WM magazín č. 244

Tištěné číslo vychází 27.4.2022. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné časopisu WM magazín →

WM magazín č. 244 obsah

40. stran

 • Dobro, zlo a tma
 • Pulsní magnetická pole
 • Kymatika – věda budoucnosti?
 • Bioenergie a její vyzařování
 • Bioenergie převařené vody
 • Přestaňte číst hloupé knihy
 • Obelisk v bosenských horách
 • Srdečný dík
 • Evropský kanibalismus
 • Stavby Kyklopů na Kefalonii
 • Zamlčené dějiny Slovanů
 • Podzemní Plitvická jezera
 • Takto evoluce nefunguje

Časopis WM magazín č. 244 ke stažení →

Dobro, zlo a tma

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: Je všechno, co existuje, stvořené Bohem? Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje nás samotné. Bůh je tedy zlo. Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený. Najednou zvedl ruku jiný student. Pane profesore, mohu Vám položit otázku? Samozřejmě, odpověděl profesor. Ten student byl mladý Albert Einstein.

Pulsní magnetická pole

Pulsující magnetická pole, na rozdíl od statických magnetů, produkují přímo v tělesných buňkách a tkáních elektrické mikroproudy. Výzkumné studie pulsních magnetických polí naznačují, že mohou zdokonalit oběh, regenerovat tkáň, regulovat nervový systém, minimalizovat záněty a „mírnit příznaky“. Jiné práce posléze ukázaly, že pulsní magnetická pole urychlují léčení zlomenin, dokonce i takových, které by jinak byly neléčitelné.

Obsah článku: Pulsní magnetická rezonance. Pulsní magnetická terapie. Co je magnetický pulser MPG. (Magnetický pulser MPG30 si můžete objednat zde → )

Kymatika – věda budoucnosti?

Existuje souvislost mezi zvukem, vibracemi a fyzikální realitou? V tomto článku si ukážeme, k jakým závěrům došli různí výzkumníci v oblasti, která dostala jméno Kymatika. Mezi kymatickými obrazci a kvantovými částicemi existuje jistá podobnost. V obou případech se ukázalo, že to, co se jevilo jako pevná forma, je současně i vlněním. Sněhové vločky a květiny mohou nabývat formy, protože reagují na nějaký zvuk v přírodě. Stejně tak je možné, že krystaly, rostliny i lidské bytosti jsou, do jisté míry, hudba která nabrala viditelnou formu.

Obsah článku: Lissajousovy obrazce. Kreativní vibrace. Univerzalita? Trinity.

Bioenergie a její vyzařování

Již od středověku jsou zprávy o tom, že existuje elementární, vše prostupující životní síla, která živé organismy uschopňuje k výkonům, které mohou být až za hranicemi jejich základních možností. Nebyla však blíže popsaná. Článek poukazuje na výskyt vitální energie v prostředí celé naší planety, potřebné pro život, která je generované všemi organismy, převážně rostlinami. Je pro všechny živé organismy společná a ty ji nejen vyzařují, ale v případě potřeby i konzumují.

Obsah článku: Vyzařování vitální energie rostlinami. Nedostatek vitální energie v prostředí. Nepřímé předávání vitální energie. Zvířata, hmyz a mikroorganismy. Vitální energie a lidé. Souhrn a závěry.

Bioenergie převařené vody

Test časopisu WM magazín. Každý člověk normálně funguje při 50-60 % životní energie. 70 až 80 % má člověk pouze na energeticky silových místech. Co s vámi udělá dvakrát převařená voda?

 

Přestaňte číst hloupé knihy

Přestaňte číst hloupé knihy, mluvit s hlupáky a poslouchat špatnou hudbu, všechno vám to zůstane v mozku. Proč komunikace není hlavním úkolem jazyka, proč je pro mozek nebezpečné odkládat práci na poslední chvíli a proč je tvrzení, že nervové buňky nejsou obnovovány, dávno zastaralé?

Obsah článku: To, co nás obklopuje, je výtvorem našeho mozku? Jsou lidé vládci planety? Člověkem se rodíme, nebo stáváme? Ale co společný genetický mechanismus pro všechny lidi? Existuje gen paměti? Kde se vzalo vědomí? Proč si mozek pamatuje absolutně všechno? Nervové buňky se obnovují.

Zamlčené dějiny Slovanů

Hrozné je nepoznat minulost a rozhodovat o budoucnosti. Od kdy jsme v karpatském oblouku a kde je náš původ? Jak se v tomto prostoru ocitli naši předkové? Oficiální věda předpokládá, že se Slované objevili v Evropě na konci 5. nebo začátkem 6. století. Tento názor má původ v západní historiografii a v jazykovědě 19. století, zejména německé, který historici citují dodnes. Dnešní historici se nepochopitelně opírají o archeologické poznatky z 1. poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu. Je mnoho odborníků, kteří tento populární výklad zpochybňují.

