WM magazín č. 01-2024

Tištěné číslo vychází 23.1.2024. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

Předplatné →

WM magazín č. 01-2024 – obsah

40 stran

  • Vitální energie
  • Magie a rostliny
  • Doktor, který nevěří doktorům
  • Žijeme ve velké mikrovlnce
  • Skleníkový efekt neexistuje, ani nemůže
  • Doba ledová udeří během 4 let
  • Ultrazvuk způsobuje genetické změny
  • Proč byla sepsána Bible?
  • Globální oteplování neznamená celosvětovou krizi
  • Profesor Staněk – virtuální svět
  • Měsíc je dutý a starší než Země
  • Byl Darwin skutečně vědecký?

Časopis WM magazín 01-2024 ke stažení zde →

Vitální energie

Již od středověku jsou zprávy o tom, že existuje elementární, vše prostupující životní síla, která živé organismy uschopňuje k výkonům, které mohou být až za hranicemi jejich základních možností. Článek poukazuje na výskyt vitální energie v prostředí celé naší planety, potřebné pro život, která je generované všemi organismy, převážně rostlinami. Je pro všechny živé organismy společná a ty ji nejen vyzařují, ale případě potřeby i konzumují. Její lokální koncentrace v prostředí periodicky kolísá se sezónními vlivy a v souvislosti s aktivitou přítomných organismů v různých fázích jejich bytí. Vysvětluje osvěžující a posilující efekt pobytu v přírodě a v blízkosti rostlin. Snížení jejího množství způsobuje výskyt jevů jako je jarní únavu a sezónní sklon k psychickým i somatickým onemocněním v podzimním a zimním období.

Obsah článku: Pro energii vyzařovanou živými organismy se ujalo označení „vitální energie“. Vyzařování vitální energie rostlinami. Nedostatek vitální energie v prostředí. Léčivé rostliny. Nepřímé předávání vitální energie. Zvířata, hmyz a mikroorganismy. Vitální energie a lidé. Souhrn a závěry.

Magie a rostliny

Slovo magie je odvozeno od mageos, což byli perští knězi, kteří právě tak jako egyptští i jiní soustřeďovali veškeré tehdejší vědomosti, tedy i to, označujeme jako čarování (dělání čar) a kouzelnictví. Historie nás však poučila, že zázraky ani nadpřirozeno neexistují, ale jen jevy, které člověk dosud nedokázal objasnit a nadpřirozeno si vymyslel na omluvu své nevědomosti. První druh „magie“ rostlin je znám od pradávna: příprava jedů, léků, případně i barviv. Další vliv byl objeven poměrně nedávno a je znám jako Backsterův jev, kdy rostlina reaguje elektrickými signály na člověka a živou hmotu. Ale existuje ještě jiný druh magického“ vztahu člověka a rostlin.

Obsah článku: Ovlivňování růstu rostlin. Jaké máme vysvětlení?

Doktor, který nevěří doktorům

Že farmaceutické společnosti lžou a jejich léky jsou k ničemu? Myslí si to kdekdo, ale dokažte to. Američan řeckého původu John Ioannidis se o to pokusil a uspěl. A co se stalo? Nic. Ioannidis zjistil, že z 49 studií jich pouze 34 prošlo dalším ověřováním; a co víc, zjistilo se, že 14 z oněch 34 došlo k chybným, nebo alespoň neprokazatelným závěrům. Mezi nimi figurují takové medicínské evergreeny, jako jsou doporučení ke snížení konzumace masa nebo dokonce tvrzení, že nadváha zkracuje lidský život (podle dlouhodobé studie lidé s mírnou nadváhou mají naopak pravděpodobnost žít déle než průměr).

Obsah článku: Neuvěřitelných devadesát procent.

Žijeme ve velké mikrovlnce

Mnozí z nás viděli drastický obraz toho, co se v mikrovlnce stane s živým organizmem. Unikající mikrovlnné záření člověka nejprve oslepí, pak k zahřívání a zničení organismu. Horší je, že tato elektromagnetická vlnění jsou přijímána různými kovovými předměty, které je mohou nejen pohltit, ale i jako antény vyslat dále. Mohou to být okapy, příbory, zkrátka jakékoliv kovové předměty. Toto znečištění prostoru včetně jiných magnetických polí je to, čemu se říká elektrosmog.

