Slovanský humor

SLOVANSKÝ HUMOR – TALÍŘ Z BALKÁNU

Příběh z keramické dílny na Balkánu psaný pra-slovanským písmem. Vozík s naloženým zbožím pro vypálení se zřejmě u pece převrátil a keramika byla znehodnocena. Spolupracovníci sváděli vinu na učně a tím se bavili. Mladík se nápisem na talíři ohrazuje, že není takový osel, aby převrhl vozík a přidal kresbu s vyplazeným jazykem (cca 1000 př. n. l.). Slovanské písmo se běžné psalo obousměrně.

Srozumitelný překlad zní: ABYCH PADL NA ŘIŤ KDYŽ PŘICHÁZÍ MISTR CECHU. JÁ NEJSEM TEN, CO PŘEVRÁTIL ČLUN (VOZÍK), NEJSEM (PŘECE) ŽÁDNÝ OSEL.

Myslíte si, že je to výmysl a Slované se neuměli bavit? Více o Slovanech najdete v dalších číslech časopisu WM magazin.cz

Jiří Matějka

Regenračné centrum