Kóta 664 pyramida na Slovensku?

Pyramida na Slovensku?

Před časem přišel do redakce časopisu WM magazín dopis, ve kterém „horal“ popisuje kopec ve tvaru pyramidy. Podivná hora se nachází na Slovensku, nedaleko Rudňan. V textu místního rodáka stálo: Možno bola pyramída vytvorená pradávno, nie 5, 8, alebo 13 tis. rokov dozadu, ale státisíce, možno milióny rokov. Veď hora Kailas v Himalájach je tiež pyramída.

Až do léta roku 2015 ležel dopis na mém pracovním stole. Několikrát jsem ho držel v ruce, přemýšlel o pyramidách, hledal informace. Rudňanské pyramidy nejsou nikde popisované. Dopis jsem nevyhodil, vždy skončil v hromádce pošty k vyřízení. V červenci 2015 se ocitl dopis od „horala“ opět nahoře, a čekal na odpověď.

Expedice WM magazínu do Rudňan 2015

Letošní léto je obzvlášť horké, slunce pálí, teploty se vyšplhaly nad 34 stupňů. Po lesích se nedá chodit, hřiby nerostou, potoky netečou, je sucho a úmorné dusno. Pokud mají být vysoké teploty počátkem klimatického armagedonu, jak nám sdělují média ze všech stran, pak si to musím ještě užít. Rozhodl jsem se prozkoumat podivný kopec u Rudňan.  

Před odjezdem jsem zveřejnil výzvu na sociálních sítích s termínem a místem setkání pro všechny, kdo se chtějí přidat k expedici na pyramidu v Rudňanech. Odezva byla téměř nulová. Nakonec se nás sešlo jen pár do jednoho auta. Asi to tak mělo být.

Slovenské rudohoří

Slovenské rudohoří je nejstarší a nejstabilnější tektonickou jednotkou Západních Karpat. Geologicky jde o neobyčejně pestrou oblast. Západní část tvoří krystalické břidlice a granitoidní horniny, ve východní části jsou horniny prvohorního stáří. Druhohorní sedimenty jsou zachované pouze v okrajových částech a ve východní či jižní části (Muránska planina, Slovenský ráj, Slovenský kras, Galmus či Sopotnické vrchy).

Oblast Slovenského rudohoří neleží na vulkanické brázdě. Sopky na Slovensku vyvrhovaly tuny lávy od Lučence po Bánskou Bystricu ještě v nedávné době, na línii vzdálené od Rudňan 110 kilometrů. Spišská oblast nebyla zasažena tektonickými posuvy. Proto je Slovenské rudohoří, zejména Spišká oblast, historicky nejzajímavější lokalitou v oblouku Západních Karpat!

Starobylá hornická města

Ve městě Spišská Nová Ves jsem byl v červenci 2015 poprvé. Překvapilo mě desítkami historických staveb, dokonalým půdorysem starého města, velkorysým a rozlehlým náměstím! Náměstí ve Spišské Nové Vsi (SNV) je největší v Evropě. Nejvyšší kostelní věž na Slovensku má 87 m a najdete ji právě zde. Na jih od města, necelých deset kilometrů, jsou Rudňany.

Zjistil jsem, že první písemné zmínky o bohatém a svobodném městě Spišská Nová Ves pochází z roku 1268. Tehdy se nazývalo Villa Nova. Na první pohled je zřejmé, že jde o latinský název a pochází z období římské říše. Co Římané hledali, proč je tolik interesoval Karpatský oblouk na východě? Podle učebnic dějepisu zde neměli vůbec být. Území bylo obývané již od neolitu a v době Velkomoravské říše.

Ve Spišském rudohoří se nachází velké nerostné bohatství. Těžila se, zhutňovala a zkujňovala železná ruda, měď, olovo, zinek, nikl, kobalt, rtuť, drahé kovy jako zlato a stříbro, z nerud pak baryt a sádrovec.

Nachází se zde mnoho hornických osad a obcí, kde se již od starověku těžily drahé kovy. V blízkém okolí jsou to Markušovce, které se původně jmenovaly Villa Marci.  Nedaleko se nacházela dnes již zaniklá osada Zlatno, kde se rýžovalo zlato v potoku Markušovském a Korytno. Severovýchodně od Rudňan je Poráč. Nedaleko prameni Zlatnický potok, kde se v dávné minulosti rýžovalo zlato. Směrem na východ jsou Krompachy známé těžbou železných, měděných a stříbrných rud s obsahem zlata. Mlýnky – Dědinky jsou nejvýznamnější hornické centrum sdružující starobylé osady Biele Vody, Havrania dolina, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Rakovec a Sykavka. Těžila se zde železná a měděná ruda, nikl a kobalt. Obec vznikla spojením starých osad Imrichovce a Štefanovce (1380). Švedlár nedaleko Markušovců, kdysi nejlidnatější město na Spiši, obývané již v době bronzové, stejně tak Závadka a mnoho dalších zaniklých osad, kde se těžily železné a měděné rudy, zlato a stříbro.

