Ropa není fosilní palivo

Velké ropné společnosti nám vnucují myšlenku, že se ropy nedostává

„Kdo ovládá dodávku potravin řídí lid, kdo ovládá energii může ovládat celé kontinenty. Kdo vládne penězi, může ovládat svět“

Ropa není fosilní palivo. Ropa je abiotický přírodní produkt. Ropa nevznikla z mrtvých dinosaurů a pravěkých rostlin. Ropa vzniká mechanicky hluboko v podzemí, nepřetržitě, a proto je nevyčerpatelná.

V dobách studené války zaúkoloval Sovětský svaz své špičkové vědce k určení skutečného původu ropy. Nebyla to práce na jeden víkend. Po mnohaletých výzkumech, v roce 1956, vědec profesor Vladimír Porfirjev oznámil, že „ropa a zemní plyn nemají žádnou souvislost s biologickou hmotou vznikající v blízkosti povrchu země. Ropa je prvotní materiál (produkt Země), který vzniká ve velkých hloubkách.

Ropný olej nepochází z biologického odpadu, jak nám tvrdí konvenční věda, ze zkamenělých pozůstatků dinosaurů, nebo starověké rostlinné hmoty. Ropa pochází z hlubin Země, je vytvořena biochemickou reakcí uhlovodíkových prvků (obsahují uhlík a vodík), které byly, a stále jsou, vystaveny extrémním teplotám a velkému tlaku při vývoji Země.

Rusové nazývají tento ropný olej jako „abiotická ropa“, protože není vytvořena z rozkladu biologických životních forem, ale chemickými procesy, ke kterým neustále dochází uvnitř Země.

Abiotická ropa je víc než teorie

Krátce po objevu profesora Porfirjeva začali Rusové vrtat ultra hluboké vrty. V hloubkách kole 9.000 – 12.000 m objevili abiotickou ropu. Jsou to velké hloubky, mnohem hlubší, než fosilní organické vrstvy, které se nachází cca 5.000 metrů pod zemí.

Rusové prováděli hlubinné „abiotické“ vrty v oblasti Dněpru a Dombasu, což je oblast, která je geology považovaná za území bez fosilní ropy. Celkem zde bylo vyvrtáno 60 studní, z nichž je dnes 37 komerčně využívaných. Ruské Abiotické vrty mají výnosnost – produktivitu 62 %.  Vrty prováděné ve stejné ropné pánvi americkou společností Alaska’s North Slope, mají výnos pouhých 10%.

Hlubinné vrty úspěšně pokračují

Na základě objevu profesora Porfirjeva, provedly velké ruské ropné společnosti dalších 310 ultra hlubokých vrtů. Hlubinné vrty probíhaly v tichosti, bez pozornosti medií. Vytěženou ropu dnes běžně využívá ruský průmysl.  Někteří vědci tvrdí, že díky odstředivé síle rotace planety je abiotická ropa vytlačována směrem k povrchu neustále. Zdá se vám to nemožné?

Abiotické vrty se na západě neprosadily. Proč?

Jedno z příčin může být odmítnutí dohody americké společností Axxon a ruské Jukos. Putin nemá zájem vyvážet abiotickou technologii včetně odborníků na západ. Také, Rusko nedávno předstihlo Saudskou Arábii, která byla pouvažována za největšího producenta ropy na světě.

Jenže, hlavní příčina nezájmu světových společností produkující ropu o abiotické vrty, může být jiná. Přístup k informacím mají díky internetu dnes všichni. Kompletní materiály jsou k dispozici, přesto nezájem trvá. Proč není zájem o nový obnovitelný zdroj?

Existuje několik důvodů

Velké ropné společnosti nám vnucují myšlenku, že se ropy nedostává, těžko se hledá, náklady na těžbu rostou, proto ceny stoupají – což jim samozřejmě zvyšuje tržby a zisky. Ale to není naším tématem, ani hlavní příčinou nezájmu o abiotickou technologii.

Hlavní příčinou je ekologické hnutí

Základním konceptem ekologického hnutí je toto: ropa je fosilní palivo, palivo, které je vzácné, množství je omezené a zásoby stále klesají. Kromě toho, jeho výroba vytváří oxid uhličitý. Proto musí být omezováno jeho použití prakticky ve všech výrobních sférách: průmysl, zemědělství, stavebnictví, v automobilovém průmyslu, přeprava auty, kamiony, vlaky, letecká doprava, vytápění, chlazení, komunikace, atd.

Podle aktualizované, víc jak čtyřicet let staré knihy Limity růstu : „Ukázkovým příkladem nerostné suroviny jsou fosilní paliva, jejichž hranice jsou zřejmé, přesto mnoho lidí, včetně významných ekonomů, neberou na vědomí tento elementární fakt. Víc jak 80 procent komerčního využití energie (rok 2000) pochází z neobnovitelných fosilních paliv – ropy, zemního plynu a uhlí. Podzemní zásoby fosilních paliv neúprosně klesají. Vrchol těžby plynu má přijít za 50 let, vrchol pro těžbu ropy přijde mnohem dřív, pravděpodobně během tohoto desetiletí. Pak bude svět bez ropy…“. Děsivá prognóza! Děsivé, ale stejně falešné, jako úsměv šlapky.

Ropa není fosilní palivo. Ropa je obnovitelný zdroj!

Ne každý má v oblibě V. Putina. Ale Rusové to dělají dobře, demonstrují správnost jejich teorie na jednom místě – na ropných polích v oblasti Dněpru a Dombasu. Ropa je tam nejenom abiotická, ale neustále se doplňuje, navzdory suché poušti, po které se má prohánět jen pouštní vítr.

Je mnoho věcí, o kterých veřejnost nepotřebuje vědět. Je správné, když vláda dělá legitimní opatření na ochranu svých tajemství. Je demokratické, když tisk má možnost rozhodnout se sám zveřejnit, co ví.

Přes všechna nová fakta a zjištění se v tisku stále dočteme, že ropa je fosilní palivo (což není), že je jí málo a vyčerpává se (což není pravda), že je neobnovitelná (což není), že pokud dramaticky nesnížíme spotřebu ropy, nastane katastrofa (která nenastane).

T. Wolf, editoval – mate

Donbas zahrnuje dnešní Doněckou a Luhanskou oblast, východní část Dněpropetrovské oblasti (okolí Pavlohradu) a také západní část Rostovské oblasti náležící k Ruské federaci.

Podpořte nezávislý časopis WM magazín předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum