WM magazín č. 221

Číslo vyšlo 26.5.2020. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete jen v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné →

WM magazín Skryté skutečnosti č. 221 obsah

44 stran

 • Nikdo už není zdravý
 • Lidé si sami způsobují choroby
 • Pravotočivá spirála 160 cm
 • Slunce 47 – severní Evropa
 • Země pod námi se rozšiřuje
 • Na prahu podsvětí
 • Skleníkový efekt atmosféry je omyl
 • Oxid uhličitý nemůže způsobit globální oteplování
 • Iontová cesta a jeskyně Pekárna
 • Větrné elektrárny a změnu klimatu
 • Breza – po stopách Slovanů
 • Tichý zabiják– toaletní papír

WM magazín č. 221 ke stažení v pdf: http://wmmagazin.cz/eshop/domu/86-wm-skryte-skutecnosti-c-221.htmll

Nikdo už není zdravý

V jednom známém lékařském vtipu se říká, že zdraví lidé jsou prostě jen ti, kteří ještě neprošli důkladným lékařským vyšetřením. Za zvýšenými náklady ve zdravotnictví může zbytečný screening. Přehnaná diagnostická vyšetření, mezi něž patří rentgeny nebo rozbory krve, vždy odhalí něco špatného. Takové prohlídky je možné nazývat různě: jako „defenzivní medicínu“, která má být ochranou před soudními žalobami, nebo jako nepotřebnou proceduru, plnící kapsu lékaře, či pacientem vyžádané vyšetření (protože si dělá starosti).

Nazíráno jiným pohledem tento vtip trefně postihuje povahu nemocí v našem moderním světě. Podobně jako mnoho jiných kritiků moderní lékařské péče vidí zbytečnou diagnózu všude, kam pohlédnou a neumí věrohodně oddělovat zrno od plev. Výsměšně poznamenávají, že kašel u dětí bývá až příliš často označován za astmatický; „křeče v nohou“ nebo „doping pro sexuální život“ bývají nevysvětlitelně považovány za medicínské problémy; ti, kteří neumí číst, bývají označováni za dyslektiky; ti kteří mají smutek, bývají označováni za nemocné s depresí; a lidé s bolavými klouby jsou přiřazováni k artrózy …

Obsah článku: Problémy, které dříve zůstávaly skryté. Mnoho nemocí zanedbatelných není. Epidemie diagnóz.

Lidé si sami způsobují choroby

Co se týká zdraví, pak ten, kdo vás nejvíce ohrožuje, jste vy sami. Neexistují žádné zázračné léčby. Nejsou žádné kouzelné pilulky, které by vás přes noc postavily na nohy. Dobré zdraví vyžaduje ukázněnost. Abyste byli sami sobě lékařem, nemusíte navštěvovat zdravotní školu. Je potřeba jen znát své tělo a sladit se s ním. Dnes máme k dispozici tzv. postupy biologické hygieny, náležející k nauce o přírodním léčitelství, které se rozvinuly až do té míry, že jsou schopny přemoci většinu nemocí lidského těla. Lidstvo touží po léčbě. Lidé pro to ale dělají jen málo a pak poznávají, že každý si musí svou odpověď hledat sám a že není jiné cesty. Lidské bytosti si samy vytváří své choroby. Proto by také měly být samy sobě lékařem.

Jak vůbec mohou lékaři chtít léčit lidské tělo, když o něm vědí tak málo? Řemeslo praktického lékaře se zaměřuje na úlevu a nikoliv na odstranění nemoci. Příznaky jsou potlačovány injekcemi, ozařováním, léky a chemikáliemi, které však nikdy nepřinesly žádné vyléčení a neumožňují zaměřit se na skutečnou příčinu. Nejenom americká veřejnost začíná být čím dál víc rozčarována z takového přístupu k léčení a zažíná se dožadovat toho, aby se léčily a eliminovaly vlastní příčiny nemocí …

Obsah článku: Lidé si dál otravují svá těla zahnívající potravou. Zmatek kolem nemocí. Je iluzorní, pokud příznaky nemoci ustupují správným směrem. Jediná příčina nemocí. Absurdní divadlo. Lidé umírají na předávkování.


