WM magazín Skryté skutečnosti č. 208

Číslo vyšlo 27.4.2019. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

WM magazín Skryté skutečnosti č. 208 obsah

 • Výživa ve stáří
 • Jak si zachovat mládí a krásu
 • Brusel zrušil budování 5G
 • Bible, Darwin a počátek světa
 • Ztracená Noemova archa
 • Jarní rovnodennost údolí pyramid
 • Šokující pravda o lidské stravě
 • Jak si zachovat mládí a krásu
 • Riziko kolonoskopie
 • El Djem, koloseum na prahu pouště
 • Robinsoni na Měsíci
 • Pyramida Pálava

Šokující pravda o lidské stravě

O co jde? Živočišnou říši můžeme podle druhu potravy, kterou přijímá, rozdělit na čtyři skupiny: masožravce (např. kočka nebo lev), všežravce (pes, vepř, medvěd), býložravce (slon, žirafa, antilopa) a plodožravce (primáti). Každá z těchto skupin se liší mimo jiné i svým zažívacím ústrojím, které je optimálně uzpůsobeno potravě, kterou přijímá. Například kráva (tur domácí) má čtyři žaludky, aby byla schopná strávit rostlinnou potravu – trávu. Naproti tomu masožravci, jako např. kočka domácí, mají velmi vyvinutá játra, aby mohli dobře trávit maso, a krátké střevo, aby se do těla nestačily vyloučit toxické látky, vytvořené hnitím masa.

Naproti tomu plodožravci (frugivorové), mezi něž patří primáti včetně člověka, mají trávicí ústrojí uzpůsobeno pro přijímání potravy ve formě nejrůznějších plodů, ovoce, ořechů, apod. Jestliže je z výše uvedeného zřejmé, že lidská strava je nepřirozená, měli bychom dodat, že lidskému tělu vyloženě škodí a způsobuje téměř všechny choroby, jimiž lidstvo trpí, počínaje obyčejnou chřipkou a konče rakovinou.

Výživa ve stáří

S nastupujícím stářím dochází nejen ke změnám tělesných funkcí, ale také psychiky a výkonnosti. To vše se promítá i do stavu výživy.Mezi psychosociální faktory, které mohou ovlivnit stav výživy starého člověka, patří: – sociální izolace, chybějící podpora rodiny, osamělost, což vede ke lhostejnosti k jídlu a poklesu příjmu potravy, omezené finanční prostředky, což se projeví kvalitativním i kvantitativním zhoršením výživy, omezená pohyblivost, zhoršený zrak, což muže vést k potížím při nakupování jídla, jeho přípravy a konzumu. Seriál o zdraví pro časopis WM magazín Skryté skutečnosti.

Obsah článku: Fyziologické faktory * Psychosociální faktory * Nutriční potřeby ve stáří * Doporučené dávky * Zásady výživy ve stáří * Jiné formy výživy * Nejdůležitější látky proti stárnutí *

Jak si zachovat mládí a krásu

10 rad jak si zachovat mládí a krásu. Je to celkem jednoduché.

Brusel zrušil budování 5G

Belgická ministryně vlády za Brusel Céline Fremault prohlásila: „Nemůžeme akceptovat takové technologie, pokud limity záření, které musí chránit naše obyvatele, nejsou respektovány, ať už jde o sítě 5G nebo cokoli jiného. Obyvatelé Bruselu nejsou pokusnými králíky, jejichž zdraví mohu prodávat za úplatu. Nemůžeme nic ponechat na nejistotě.“ Dr. Martin Pall, emeritní profesor WSU, vědecky popsal mechanismus, jak záření bezdrátových technologií způsobuje škody v našich buňkách. 5G považuje za nejhloupější nápad v historii lidstva, protože nejvíce přispěje k jeho záhubě.

Obsah článku: Brusel se tak stává prvním městem, které projekt 5G zrušilo * Vědci a lékaři požadují moratorium na zavedení sítě 5G * Princip fungování 5G sítě * Zdravotní riziko 5G sítí * Krátké shrnutí, co způsobuje 5G síť a podobná i dnešní záření *

Bible, Darwin a počátek světa

Stejně jako před 5000 lety Sumeři, také Egypťané, Řekové a Římané pevně věřili, že veškerý pozemský život založila jakási forma tzv. nebeských bytostí. Nesmysl? Zkusme se na to podívat takto. Když dnes generální ředitel nějaké společnosti vydává příkaz, který by měl být uskutečněn v celé firmě, už předem nepočítá s tím, že dorazí beze změn až do nejnižšího oddělení. Naproti tomu skutečnost,že většina historických kultur, od první známé až po současnou, věřila a v podstatě stále věří ve stejný příběh o stvoření, prokazuje jeho nezpochybnitelnou pravdivost.