Obsah článku: V mikrovlnce vznikají další druhy zářen. Radary. Radiové vlny. Mobilní telefony. Kosmické záření a ozónová vrstva. Neutrina. Zdivočelé normy a zákony. Limity jsou nastaveny příliš vysoko. Dlouhodobé působení elektromagnetických polí nebylo zkoumáno.

Skleníkový efekt neexistuje, ani nemůže

Tyto jednoduché experimenty dokazují, že „skleníková věda“ je nesmysl. Můžete si to všechno zkusit ověřit sami. Sdílejte tyto experimenty s ostatními, aby si každý uvědomil jak velice (záměrně) nás obelhávají. Prosím už mi nepište a nevy světlujte, co že mají znamenat nejposlednější data o globálním oteplování, která jste právě nalezli v jakýchsi článcích a učebnicích. Sami odborníci tomu nerozumějí. Nemusíte věřit co říkají „kněží skleníkového efektu“. Můžete si to všechno zkusit ověřit sami pro sebe třemi uvedený mi jednoduchými experimenty.

Obsah článku: Experiment jedna – zábavná kuchyňská věda. Druhý experiment – náš kontakt s univerzem. Experiment – vyvrácení existence skleníkové vrstvy. Jak si z nás vědecké kněžstvo tropí šašky. Kde nové „náboženství“ selhalo. Experiment – co stoupá a co nestoupá? Závěr.

Doba ledová udeří během 4 let

Globální zamrznutí: předpovídá se 15 let trvající doba ledová, která má udeřit během pouhých 4 let, zatímco slunce se připravuje na hibernaci. Tým odborníků varuje, že budou časté obrovské seismické jevy, včetně sopečných výbuchů, strmého pádu globálních teplot a destabi lizace zemské kůry, v návaznosti na zaznamenané znepokojující změny na povrchu Slunce. Mohlo by trvat až 15 let, než se sluneční aktivita vrátí do normálu, přičemž extrémní počasí a mrazy budou pokračovat až do roku 2035. Zatímco teploty padají rekordním tempem, odborníci tvrdí, že globální oteplování je nyní nezastavitelné – a to je velký omyl s nedozírnými důsledky.

Obsah článku: Globální oteplování neexistuje. Ztráta slunečního výkonu. Sluneční aktivita a zemětřesení. Studené tryskové větry. Země pod tlakem. Blíží se malá doba ledová. Rekordní globální ochlazování za osm měsíců.

Ultrazvuk způsobuje genetické změny

Používání ultrazvuku může mít katastrofální důsledky pro budoucí generace. Ultrazvuk, který je mezi běžnými lidmi považován za neškodný, může nenávratně poškodit genetický aparát jakéhokoliv živého organismu! Musíme přiznat, že „civilizovaná“ část lidstva způsobila ničivý úder svému genofondu pomocí ultrazvukové diagnostiky. Zákony genetiky mohou být negativně použity proti lidem. Nevědomky, co dělají, negativně ovlivňují genetický aparát člověka. A teď je těžké představit si, jaké dlouhodobé negativní následky přinesou tyto rozsáhlé experimenty na lidech.

Obsah článku: Průnik do podstaty života. Symfonie života se ztratila. Informace nemizí. Deformace genetické spirály. Fantom v podobě jasné koule. Ultrazvukové skenování. Nepředvídané důsledky.

Proč byla sepsána Bible?

Proč vznikla Bible? Věřící zřejmě odpoví, že nám ji dal Bůh abychom žili podle Písma svatého. Neexistuje však nějaký racionálnější důvod, proč byly náboženské texty sepsány a později protříděny a sdruženy do některého z kánonů? Ukážeme si, že sepsání Bible motivovaly nejen duchovní, ale také zcela materiální důvody. Za vznikem Bible lze nalézt nacionalistické, ideologické a politické příčiny. Historiografická spolehlivost biblických tradic je dnes silně zpochybněna. Primární historie popisovaná v Bibli je totiž v zásadním rozporu s archeologickými poznatky.

