Objev nových chodeb v Ravne 3

Objev nových chodeb C1 – C5 v tunelu Ravne 3

Jiří Matějka

Pod bosenskou pyramidou Slunce existuje síť podzemních tunelů. Na konci léta jsme měl možnost zúčastnit se společně s Dr. Osmanagichem na prvním průzkumu nově objeveného podzemního labyrintu v parku Ravne 3. Z průzkumu vznikl unikátní videozáznam a tento článek, popisující mé první dojmy.

Objev kovového artefaktu v tunelu C3

Vše se odehrálo neplánovaně. Na konci prázdnin již několik let jezdím s mými čtenáři a přáteli do bosenského údolí pyramid. Pyramidy v Bosně jsou pravděpodobně nejstarší stopy naší fantastické minulosti. Po příjezdu do Visoka jsem se setkal s objevitelem pyramid a ředitelem neziskové nadace „Bosenská pyramida Slunce“, s Dr. S. Osmanagichem, který mi ukázal před necelou hodinou nalezený kovový artefakt. Na první pohled jde o pracovní nástroj s těžkého kovu. Podle rozměrů je zřejmé, že nástroj používali lidé přibližně dnešního vzrůstu. Zajímavé je, že tento artefakt byl nalezen v nově objeveném podzemním tunelu C3 v archeologickém parku Ravne 3. První unikátní fotografii artefaktu zveřejňuji dnes v časopise WM magazín Skryté skutečnosti se svolením Nadace BPS. Artefakt z tunelu C3 byl následně odeslán k odborné analýze.

Objev podzemního tunelu C3 v Ravne 3

O den později, dne 31. 8. 2018, jsem dostal nabídku zúčastnit se prvního průzkumu podzemního tunelu C3. Jen nevěřící blázen by tuto možnost nevyužil. Překvapen a naprosto nepřipraven, jsem samozřejmě souhlasil. Náš společný průzkum začínal.

Podzemní labyrint Ravne pod pyramidou Slunce byl objevený v roce 2006. Dnes je pro veřejnost zpřístupněno a zabezpečeno asi 200 metrů chodeb. Dalších 700 metrů je z bezpečnostních důvodů nepřístupných. Nadace usilovně pracuje na jejich zabezpečení a uvolnění pro návštěvníky. Taková práce vyžaduje velké finanční prostředky, které jsou hrazeny ze vstupného.

Vstup do podzemního labyrintu Ravne se nachází na západní straně údolí v nadmořské výšce cca 470 m n.m. V údolí s tekoucím potokem je dnes vybudován velký archeologický park Ravne 2. Východní stranu údolí tvoří strmý hustě zarostlý svah. Nikoho by ani ve snu nenapadlo v tak nepřístupném terénu něco objevovat. Geolog Richard Hoyle si tu práci dal a objevil několik vstupů do podzemních labyrintů C1 – C5 v Ravne3.

První průzkum podzemního tunelu C3 v Ravne 3

Na konci prázdnin, dne 31.8.2018, jsem se vydal společně s Dr. Osmanagichem na první veřejný průzkum podzemního tunelu C3 v Ravne3. Po odkopání asi 5 metrů zeminy se před námi objevily prázdné, nezasypané, podzemní chodby. Geolog R. Hoyle popisuje 65 metrů volných prostor, které viděl. Dnes jsme vstoupili do podzemí, které rozlohou sahá až do vzdálenosti víc jak 130 metrů.

Pro průzkum neznámého podzemí je nutné dokonalé vybavení a odvaha. Profesionální speleologické vybavení jsme neměli, jen odvahu a touhu něco nového objevit. A vyplatilo se to.

Prvních pár metrů od vstupu bylo vše v pohodě, chodba byla rozšířena nezištnou prací dobrovolníků z celého světa, kteří se podílejí na tomto největším archeologickém projektu na světě. Děkuji všem, za těch pár metrů pohodlného vstupu.

Je vidět, že chodby byly zaneseny hlínou a materiálem téměř do ¾ výšky. Chodby nebyly cílevědomě zasypány, ale zaneseny štěrkem a bahnem při nedávné katastrofické události. Další postup při objevovaní chodeb byl složitý. Na mnoha místech jsme museli lézt jak šneci v bahně po břiše do dalších chodeb s krápníky. 7–6 cm dlouhé krápníky na stropě jsou evidentně mladého původu, což vylučuje tzv. jejich milionové staří chodeb.

Průzkum poslední části podzemního tunelu C3 byl velmi náročný. Chodba byla zanesena téměř pod strop. Další průzkum byl možný jen plazením s velkou odvahou. Odměnou za tento výkon byly velké prázdné prostory sahající až do vzdálenosti téměř 130 metrů. Tento pohled po náročném průzkumu nelze slovy popsat, ani fotograficky zaznamenat.

Chodby C1–C5 se nacházejí pod deskou, která není přírodní sediment, ale byla uměle vyrobena metodou geopolymerizace před dávnými věky. Deska se při nějaké geologické události rozlámala a chodby byly rozděleny.

Nové souvislosti

Je zřejmé, že podzemní labyrint pod pyramidou Slunce byl vybudovaný před mnoha tisíci lety neznámou civilizací. Podzemní chodby jsou ve více úrovních. Odborníci z Německa potvrdili existenci až 6 úrovní podzemních chodeb. Podzemní chodby v bosenském údolí pyramid jsou pravděpodobně navzájem propojené, aby umožnili přesun lidí, nebo zařízení na přesně určená energeticky výhodná místa.

Podzemní labyrint Ravne pod pyramidou Slunce byl objeven v roce 2006. Vstup do podzemí je v nadmořské výšce cca 470 m. Vstupy do podzemních chodeb C3 v Ravne3 na východní straně parku Ravne 2 byly objeveny v nadmořské výšce cca 466 m n.m. Existuje zde nová souvislost: Podzemní chodby Ravne a tunely C1–C5 jsou součástí velkého podzemního labyrintu v bosenském údolí pyramid.

Mezi podzemním labyrintem Ravne a nově objeveným tunelem C3 v Ravne 3 je dnes hluboké údolí. Před nedávnými časy zde žádné údolí neexistovalo. Údolí, dnes archeologického parku Ravne 2, vzniklo destrukcí přívalových vod. Proudící voda a bahno vymodelovalo údolí do dnešního tvaru. Část tunelů zmizela, zůstaly jen vstupy na protilehlých stranách dnes údolí archeologického parku.

Návštěvy bosenského údolí pyramid 

Bosenské pyramidy jsou největším aktivním archeologickým projektem na světě. Objev a průzkum pyramid v Bosně je financován z vlastních prostředků objevitelem a ředitelem Nadace BPS Dr. S. Osmanagichem. Tento projekt existuje pouze ze vstupného, které zaplatíte.

Pokud půjdete sami bez oficiálního průvodce, mnoho informací a souvislostí vám bude chybět. Průvodci Nadace BPS vám vše profesionálně vysvětlí a zodpoví. Dozvíte se nové informace a současně podpoříte největší archeologický projekt světa.

Video z prvního průzkumu tunelu C3 v Ravne3

Do bosenského údolí pyramid jezdím od roku 2006. Viděl jsem první vykopávky a objevy, poznal jsem S. Osmanagiche. Poslední léta navštěvuji společně s čtenáři časopisu WM magazín a přáteli bosenské údolí pyramid několikrát ročně. Pokud chcete vidět a vědět víc o pyramidách v Bosně, pojeďte s námi. Plán cest na jdete zde: www.novycestovatel/aktualni-cesty

Těším se na vás

 

Regenračné centrum