WM magazín č. 257 (5-2023)

Tištěné číslo vyšlo 30.5.2023. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

Předplatné časopisu WM magazín → Tel: +420 777 770 609; jirimatejka@wmmagazin.cz

WM magazín č. 257 obsah (5-2023)

40. stran

  • Skutečně nepohodlná pravda o CO2
  • Slované, svět patří Západu a jeho elitám!
  • Léčení fyzického těla
  • Nová medicína – samoléčba pohybem
  • Energie stromů
  • Maltské megalitické chrámy – I.
  • Kamenné koule na Slovensku – Lipovany

Skutečně nepohodlná pravda o CO2 (1.strana)

Byli jsme svědky absurdní události, když Al Gore získal Nobelovu cenu za propagandistický film o globálním oteplování, takto největším vědeckém podvodu současnosti, podporovaném jednou z čelních institucí NWO – IPCC, který nám rozvíjejí přímo před očima. Nacházíme se v situaci kdy celá teorie o člověkem zaviněném globálním oteplování, včetně všech jejích ozvěn ve vědě a důležitých důsledků pro politiku a globální ekonomiku, vychází ze studie ledového jádra. Je nám nabízen dílčí, neúplný, a proto falešný obraz historických hladin CO2 v atmosféře. Přitom bylo z důkazních materiálů svévolně vyřazeno více než 90 000 výsledků přímých měření atmosférického CO2.

Slované, svět patří Západu a jeho elitám! Vy v něm nemáte místo! (3. strany)

Hodně se mluví o svobodě, demokracii a rovnoprávnosti. Nicméně žel, skutečná pravda je úplně jiná. Elity západního světa mají úplně jiný morální kredit a úplně jiné záměry. Jejich záměry jsou tak zvrácené, že pro jejich krajní zvrácenost jsou mnoha lidmi považovány za výmysl. Ale nejsou žádným výmyslem! Samozvaná elita chce v první řadě zredukovat stav světové populace přibližně na miliardu. Již se dokonce vžil termín „zlatá miliarda“.

Obsah článku: Plán na likvidaci Slovanů. Tři fáze zotročení. Užiteční hlupáci. Co se ve skutečnosti děje? Přestaňte se poníženě poklonkovat.

Léčení fyzického těla (5. stran)

Celá naše civilizace trpí vážnou nemocí, která může vést až ke smrti. Tato nemoc se může léčit, ale může se i zhoršit. Proto je otázka zdraví, která nyní stojí před celou naší civilizací, otázkou číslo jedna. Bohužel je pojem “zdraví” spojován především s tělem. Poslední století přemýšlíme pouze materialisticky a věříme, že nemoc je jen problémem těla. Ale nemoc ve skutečnosti tělem končí. Pokud člověk nezmění svůj charakter, pokud se nezmění jeho náhled na svět, je jeho fyzické uzdravení dočasné. Léčení fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti. O tom jsem se přesvědčil při každé analýze nemoci.

Obsah článku: Léčení fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti. Budoucnost je fyzikální veličina. Hlavní příčina současných nejvážnějších onemocnění. Každý náš čin ovlivňuje budoucnost naši i našich dětí. Co je vlastně stres? Náš budoucí osud i osud celé planety se rodí z našeho myšlení. Proč se hroutí tržní ekonomika? Moderní medicína neví, proč je člověk nemocný. Vždy ztratíme to, co dáváme na první místo. Agresivitu vaší duše zastaví nemoc. Proč potřebujeme nemoci? Vždy ztratíme to, co dáváme na první místo. Reklama související se sexem vede k neplodnosti mužů. Návod k uzdravení.