Obsah článku: Náhlý příchod Slovanů se nekonal. Upravená historie Slovanů. Původ názvu Slovanů. Historici vše komplikují a Evropa žije ve lži. Dějiny západní Evropy začínají na přelomu letopočtů. Co udělá EU s „původními eurokmeny“?

Obelisk v bosenských horách

Obelisk, prehistorický rovník a poutní místo v bosenských horách. V okolí městečka Olovo se v lesích nachází desítky plochých kamenných stél, truhel a obelisků. Některé jsou popsány reliéfy, jiné mají hladký povrch. Nikdo neví, kdo je postavil, symboly a znaky nejsou dodnes rozluštěny. Obelisk vysoký čtyři metry je vytesán z jednoho bloku kamene. Jeho čtyři strany jsou orientovány ke světovým stranám. Na každé z nich jsou vytesány ornamenty a znaky, které nejsou dodnes spolehlivě vysvětleny. Obelisk stojí uprostřed lesů a je otázkou, proč právě zde. V jeho okolí nebyly nalezeny žádné stavby, terénní úpravy, nebo terasy. Jakoby zde stál osamoceně.

Obsah článku: Bakiči – prehistorické poutní místo. Kamenný obelisk v Bakiči. Expedice časopisu WM magazín do Bakiči. Severní strana obelisku. Jižní strana obelisku. Východní strana obelisku. Západní strana obelisku. Provedli jsme nová měření. Podzemní průzkum obelisku v Bakiči. Symbol spirály – energie pohanů. Symbol draka.

Srdečný dík

Vedle tezí, podle nichž je nynější finanční krize v USA ve skutečnosti jen dokonale vymyšlený rafinovaný podvod s cílem přečerpat ze státního rozpočtu do soukromých rukou další stovky miliard, se na amerických webových stránkách objevil text, který by asi bylo chybou přehlédnout. Nadále věříte všem těm hloupým pohádkám o „spravedlnosti“ a „rovných příležitostech pro všechny“?

Evropský kanibalismus

Před několika stoletími – když už existovaly univerzity a žili největší humanisté – byl kanibalismus v Evropě zcela běžný. Z mrtvých se dělaly mumie, všechny druhy výtažků, byly používány jako lék … Většina současných etických standardů evropské civilizace je stará asi 200 let. Věci, které jsou dnes velké tabu, jako je kanibalismus, byly v osmnáctém století běžné. Kněží pili dětskou krev, léčili epilepsii tukem popravených a výroba mumií, které se jedly jako lék, byla v plném proudu.

Obsah článku: O temné historii křesťanské Evropy se nemluví. Lidská těla na prodej. Mumie jako lék. Kanibalismus jako součást evropské tradice. Masový kanibalismus se zastavil až v 19. století.

Stavby Kyklopů na Kefalonii

Ostrov Kefalonia je oblíbeným ostrovem turistů z celého světa. Málokdo z nich však ví, že na tomto ostrově jsou pozůstatky staveb z velkých kamenných kvádrů. Podle prastarých pověstí je postavili bájní Kyklopové, a to na nejneuvěřitelnějších místech, většinou na vrcholcích kopců. Kdo a jak opracoval a dopravil do výšky mnohatunové kameny dodnes nevíme. Hádankou zůstává také původ použitých kamenů; v okolí nebyl nalezen žádný vhodný kamenolom.

Obsah článku: Stavby obrů. Stalo se to před několika tisíci lety.

Podzemní Plitvická jezera

Objevili jsme podzemní Plitvická jezera! V jeskyni jsme strávili více než 50 hodin. Postupovali jsme 10 kilometrů přes překážky a vodní příkopy, spali dvě noci při teplotě vzduchu a vody 11 stupňů Celsia. Prozkoumali jsme novou podzemní soustavu dlouhou 1,8 kilometru s velkými sály vysokými přes čtyřicet metrů, překonali čtyři metry hluboké jezero, pozorovali jeskynní ozdoby všech možných tvarů a velikostí. Objevili jsme i kamenné koule.

Takto evoluce nefunguje

Co se týče evoluce přežívá spousta obecně rozšířených mylných představ. Jen tak se mohou objevit novinové články v nichž se například dočtete, že k vývoji člověka mohla přispět chůze. Prostou skutečností je, že tělesné znaky a charakteristické rysy jsou dané a předávané geny – ne chůzí, během nebo nějakou jinou formou cvičení. Na geny nemají vliv žádné fyzické změny dosažené cvičením a nejsou jimi předávány. Nemůžete například předat potomstvu opálení získané sluněním, dokonce i kdybyste mohli žít tisíce let v tropech a byli trvale hezky do tmava opálení sálajícím Sluncem.

Časopis WM magazín č. 244 ke stažení →

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

 

Regenračné centrum