Obsah článku: Pestrá historie, teorie a podvody * Může být Země starší než 6.000 let? * Geologické datování bylo vymyšleno v 19. století * Bludná Darwinova teorie psaná na lodi * Válka darwinistů s kreacionisty * Mezery v díle Darwina a jeho stoupenců * Padělaná lebka a vývoj embryí * Opičí soud století * Darwinisté i kreacionisté se mýlí * Spontánní oživení je nemožné * Nová věda, nová realita * Stvořil člověka podle obrazu svého * Vyvinul se člověk z primátů? * Neadertálec * Neandertálec nebo homo erectus? * Lidé primáty nikdy nebyli! *

Ztracená Noemova archa

Letecký snímek z roku 1960 odhalil pravidelnou strukturu připomínající obrovskou loď. Vysoko v horách, ve výšce cca 2100 metrů, asi 20 kilometrů jižně od vrcholku Araratu, spatřil pilot vojenského letounu obrys připomínající 500 stop dlouhou „biblickou“ loď. Po tomto objevu se vydala na místo výprava, které se účastnili i američtí vědci. Mezi trhlinami a lávovými poli objevili čistou travnatou plochu ve tvaru lodě s vystouplými okraji. Rozměry „obtisku“ se nápadně blíží rozměrům Noemovy archy popsané v Genesis. „Délka Archy musí být 300, šířka 50 a výška 30 loktů. To by dnes bylo asi 137 x 23 x 13,5 metrů. Ron Wyatt se vypravil do Turecka, aby podivnou strukturu ve tvaru lodě osobně prozkoumal. Nalezl na místě velké kameny, tzv. kamenné kotvy. Roku 1978 postihlo oblast zemětřesení, které stlačilo okolní zeminu, domnělý vrak se jakoby zúžil a jeho boky vynikly.

Obsah článku: Rok 1960 * Rok 1977 * Rok 1978 * Červenec 1985 – radarová měření * Srpen 1986 * Únor 1987 * 20. června 1987 * 16. září 1987 * 23. října 1990 – expedice * Objev hřebu * 31. srpna 1991 – rukojmím v horách * Únor 1992 – další analýzy * Kovový hřeb obsahující titan * Jak dál Noemova Archo? *

Jarní rovnodennost v údolí pyramid

První letošní cesta do bosenského údolí pyramid začala ranní prohlídkou kamenných koulí v Zavidoviči. Cestou do Visoka jsme navštívili unikátní termální bazén. Po ubytování v hotelu a večeři se naše výprava vydala na vrchol pyramidy Slunce. Další dva dny jsme viděli labyrint Ravne, pyramidu Slunce, pyramidu Měsíce, mohylu ve Vratnici a noční Sarajevo. V podzemním labyrintu jsme společně provedli první měření „životní energie“ novým přístrojem.

Obsah článku: Kamenné koule * Jak vznikly kamenné koule? * Podzemní labyrint pod pyramidou Slunce * Záporné ionty v labyrintu Ravne * První odborné měření bioenergie v labyrintu Ravne * Testu se zúčastnilo 18 dobrovolníků * Nová diagnostika v tunelu Ravne * Výsledek prvního testu * Pyramida Slunce v Bosně * Pyramida Měsíce v Bosně * Mohyla ve Vratnici *

Riziko kolonoskopie

Každý rok přes 14 milionů zdravých Američanů podstupuje vyšetření kolonoskopií pro odhalení rakoviny tlustého střeva. Deník Anály interní medicíny (Annals of Internal Medicine) v článku nazvaném „Komplikace kolonoskopie v integrovaném systému zdravotní péče“ uvedl, že přibližně 70 000 lidí (0,50 %) je usmrcených nebo zraněných komplikacemi tohoto vyšetření. Toto číslo je o 22% vyšší, než celkový počet úmrtí na rakovinu tlustého střeva. Množství uvedených obětí nezahrnují komplikace při přípravě tlustého střeva na zákrok a celkové anestézie: jako je mrtvice, plicní embolie, pneumonia, střevní obstrukce a mnoho dalších. Nezahrnuje ani riziko radiační expozice způsobené virtuálními kolonoskopiemi. Pokud je vám kolem padesátky a zvažujete screeningovou kolonoskopii, může vám dalších 9 minut zachránit život nebo předejít rakovině.

