Zkrocení draka – obelisk v bosenských horách

Informace, které zde najdete, jsou zcela unikátní. Doposud nebyl proveden žádný odborný výzkum obelisku v Bakiči. WM magazín a Nový cestovatel z.s., byl první, kdo se pokusil zjistit fakta o tajemném monumentu v bosenských horách. Měření a souvislosti budou pro historiky zřejmě šokující a nepřijatelné. Přesto trvám na všem, co je zde uvedeno.

Nedaleko Olova, v lesích u vesnice Bakiči, je monumentální obelisk. Obelisk vysoký čtyři metry je vytesán z jednoho bloku kamene. Jeho čtyři strany jsou orientovány ke světovým stranám  s odchylkou 15 °. Na každé straně jsou vytesány ornamenty a znaky, které nejsou dodnes spolehlivě vysvětleny. Obelisk stojí uprostřed lesů a je otázkou, proč právě zde. V jeho okolí nebyly nalezeny žádné stavby, terénní úpravy, nebo terasy. Jakoby zde stál osamoceně.

Lidé kdysi žili s draky

V pohádkách se to jen hemží draky, kterým udatní bojovníci stínali hlavy. Historici dnes tvrdí, že lidé nacházeli kostry předpotopních dinosaurů a tak mohly vzniknout legendy o bájných dracích.  Někteří draci vylezli z jeskyně, jiní létali vzduchem a unášeli zejména princezny. Ale mohlo to být jinak. Co když lidé draky zkrotili  (domestikovali), tak jako koně, psy a divoké kočky. Stejné bezpečnostní opatření používáme u koní, nebo psů.

Důkaz zkrocení „draků“.

U města Olovo, hluboko v bosenských lesích existuje obelisk s reliéfem draka, spirál a hvězd.

Spirály a hvězdy nepředstavují, že tito bájní tvorové mohou pocházet z univerza. Spirála je nejstarší znak věčného a přirozeného koloběhu (víru) života. Tak funguje celý vesmír i naše planeta. Pokud je vířivý tok přirozeného víření narušen, nastanou problémy. Dávní lidé měli tuto znalost a respektovali ji. Ke svému životu nepotřebovali něco narušovat, ničit, válčit a vlastnit movité věci.

Na reliéfu draka u Olova je vidět jeho svázaná tlama. Je to důkaz, že lidé před stovkami až tisíci lety využívali (domestikovali) velké a silné tvory po práci. Je to tak nepředstavitelné? Pro mnohé zřejmě ano – vždyť pterodaktylové, dinosauři a jiní sauři údajně žili na naší planetě před desítkami milion let. Dnes tomu musejí věřit snad jen studovaní historici a žáci na základní školách.

Posvátné místo „grobliště“

Na svahu jednoho kopce je bájný obelisk s reliéfy spirál, hvězd a draka. Na protějším kopci jsme objevili ploché kamenné monolity jakoby poházené po svahu, jenže jejich uložení má přesnou orientaci. To není náhoda! Místní mi potvrdil, že v této lokalitě se nachází pohřebiště obrů. Jakých obrů? Dnes je již nezpochybnitelné, že na Zemi kdysi žili lidé obři. Nové objevy z celého světa to dokazují. Například, na území Moravy jsem objevil zkamenělou čelist se zuby tvora, který mohl být vysoký pár desítek metrů. To je fakt. Dokonce na jeho čelisti je starý srozumitelný nápis….

 

Vše o nálezu obří čelisti na Moravě najdete v časopise WM magazín č. 256

Že byli lidé kdysi vysocí 2 – 3 – 3,5 metru dokazují nejnovější nálezy (Slovensko, Maďarsko…).  Tento vzrůst je běžný. Ale kdo byli lidé vysocí několik desítek metrů a jejich stavby na dně moří, kde jsou zmapovány půdorysy budov a náměstí v kilometrových souřadnicích (nejbližší např. na Moravě, u Kréty, či na Maltě)? Byli to bájní lidé-obři? Je zřejmé že ano.

Důkazem mohou být reliéfy „domestikovaného „saura“ na obelisku u bosenské Olova.

Celý text z průzkumu najdete v letním dvojčísle 258/259 časopisu WM magazín.cz

WM magazín - letní dvojčíslo 258/259

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte nás předplatným →. Děkuji.

Jiří Matějka, vydavatel a šéfredaktor


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Regenračné centrum