Pravotočivá spirála 160 cm

Návod na stavbu spirály 160 cm. Přirozená bioenergie člověka je pravotočivá, tak jako točivost DNA, proto jsem použil pravotočivou spirálu. Život na zemi vznikl díky pravotočivé síle šroubovice DNA, která tvoří genetický základ bytosti člověka i dalších živých forem na Zemi. Energii životu dodává neustálý pohyb, otáčení, víření. Na skalních rytinách vidíme vířivé spirály pravotočivé a levotočivé, některé jsou různě spojené. Složitější organické látky, aminokyseliny apod, vykazují dvě různé varianty, buď levou, nebo pravou konfiguraci. Každá látka je energeticky pravotočivá, nebo levotočivá. Život na Zemi je velmi vybíravý. Nepřijímá libovolný druh aminokyselin, ale pouze jejich pravotočivou formu. Proč asi? To vědci zatím netuší. Vše materialisticky považují za kosmickou náhodu. Na zahradě jsem připravil a osadil zemní pravotočivou spirálu s průměrem 160 cm, kterou mám v plánu využít pro testy, měření a pokusy.

Obsah článku: Co je šroubovice DNA. Energie života. Pravá a levá točivost organických látek. Dvě varianty vitaminu C a mléčných výrobků. Energie malých a velkých spirál. Návod na stavbu spirály 160 cm.

Breza – po stopách Slovanů

Nové archeologické nálezy dokazují, že ve střední Bosně existoval intenzivní život po tisíce let. Uhelné doly skrývají dávný fascinující příběh. Místní obyvatelé vyprávějí o starých cestách a kamenných sloupech s kovovými prstenci pro kotvící lodě. Bohužel, Slovanské období nezanechalo tak významnou stopu jako Římané. V březnu 2020 jsem navštívil Bosnu a měl možnost vidět stopy dávných národů. Po starých stezkách jsem projel Svaté hory, zkoumal megality v Budoželj, kamenné grobliště s rytinami u Olova a poznal slovanské město Breza. ak popisují staří Řekové a Římané, Ilyrský národ vzkvétal v oblasti od jaderského moře až k řece Moravě (Srbsko), od Epiru (Albánie) po Dunaj, ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. Na troskách minulé slovanské kultury bylo vybudováno římské osídlení.

Má cesta vedla územím s mnoha lomy a doly, takže jsem měl možnost nahlédnout do geologické minulosti. V jednom opuštěném lomu jsem viděl mnohatunový megalit na křídovém podloží, které je údajně staré 23-28 milion let (oligocén)? Je tohle vůbec možné? Jak popisují staří Řekové a Římané, Ilyrský národ vzkvétal v oblasti od jaderského moře až k řece Moravě (Srbsko), od Epiru (Albánie) po Dunaj, ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. Na troskách minulé slovanské kultury bylo vybudováno římské osídlení.

Obsah článku: Města kolem řek. Kam vstoupila noha Římana, vše zničila. Romanizace Slovanů. Prastaré silnice. Obelisk a rytiny pyramid u Olova. Přístavy vysoko v horách. Geologická exkurze. Jak vzniklo dokonale zkamenělé divadlo. Megalit na starší křídové vrstvě? Nová geologie a svědectví o národu, jehož sláva dotýká se hvězd.

Slunce 47 – severní Evropa

Moskva a Helsinky. UVB záření je část záření přicházejícího ze slunce. Má dvě funkce při boji s koronavirem. UVB je složka slunečního záření, která vám vytváří při dopadu na pokožku vitamín D3, který zvyšuje vaši imunitu. Žádná potravina neumí zajistit tolik vitamínu D3 jako sluneční záření. Druhá funkce UVB záření je, že dovede koronavirus zabíjet přímým dopadem na osluněný vir.

Slunce se poprvé vyhoupne 47 stupňů nad horizont (a zapadá) v různých zeměpisných šířkách v jiný den a čas. Proto jsem ho nazval Slunce 47. Polední Slunce 47 ve správný čas je naprosto nenahraditelné. Každým dnem se doba UVB záření prodlužuje až do 21.6, kdy vyvrcholí. Navíc se bude neustále snižovat jeho vlnová délka a bude tak více a více účinnější. Ideálně stačí 15–20 minut na poledním slunci 47, což je zároveň doba, abyste si na druhou stranu nespálili pokožku a neriskovali rakovinu kůže. S poledním sluncem 47 je to jako se vším. Záleží na míře. Blahodárný účinek uvb záření slunce 47 se neprojeví ihned první den. Účinky se projeví až za 7 až 14 dní. Slunce 47 není všelék na pandemii, ale spolu s účinným opatřením v každé zemi, může být významným pomocníkem v boji s novým koronavirem.