Obsah článku: Nacionalismus v Judském království. Původní zdroje Hebrejské Bible – přehledná tabulka. Biblické příběhy byly formovány z ryze praktických a náboženských důvodů.

Globální oteplování neznamená celosvětovou krizi

Není pravdou, že tání ledovců má zvýšit hladinu o 7 metrů. Za 100 let se může zvýšit o pouhých 8 centimetrů. Nedávná vědecky recenzovaná studie (Lindzen, prosinec 2007) uvádí, že veškeré odhady OSN ohledně klimatické sensitivity je třeba vydělit třemi. Není tu žádný klimatický problém. Správnou politikou vypořádání se s ne-problémem je mít odvahu nedělat nic.

Obsah článku: Vědeckofantasticky komediální horor. Pochybné grafy, nebo přirozené kolísání klimatu. Oceány. Počítačové modely jsou domněnky. Vliv CO2 je mizivý, ne-li žádný. Teorie chaosu. Apokalypsa se nekoná, není tu žádný klimatický problém.

Profesor Staněk – virtuální svět

Rozhovor. Ve virtuálním světě získáte nepodmíněný příjem, do práce půjde váš avatar, a budete mít kybersex. Ale bude to ještě lidský svět? možná přichází čas na slova a prosbu francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho: „Neprosím o zázrak, Pane, ale prosím pro všední život: Nauč mě umění malých kroků, učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě sebejistým v pravý čas. Obdař mě mocí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Daruj mně střízlivé poznání, že těžkosti, porážky a neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, a že díky nim rosteme a dozráváme.

Obsah rozhovoru: Dnešní svět je značně chaotický, protikladný. Jak si vysvětlujete toto prozření čím dál většího množství lidí? Naděje je právě v tom, že tyto věci prokouknou. Ne. Nejsem optimističtější. Postupně se na tyto jednotlivé jevy podívejme. Změna zdravotních pravidel. Z 80 % farmaceutické firmy. Takže do Bruselu už se přesunulo ministerstvo pravdy? Základem všech těchto strategií je lež. všichni ví, že s CO2 je to podvod. Můžete to nazvat spiknutí, nebo to můžete nazvat snaha o ovládnutí světa. Já budu vlastnit vaše dluhy, a určím všechny parametry vašeho života.

Měsíc je dutý a starší než Země

Vědci prohlásili, že Měsíc je umělý vesmírný objekt starší o 800.000 let než Země. A to je problém. Zdá se snazší vysvětlit neexistenci Měsíce než jeho existenci,” poznamenal bývalý vědec NASA Robin Brett, který byl jedním z prvních, kdo zkoumal a řídil studie měsíčních hornin.

Obsah článku: Měsíc není tak pevný, jak tvrdí hlavní proud vědy. Měsíc je umělý vesmírný objekt. Pro a proti. Měsíc je starší o 800.000 let než Země. A to je problém.

Byl Darwin skutečně vědecký?

Lidé se často diví, jak mohou všechny odrůdy nebo „rasy“ lidí pocházet ze stejných původních lidských předků. No, v zásadě se to neliší od otázky, jak mohou děti s různou barvou vlasů (tj. blond, bruneta, hnědá, zrzavá) pocházet od stejných rodičů, kteří mají oba černé vlasy. Stejně jako dnes někteří jedinci nesou geny, aby mohli produkovat potomky s různou barvou vlasů a očí, měli
první rodiče lidstva geny pro produkci všech druhů a „ras“. „Můžeš získat čistokrevné plemeno z vraha, ale z čistého plemene nemůžeš dostat vraha?“

Obsah článku: Přežití nejschopnějších? Darwinova teorie není o postupném vývoji. Přirozený vývoj je nesmysl. Genetická informace. Víru nelze dokázat.

Časopis WM magazín 01-2024 ke stažení zde →

Pokud vás obsah měsíčníku WM magazín oslovil, podpořte nás předplatným. Děkuji.

Předplatné →

Jiří Matějka, šéfredaktor a vydavatel

Regenračné centrum