EM signály lidského těla

Měření elektromagnetických vln vysílaných lidským tělem

Signály EM vln vysílané lidským tělem představují konkrétní stav lidského těla. Vysílané signály EM vln se liší podle různých podmínek lidského těla, jako je zdraví, nemoc atd. Pokud umíme rozlišit tyto specifické signály,  dokážeme určit stav lidského těla.

Na základě tohoto principu přístroj zaznamenává elektromagnetické vlny lidského těla a umožní tak určit zdravotní kondici těla pomocí vlastní počítačové analýzy.

Za uplynulá léta jsem provedl desítky měření. Měření provádím na zajímavých místech, jako je například podzemní labyrint Ravne v Bosně. První měření je před vstupem do tunelu, druhé měření po pobytu v tunelu.

Dlouhodobě měřím elektromagnetické signály vysílané lidským tělem u blízkých přátel pro pozdější vyhodnocení.

33. testů

Výsledkem je přesný záznam naměřených hodnot jednotlivých orgánů. Tento závěrečný raport obsahuje celkem 33 specifických měření. Záznamy obdrží každý účastník testu pro vlastní vyhodnocení. Konečný raport je srozumitelný pro každého, obsahuje získané hodnoty a jejich odborný popis. Měření netrvá dlouho, asi dvě minuty. EM vlny se pohybují rychlostí světla, proto není důvod provádět půlhodinovou diagnostiku.

První měření po pobytu v Iontovém tunelu na Kótě zulu 664

Poprvé budu provádět měření na Slovensku, před vstupem a po pobytu v Iontovém tunelu na Kótě zulu 664. Měření se uskuteční v sobotu 15. 12. 2018, od 17.30–18.45 hod., na riviéře Olšo, druhé měření bude po návratu z Iontového tunelu. V neděli 16. 12. 2018 provedu měření od 09.00–10:15 hod. na stejném místě, druhé po návratu z tunelu.

Pokud máte zájem, napište na e-mail: jirimatejka@wmmagazin.cz. Do textu uveďte, který termín vám vyhovuje, své jméno, datum narození, výšku a tělesnou hmotnost. Pro záznam naměřených hodnot si vezměte USB, nebo telefon, kam lze údaje nahrát. Počet osob je omezený. Videa z Kóty zulu 664 zde →

Každý účastník měření získá zdarma 2 ks elektronického vydání časopisu WM magazín: č.202 a vánoční dvojčíslo 203/204-2018 v hodnotě 6 €

Měření je za úhradu 15 €/osoba. Měření zajišťuje nezisková organizace, klub cestovatelů Nový cestovatel z.s.

Vliv přirozeného elektromagnetického pole

Přirozené elektromagnetické prostředí přispívá k harmonizaci organizmu, zvyšuje vitalitu a bioenergii. Blahodárně působí na poškozené buňky. Lidské tělo je v podstatě taková malá elektromagnetická centrála. Bohužel, dnes žijeme v prostředí, které je kontaminováno člověkem vytvořeným EM zářením, jako jsou vysílače, wifi, mobily, nebo na dálku ovládaná domácnost. Lidský organizmus je také narušen informačním stresem dnešní doby. Negativní zprávy v médiích, války, násilí, vraždy, politické hašteření, to vše vzbuzuje u lidí strach a stres. Informace není jen pouhé slovo. Zvuk vysloveného slova či věty vyvolává měřitelné elektromagnetické vibrace. Již vyslovené slovo válka je pro lidský organizmus velký stres, který si mnozí neuvědomují.

Bezpečný a harmonický pobyt v Iontovém tunelu

Tunel na hoře u Markušovců, kterou jsem nazval (společně s Dr. S. Osmamgichem) jako Kóta zulu 664, je skutečně něčím vyjímečný. Neexistuje zde žádné škodlivé záření, jako je radioaktivita, radon, Hartmanova a Curriova mřížka, nebo kosmické záření v podobě rychle letících gama částic (k problému nebezpečného gama záření se vrátím později s vysvětlením, proč jsou například svíčky v Iontovém tunelu škodlivé). Iontový tunel má svá tajemství. Já osobně preferuji analyzovat měřitelné hodnoty, před hodnotami neměřitelnými. Ale je nad vší pochybnost zřejmé, že v nesmírném kosmu existují síly neměřitelné.

Radost ze života

Poprosím vás, pokud přijdete na další veřejná setkání na Kótě zulu 664:

  1. Zapomeňte na svou práci a na své problémy. Problémy neexistují, jsou jen ve vašich hlavách…
  2. Vnímejte bez předsudků vše, co uvidíte, zažijete a uslyšíte…
  3. Užívejte si vlastní pohodu a klid, který jinde jen těžko najdete…
  4. Výsledek pobytu v Iontovém tunelu se nedostaví hned, ale budete se tam rádi vracet!…

Těším se na vás na dalších setkáních na Kótě zulu 664. www.kotazulu664.sk

Jiří Matějka

 

Regenračné centrum