Vzdušné vitamíny a jeskyně Netopýrka

až nám vlády nasadí roušky...

Hostěnická Iontová cesta

Záporné ionty jsou záporně nabité atomy, které se váží na škodlivé viry a bakterie a rozkládají je. Na naší planetě existují místa s vysokým obsahem zdraví prospěšných záporných iontů, které jsem nazval vzdušné vitamíny. Takových míst není mnoho. Vzdušné vitamíny jsou přírodního původu a nedají se ničím nahradit.

Již několik let se věnuji tématu vzdušných vitamínů. Navštívil jsem a měřil vzdušné vitamíny na mnoha místech nejenom v Česko-Slovensku. Můj nejnovější průzkum a měření vzdušných vitamínů se uskutečnil v údolí u Hostěnic v Moravském krasu.

viry, bakterie a covid - záprné ionty

U Hostěnic začíná lesní stezka, která vede krasovým údolím kolem mnoha volně přístupných jeskyní. (Pekárna, Netopýrka a dalších). Lesní stezka je unikátní velkou koncentrací vzdušných vitamínů. Proto jsem ji nazval Hostěnická iontová cesta.

Děkuji všem co mi věří, podporují a přišli na setkání …

Hostěnické propadání

Cesta začíná u velkého Hostěnického propadání, kde říční voda mizí v tajemných hlubinách země. Bahnitá laguna není příliš fotogenická, ale je to místo, kde je koncentrace vzdušných vitamínů velmi vysoká (-21.800 vzdušných záporných iontů / cm3) než je běžný průměr (900 i-/cm3).

Cesta označená žlutou turistickou značkou vede údolím kolem iontové studny, jeskyně Pekárna a Netopýrka. V celém údolí lemovaném skalisky a lesy jsem naměřil velmi vysoké hodnoty vzdušných vitamínů, od 15 až 22.000 záporných iontů. Procházka Hostěnickým Iontovým údolím je velkým přínosem vaše pro zdraví.

Iontová studna

Přibližně v jedné třetině cesty je vidět štola. Místní jeskyňáři vysekali svislou sondu do nitra země. Jejich cílem je najít skryté podzemní jeskyně. U studny a v jejím okolí jsem dnes měřil vzdušné vitamín 40.400 i-/cm3.

Jeskyně Pekárna

Nedaleko Iontové cesty se nachází přírodní jeskyně Pekárna, která byla podle archeologů obývána již před 6.000 lety, kdy první lidé našli v jeskyni bezpečné zázemí. Ale odkud přišli tito údajně první lidé není vysvětlené.

Měřil jsem vzdušné vitamíny před vstupem do jeskyně Pekárna a na mnoha místech uvnitř jeskyně. Před vstupem byla hodnota vzdušných vitamínů 6.600 i-/cm3, za vstupním portálem 9.000 i-/cm3, v zádní části jeskyně byla dnes hodnota vzdušných vitamínů 14.000 i-/cm3. Ionizační záření jsem naměřil téměř nulové. Mření vzdušných vitamínů v jeskyni Pekárna jsem prováděl již po třetí, pokaždé s jinými výsledky. Koncentrace záporných kyslíkových iontů v jeskyni Pekárna není stabilní, mění se podle počasí, vlhkosti, tlaku vzduch a počtu návštěvníků – od 1.000 až po 200.000 i-/cm3.

Jeskyně Netopýrka

Přírodní jeskyni Netopýrka najdete na levém svahu u Iontové cesty. Za vstupní částí se nalézá větší prostora, pod níž pokračuje nízká a úzká plazivka, klesající až k podzemnímu toku. Jeskyně je přístupná běžnému turistovi. Není na značené stezce, avšak správa CHKO Moravský kras do ní vstup toleruje a neomezuje jej žádným omezením.

Za vstupní částí jeskyně Netopýrka je dóm, ze kterého vybíhá několik chodeb. Těmito chodbami se lze dostat až k ponornému potůčku na dně jeskyně. Celková délka chodeb je 90 m.

