pro zuby i ústní flóru tak zhoubný fluor. Ale i tak byla jejich ústa z jakéhosi důvodu daleko zdravější, než naše. O tisíce let později stále častěji bojujeme s onemocněními úst, a často prohráváme. Co je příčinou?

Klimatické periody roku – úvod

Pranostiky bezesporu patří k oněm dokladům lidové slovesné tvorby, ve kterých je obsažena zkušenost a moudrost celých generací.Jejich zbytky se uchovaly až do našich dnů a nebýt badatelského úsilí etnografů, jistě by z našeho kulturního obzoru zmizely docela. Při tom ještě před sto lety patřily pranostiky k jedněm z nejzákladnějších všeobecně rozšířeným pravidlům, sloužících venkovskému a v mnohých případech i městskému obyvatelstvu k základní orientaci v meteorologickém průběhu celého roku. Staré pranostiky najdete vždy v každém čísle časopisu WM magazín Skryté skutečnosti. Budete mít možnost porovnávat jednotlivá klimatická období se skutečností.

Klimatické periody roku – leden

Je to nejstudenější měsíc v roce. Jeho průměrná teplota je –0.91 ± 3.18 °C. Vyskytly se však i velmi teplé ledny, kdy teplota byla velmi vysoko nad průměrem. Například leden v roce 1796 měl teplotu 5.8 °C a leden v roce 1921 byl jen o 0.8 °C chladnější. Proč dochází k tak silným výkyvům v klimatu, o to se dnes odborníci přou.

Čtvrté setkání na Kótě zulu 664

V neděli 17. 12. 2017 proběhlo již čtvrté setkání na Kótě zulu 664. Sešlo se nás padesát, prozkoumali jsme vánočně vyzdobený Iontový tunel, provedli kontrolní měření. Prováděli jsme kontrolní měření záporných iontů a radioaktivity. Hodnota vzdušných záporných iontů je nad hranicí 2 miliony a radioaktivita téměř nulová. Kamarád ze Slovenska provedl měření vzduchu u země, ve středu a pod stropem tunelu. Žádné nebezpečné plyny se v tunelu nevyskytují. Testovali jsme obyčejnou vodu. Na konci tunelu byla přes noc uložena láhev s vodou, druhá byla mimo tunel. Po dvanácti hodinách jsme zkoušeli chuť vody.

Evropa páchá sebevraždu

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, že Evropa už nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“.

Svobodný tisk neexistuje

Nikdo z vás by se neodvážil napsat upřímně svůj názor, a i když by to třeba udělal, stejně by ho neotiskli. Každý týden jsem dostával výplatu za to, že jsem se do novin nevměšoval se svým vlastním názorem. Totéž platí i pro vás všechny. Kdo vybočí z řady, ocitne se na ulici a může si hledat novou práci. Vlastní úkol novinářů spočívá v podrývání pravdy, vyprávění lží, překrucování faktů a prodávání sama sebe, své země i rasy, za chléb každodenní. Vy to víte, já to vím, co to je tedy za hloupost, připíjet si na svobodný tisk? Jsme nástroje a loutky v rukou boháčů, kteří v zákulisí tahají za nitky. Tancujeme podle toho, jak pískají. Naše talenty, možnosti i život jsou vlastnictvím cizích lidí. Nejsme nic víc než intelektuální prostitutky.“

Diktatura eurošmejdů

Za novou evropskou směrnicí GDPR, která údajně přináší občanovi novou, silnější ochranu osobních údajů, se skrývá nehorázný a nic neřešící byrokratický eurovopruz“ů. Nikdo není schopen občanovi zajistit ochranu například před mocnýmikorporacemi a oligarchy, kteří dnesovládají média. A co je nejhorší, i politiku, ekonomiku, a tím pádem i celé státy. EU se hrne do hluboké propasti, kde práva mají všichni, ale zodpovědnost z nich plynoucí už nikdo. Otázka na závěr by mohla znít takto: Jak z toho ven? Odpověď je, alespoň pro mne, prostá. Udělat to samé, co Britové a vystoupit z EU.

Nebezpečné nanotechnologie

Myslíte, že jsou GMO děsivé? Je zřejmé, že nanotechnologie je již v některých potravinách a kosmetice (včetně výrobků proti stárnutí a opalovacích krémů). Technika na molekulární úrovni může být budoucím splněním snů korporací, avšak nano-částicemi uvnitř vašeho těla se zabývá několik dlouhodobých studií, zejména jejich spojení se zdravotními problémy. Navzdory novému oboru generujícímu obrovské příjmy je zde rostoucí skupina toxikologických informací nasvědčujících tomu, že konzumace nanotechnologie může způsobit poškození mozku, a proto by měly být podrobeny plnému posouzení bezpečnosti. Nanočástice mohou proniknout kůží, což naznačuje potenciální nepřirozené interakce s imunitním systémem, stejně jako při vstupu mikročástic do krevního proudu.

Měděný povrch zničí až 97% bakterií

Měděný povrch ničí až 97% smrtelných bakterií a snižuje tak četnost infekcí o 40%. Rychlé zničení patogenů na měděném povrchu by mohlo být prevencí proti rozvoji mutační rezistence a pomohlo by snížit šíření genů s rezistencí na antibiotika u citlivých a potenciálně virulentních organismů a také u genů, které způsobují virulenci.

Regenračné centrum