Obsah článku: Pochybný přínos kolonoskopie * Zdravotní rizika kolonoskopie * Co na místo kolonoskopie? *

El Djem, koloseum na prahu pouště

Naše saharské putování začalo ve střední části Tunisu. Přístav Mahdía na úzkém poloostrově, zasahující hluboko do moře, využívali už Féničané a Římané. Ze strategicky situovaného města Mahdía, vede silnice nekonečnými olivovými plantážemi (cca 115 km) do malé vesnice El Djem. Už zdaleka je v rozlehlé ploché sahelské krajině vidět charakteristickou siluetu římské stavby – amfiteátru El Djem. Toto obrovité koloseum patřící kdysi k největším v Římské říši s kapacitou 35 000 diváků, nebylo nikdy dokončeno. Dlouho jsem přemýšlel nad Caesarovou nevýhodnou investicí do tuniských pozemků. Domnívám se, že pohledem do mapy je možné vysledovat určitý smysl. Římané podmiňovali důležitá rozhodnutí různými věštbami a znameními bohů. Při rozhodování hrála také velmi důležitou roli přísná geometrická symbolika.

Pohledem do mapy zjistíme zajímavou souvislost mezi amfiteátry v El Djemu (Tunisko), římským Koloseem (Itálie) a amfiteátrem v Chorvatské Pule. V místním muzeu El Djem se dochovaly původní stély, které nebyly zničeny arabskými nájezdníky a později Římany. Na jedné z nich můžete vidět desítky nápisů a monogramů, kterým dodnes rozumí lidé slovanského původu.

Obsah článku: Koloseum El Djem * Caesarova božská geometrie * Slovanské nápisy v Tuniském muzeu * Stopy poslední katastrofy *

Robinsoni na Měsíci

Cílevědomá činnost cizí civilizace se objevila nečekaně blízko. Ale nebyli jsme na to psychicky připraveni. Zatímco si stále klademe otázku o naší ojedinělosti ve vesmíru, myslící bytosti se objevily hned vedle nás – na Měsíci. Jak informovaly ruské noviny Večerní Volgograd, objev byl okamžitě utajen, prý aby neotřásl současnými společenskými principy. Výňatek z oficiální tiskové zprávy říká, že vědci NASA a výzkumníci Marsu a Měsíce oznámili výsledky své práce na brífinku ve Washingtonu 21.3 1996.

Poprvé bylo zveřejněno, že na Měsíci byly objeveny umělé struktury a objekty. Vědci však mluvili vyhýbavě a sdělili, že oficiální výsledky budou zpřístupněny později. Byly zmíněny také sovětské fotografie, dokazující cizí aktivitu na Měsíci. Na brífinku se také promítaly záznamy amerických astronautů z programu Apollo. Přítomní byli velice překvapeni, proč záběry nebyly zveřejněny dříve. Specialisté NASA odpověděli, že tehdy mohli jen těžko odhadnout reakci lidí na informaci o přítomnosti cizích tvorů na Měsíci. Navíc prý k utajení byly i jiné důvody mimo kompetenci NASA.

Pyramida Pálava

V sobotu 6.4.2019 se uskutečnilo další setkání na pyramidě Pálava. Provedl jsem první odborné měření bioenergie. Na moravské Pálavě existuje historicky nejmladší pyramida na světě. Na první pohled připomíná stupňovité pyramidy v Peru. Pojmenoval jsem ji pyramida Pálava. Terasovitá stavba je dílem úsilí a vize jednoho člověka, který žil v šedesátých letech v Dolních Dunajovicích. K vybudování pyramidy mu stačilo 10 let a jeden buldozer. Pracoval vždy po pracovní době. To je výkon hodný uznání.

Obsah článku: Pyramida Pálava * První měření bioenergie * Testu se zúčastnilo 10 dobrovolníků a fenka * Výsledky testu životní energie * Závěr prvního měření životní energie * Pyramida Pálava není obyčejný kopec * Další průzkum, testy a setkání Arika *

Regenračné centrum