V jeskyni Netopýrka jsem naměřil vysokou koncentraci vzdušných vitamínů, v zadní části až 2 miliony. Měření v jeskyni Netopýrka provádím pravidelně každý měsíc a zdá se, že vysoké koncentrace jsou zde stabilní po celý rok. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro lidský organizmus.

Strážce v jeskyni Netopýrka

Podle legend má každé podzemí svého strážce. Účastníkem našeho průzkumu a měření byla velmi citlivá a senzitivní Lenka, které na krátkou dobu komunikovala se strážcem jeskyně Netopýrka – „pod jeskyní jsou velké prostory s ukrytými artefakty z dávné minulosti lidstva …“ Je to docela možné a vysvětlení může být jednoduché.

Po velké změně povrchu Země, která se odehrála před 5ؘ–6.000 lety, našli lidé bezpečné zázemí v nově vzniklých jeskyních Moravského krasu. Odborníci o této události ví, ale nemají pro ni žádné vysvětlení. V tu dobu se na celém světě odehrála poslední přeměna pevnin, zničehonic se objevilo první písmo, znalosti o Zemi a vesmíru, stavěla se dokonalá města. Mnohé pevniny a ostrovy se propadly do moře, jiné se vyzdvihly tektonickou depresí. To se odehrálo během pár let a lidé byli při tom! Co přežili tuto katastrofu, která změnila celý svět, hledali útočiště na nově vzniklých pevninách a v úrodných nížinách. Staré vápencové (křídové) vrstvy se např. v Moravském krasu posunuly směrem vzhůru o stovky metrů, vznikaly pukliny, které dnes nazýváme jeskyně. Je celkem pochopitelné, že v nich před 5.000 lety lidé, co se zachránili, našli bezpečná útočiště – i se svými znalostmi a „artefakty“.

Hladina moře nikdy nestoupala. Pevniny se pohybovaly.

Domnívám se, že jeskyně v Moravském krasu (Býčí skála, jeskyně Evina, Netopýrka a další) nám doposud neukázala všechna svá tajemství. O tom jsem přesvědčený, nové objevy nás teprve čekají.

Zdraví prospěšné záporné ionty

Záporné ionty jsou záporně nabité atomy, které se váží na škodlivé mikroorganismy a rozkládají je. Čím více záporných iontů, tím příznivější je atmosféra pro lidi, zvířata a rostliny. Takových míst je dnes však velmi málo.

Zde vidíte tabulku s hodnotami, ve kterých běžně žijeme a pracujeme. Hodnota vyšší jak 4.000 je velkým přínosem pro lidský organizmus. Naopak, hodnoty vzdušných vitamínů nižší jak 1.000 jsou méně příznivé pro vše živé.

Až nám vlády nasadí roušky na hubu …

Klinické studie prokázaly, že záporné ionty eliminují škodlivé mikroorganismy, včetně virů a bakterií. Záporné ionty v ovzduší posilují imunitu! Až nám vlády zase nesmyslně nasadí roušky na hubu, nemusíte přece každý den chodit do „supermarketů“ pro zboží, které vlastně ani k životu nepotřebujete. Procházka obyčejným lesem, nebo po Iontové cestě v Hostinicích vám přinese mnohem víc užitku, zdraví a pohody. Nebo ne? Je to na vás.

Na setkáních s časopisem WM magazín vždy měřím na požádání speciálním zařízením vaši orgánovou kondici.  Výsledky jsou zajímavé. Lékař, co se zúčastnil průzkumu mi napsal?  „Takový přístroj by měl mít každý obvodní lékař na stole. Výsledky na 80 % odpovídají o stavu pacienta  …“

Hostěnická Iontová cesta a jeskyně v Moravském krasu jsou natolik zajímavé, že je budu pravidelně navštěvovat, měřit vzdušné vitamíny a hledat nové historické souvislosti. Na další měření a průzkumy se můžete přidat. Akce pořádám s časopisem WM magazín a Nový cestovatel.cz. Termíny dalších průzkumů vám můžu posílat e-mailem, pokud mi napíšete.

Těším se na vás

Jiří Matějka

Vzdušné vitamíny – http://www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/

FB: https://www.facebook.com/jiri.matejka.wm.magazin

Regenračné centrum