Obsah článku: Sever Evropy. Příklady z Itálie, z Česka a Slovenska.

Země pod námi se rozšiřuje

Zahřívání podloží, vznik magnetického pole, tvorba vody a uhlovodíků, energie sopek, pokles půdy, kalendářní reformy a zpomalení rotace naší planety – všechny tyto procesy jsou vzájemně provázány a vysvětlitelné. Opakovaně se lidská představa o struktuře naší planety roztavila jako sníh pod jarním sluncem. A dokonce i teď, v našem osvíceném věku vědeckých úspěchů a pokroku, jak se ukázalo, že nevíme zdaleka vše o našem společném domově plujícím na obrovských rozlohách Kosmu. Teorie expanze Země je možná základem, na kterém bude postavena nová budova znalostí o naší krásné planetě. Dnes je délka rovníku cca 40 075 km. Například před 5 – 6 000 lety byla rotace Země o něco rychlejší a délka rovníku menší. Geologové předpokládají, že v tomto období začalo k cyklickému rozpínání Země spojené s poslední rekonstrukci pevnin. Vznikaly nové pevniny a hory, jiné se propadly do hlubin moří …

Obsah článku: Čím blíže je teorie pravdě, tím více faktů vysvětluje. Hry na geologii. Složení zemského jádra. Obsah kyslíku v atmosféře. Nové argumenty.

Na prahu podsvětí

Vzdálené galaxie známe lépe než to, co máme pár kilometrů pod nohama. Superhluboký vrt Kola byl geologický dalekohled, kterým jsme viděli tajemný podzemní svět naší planety. V průběhu vrtu SG-3 se odehrálo několik vědeckých objevů. Doslova každý metr byl zjevením. Až po sedmý kilometr bylo vše správně! Ukázalo se, že téměř všechny naše znalosti o struktuře zemské kůry nejsou správné. Vrt se oficiálně zastavil v hloubce 12 262 metrů. V průběhu vrtu SG-3 se odehrálo několik vědeckých objevů. „Doslova každý metr byl zjevením. Ukázalo se, že téměř všechny naše znalosti o struktuře zemské kůry nejsou správné“. Zemská kůra vůbec nevypadá jako „dort“. Dnešní věda tvrdí, že pevninská zemská kůra (64% celkového objemu zemské kůry) obsahuje tři základní vrstvy: mladou sedimentární vrstvu, granitickou (žulovou) vrstvu a bazaltovou (čedičovou) vrstvu. Až po sedmý kilometr bylo vše správně! „Vědci nás poučovali, že v hloubce sedmi kilometrů vstoupíme do bazaltu (čedičové skály). To se až do hloubky 12 262 metrů nestalo. Namísto čediče jsme vrtali žulové skály, které měly spoustu trhlin a nízkou hustotu, což se údajně nedá v takové hloubce vůbec očekávat. To je velmi důležitý objev, protože s teorií vrstvené struktury Země jsou spojené všechny naše představy o původu a umístění minerálů“. Nové objevy geologů z vrtu SG-3 naznačují, že vývoj planety Země probíhal jinak. Struktura zemské kůry nemůže být zjednodušena na složení několika vrstev …

Obsah článku: Jak vypadá hlubinný vrt? Technologie vrtu. Proč vznikl super hluboký vrt Kola SG-3? Současné teorie o struktuře Země je chybná. Teplota hornin. Měď, nikl a zlato. Nekonečný zdroj vody. Ropa, plyn a kámen z Měíce. Démoni. Konec vrtu Kola SG-3.