Nová medicína – samoléčba pohybem (10. stran)

Je pár věcí, které byste měli o tomto světě vědět a o kterých vám nikdo nic neřekne, nedozvíte se o nich ve škole a neuslyšíte o nich ani ve zprávách. Co se vlastně s tímto podivně fungujícím světem děje? Proč padá tolik rozhodnutí v rozporu se zdravým rozumem? Tají se před námi nějaké vědění, které by nám mohlo pomoci k svobodě, nebo dokonce ke štěstí? Jsme úmyslně mateni, abychom nepoznávali ani ty nejjednodušší pravdy? Tento článek je pro lidi, kteří samostatně myslí.

Obsah článku: Šarlatáni. Mechanická údržba a vědomí. Člověk se může vyléčit sám. Elektrické mikroproudy. Elektrické napětí buněk. Záporně nabité červené
krvinky. Stačí udržovat elektrickou rovnováhu. Potlačované informace. Základem je zdravá výživa. Pijte jen když máte žízeň. Život je pohyb. Zdravé dýchání. Není třeba drahých léků. Nevyléčitelné choroby. Rakovina se léčí sama. Rakovina, psychický konflikt a zkrat v mozku. Oficiální medicína nemá zájem. Kdo je ve skutečnosti šarlatánem?

Energie stromů – pro lidi co vnímají svět i jinak (6. stran)

Mistři taoistů pozorovali, že stromy jsou ohromně silné rostliny. Nejen, že dokáží absorbovat oxid uhličitý a přeměnit ho na kyslík, ale také mohou absorbovat disonantní energii a přeměnit ji na harmonickou. Čím více zakořeněný strom, tím výš se může dostat do Nebe. Stromy stojí velmi nehybně, absorbují zemskou energii a Univerzální sílu z nebes. Stromy a všechny rostliny mají schopnost absorbovat Světlo energií a přeměnit ho na potraviny; ve skutečnosti jsou závislé na světle pro většinu jejich výživy, zatímco minerály vody a země tvoří zhruba 30 % svého výživového příjmu. Stromy jsou schopny žít velmi dlouhé životy.

Obsah článku: Strom jako léčitel a přítel. Výběr stromu, se kterým můžete pracovat. Kontakt se stromem. Dub zimní a dub letní, jabloň, bříza, buk
, jedle, lípa malolistá velkolistá, kaštan – jírovec, modřín opadavý, ořešák, smrk, Duchovní a učení lidé.

Maltské megalitické chrámy – I. (12. stran)

Na Maltě existuje asi 12 megalitických staveb, o nichž víme a můžeme je fyzicky navštívit. Řada dalších se nachází pod zemí. Chrámy na Maltě vznikaly postupně
v několika etapách. Megalitický komplex Ggantija je starší než pyramidy v Gíze. Domnívám se, že naše expedice přišla na to, jak se stavěli megalitické stavby na Maltě.

Obsah článku: Ggantija, starší než pyramidy. Objev Ggantije a pochybná rekonstrukce. Malťané v Egyptě? Falešný kamenolom a sluneční mánie. Den, kdy se zbláznilo Slunce. Posun pólů. Půdorys megalitických staveb na Maltě. Stavby bez oken. Orientace megalitických staveb na Maltě. Měsíční cyklus? Původní lidé sledovali východ Slunce.

Kamenné koule na Slovensku – Lipovany (3.strany)

Navštívil jsem a prozkoumal zajímavou lokalitu s kamennými koulemi nedaleko Lučence. Nedaleko Lipovan, na jih od Lučence, je starý pískovcový lom s kamennými koulemi. Koule mají průměr 30-40 centimetrů. Od roku 1997 je místo „lipovanských pískovců“ označený jako naučná geologická lokalita.

Obsah článku: Názory odborníků. Můj názor. Koule na jedné linii – důkaz.

 

Šéfredaktor vydání: Jiří Matějka, Čtvrtky 702, 768 21 Kvasice,  redakce@wmmagazin.cz, Vydavatel: Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice 768 21, tel: +420 777 770 609, Grafická úprava: Vladimír Bilavčík, 


Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte nás předplatným →. Děkuji.

Regenračné centrum