Skleníkový efekt atmosféry je omyl

Dnešný vedci vysvetľujú skleníkový efekt atmosféry absorpciou žiarenia, čo je omyl. Teplo vzniká iba pri chemických reakciách a pri trení. Žiarenie dokáže molekuly iba rozkmitať. Aby sa kmitajúce molekuly začali zohrievať, musí medzi nimi dochádzať k treniu. Hoci slnečné žiarenie obsahuje všetky vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia, nedokáže zohriať molekuly plynov ktoré tvoria atmosféru. Slnečné žiarenie dokáže zohriať iba zemský povrch, na ktorom sa nachádzajú látky v tuhom a kvapalnom skupenstve. Molekuly plynov ktoré tvoria atmosféru sa zohrievajú až od teplého zemského povrchu. Hoci dnešní vedci vedia, že v dnešnej dobe atmosféra Zeme stratí každú sekundu 3 kg vodíka a 50 g hélia, tvária sa že je to prirodzený jav. Prakticky neexistuje žiaden dôkaz, že k tejto strate ľahkých plynov dochádzalo aj v minulosti, keď neexistovali umelé družice. Je to náhoda, že koncom 50-tich rokov bola na obežnú dráhu okolo Zeme umiestnená prvá umelá družica a začiatkom 60-tich rokov sa začalo hovoriť o klimatických zmenách …

Oxid uhličitý nemůže způsobit globální oteplování

Oceán obsahuje 1 500 000 000 000 000 000 000 litrů vody! K jeho zahřátí, i když jen v malém množství, by bylo potřeba ohromující množství energie. Chcete-li jej například zahřát pouze o 1 °C, je zapotřebí ohromujících 6 000 000 000 000 000 000 000 000 joulů energie. Podívejme se na takové množství energie v perspektivě. Představme si, že vypneme všechna zařízení a půjdeme žít zpět do jeskyni – a necháme všechny elektrárny ohřívat vodu v oceánech. Co by se stalo? Všem uhelným, jaderným, plynovým, vodním, větrným a solárním elektrárnám dohromady by trval ohřev oceánu o 1 °C dlouhých 32 000 let! Pokud si napustíte do vany studenou vodu a pokusíte se ji ohřát tím, že do místnosti dáte tucet topných těles – uvěříte, že by se voda někdy ohřála? Tento problém se stává ještě zajímavějším, když vezmete v úvahu velikost oceánu. V zásadě existuje příliš mnoho vody a málo vzduchu. Stručně řečeno, náš vliv na naše klima, i když jsme to opravdu zkusili, je nepatrný! …

Iontová cesta a jeskyně Pekárna

Na naší planetě existují místa s vysokým obsahem zdraví prospěšných záporných iontů, které jsem nazval vzdušné vitamíny. Takových míst není mnoho. Vzdušné vitamíny jsou přírodního původu a nedají se ničím nahradit – ani čističkami vzduchu, které údajně vyrábí tisíce až miliony iontů. Již několik let se věnuji tématu vzdušných vitamínů. Navštívil jsem a měřil vzdušné vitamíny na mnoha místech nejenom v Česko-Slovensku. Můj nejnovější průzkum a měření vzdušných vitamínů bylo natolik překvapivé, že vás s ním musím seznámit.

Obsah článku: Zdraví prospěšné záporné ionty. Hostěnická Iontová cesta. Hostěnická Iontová studna. Jeskyně Pekárna. Vzdušné vitamíny v jeskyni Pekárna.

Větrné elektrárny a změnu klimatu

Nová studie likviduje větrné elektrárny jako čistý zdroj energie. Nejenže mají nízkou efektivitu, zatěžují krajinu a ohrožují ptactvo s netopýry, ale i přímo přispívají ke změně klimatu. Data sebraná od Texasu po Dánsko ukazují, že často dotovaná výstavba větrných turbín nemá nejen potřebný energetický, ale ani ekologický přínos.

Tichý zabiják– toaletní papír

V dnešní době je doslova neskutečné, čím si lidé ošetřují po stolici své konečníky.Toaletní papír hýří spoustou vůní, od meruněk až po heřmánek, a o barvách jako fialová, žlutá, modrá se vám ani nesnilo, ale pozor! Zde jsou důvody, proč bychom neměli barevný toaletní papír používat.

Pokud se vám články líbí, podpořte časopis WM magazín předplatným.

Děkuji, Jiří Matějka. 

Regenračné centrum