Rudňany

Stará hornická obec, historicky známá jako Měděný potok, se nachází na jižním svahu Spišského rudohoří východně od Markušovců. V prvních spisech (1360) je vzpomínaná jako hornická osada Koferbach. V roce 1948 byla obec přejmenovaná na Rudňany. Již v dávné minulosti se zde těžila měděné ruda, rtuť a železná ruda.

Za Popradem jsme odbočili z dálnice směrem na Rudňany. Ještě pár kilometrů a budeme v cíli. Podle „horala“ již brzy uvidíme první slovenskou pyramidu. K dispozici jsem měl zeměpisné souřadnice pyramidy a několik poznámek z roku 2008. Bohužel, „horal“ dnes žije za oceánem, proto nás nemohl osobně provázet.

Po krátké jízdě náhorní plošinou se silnice svažuje strmě do údolí. Zastavil jsem. V údolí byla vidět hora ve tvaru pyramidy, Rudnianský potok a řeka Hornád, přesně jak to popisoval „horal“.  Spišské rudohoří tvoří mnoho kopců, skalnatých srázu a údolí. Vedle hledané pyramidy jsou další tři kopce s pravidelnými stranami. Nasedáme do auta a vyjíždíme na průzkum.

Průzkum „horalovy“ pyramidy

Kopec ve tvaru trojboké pyramidy nemá jméno, nazvali jsme ho kóta 664. K severní základně se dostanete po staré neudržované cestě, kolem Zadného potoka. Zastavili jsme u základny kóty 664 a zvažovali možnost výstupu na vrchol. Svah je zarostlý neprostupnou vegetací. Existují dvě možnosti. Zaparkovat auto a podniknout pěší výstup s mačetami, nebo vyjet na vrchol terénním autem. Bohužel, mačety zůstaly doma, proto jsme se rozhodli pro druhou variantu.

Budoucím průzkumníkům nedoporučuji výjezd autem. Dodnes netuším jak, a kterou lesní cestou se nám po třech hodinách podařilo vyjet téměř na vrchol. Cesta je plná výmolů, kamenů, zrádných bahen a porostu. Několikrát jsme se vraceli ze slepých uliček. Přálo nám teplé počasí, lesní cesty byly suché a sjízdné.

Stezka pod vrcholem kóty 664 končila ve vysoké trávě, dál nebylo možné autem pokračovat. V tichém úžasu jsme stáli na rozlehlé plošině, všude bylo ticho. Každý z nás vnímal podivný pocit klidu. Před pár hodinami jsme byli součástí rušné moderní civilizace.  Nyní zde stojíme v tichosti, vnitřně vyrovnaní, bez zbytečných slov si tiskneme ruce. Pak se odehrálo něco podivného.

Každý z nás, jen tak, bez cíle, kráčel sem a tam. Mávali jsme rukama, smáli se, hlasitě vykřikovali a sdělovali světu své dojmy. To je úžasné…vidíš to tady…to je neskutečné…co to má znamenat?

A pak se to stalo. Nevím proč, něco mě táhlo do hustého porostu. Utíkal jsem přes spadlé stromy a kameny do strmého svahu. Najednou vegetace zmizela. Stál jsem na malé mýtině s plochými kameny ve vysoké trávě, stál jsem na vrcholu kóty 664.

Pyramidy a voda

Na naší planetě je zdokumentovaných nespočet pyramidálních staveb. Všechny mají několik společných kritérií. Hlavním znakem je tvar, geometrie a orientace ke světovým stranám. Dalším kritériem jsou podzemní chodby. Neméně důležitým znakem je přítomnost tekoucí vody a podzemních jezer. V posledních letech se zjistilo, že právě voda je nejdůležitějším prvkem jakékoliv pyramidální stavby. Odborníci mohou oponovat tím, že egyptské pyramidy stojí v poušti, bez vody a vegetace. Egyptologové si neuvědomují, nebo možná ani nechtějí, že před tisíci lety byla Sahara místem s jezery a bujnou vegetací. Nedávné průzkumy potvrdly přítomnost sítě podzemních kanálů pod pyramidami v Gíze. Existují svědectví místních, kteří popisují chodby zcela, nebo částečně zaplavené vodou. Ruský průzkum před desítkami let objevil velké jezero pod pyramidovým komplexem v Gíze. Tyto objevy nejsou zveřejňovány.

Je nezpochybnitelné, že dávní stavitelé považovali vodu za jeden z nejdůležitějších faktorů, při plánování pyramidálních staveb.

Pyramidy, voda a kov

Tekoucí voda nad kovovým předmětem může vytvářet potencionální energii. Fyzika to formuluje jako pohyb těles (vzduch i kapalina jsou také tělesa) v tíhovém poli Země, při kterém dochází k fázi návratu do původní polohy. Pod určitým tlakem, nebo pohybem, vzniká energie (W). Důležitost tohoto poznatku spočívá v tom, že platí nejen pro velká tělesa, ale i pro jejich nepatrné částice např. molekuly.

Zákony mechanické fyziky tíhového pole znali dávní stavitelé pyramid již před mnoha tisíci lety. Místa budoucích staveb si pečlivě vybírali. Důležitým prvkem byla podzemní voda a geochemické rudné anomálie.

Pyramidy a geopatogenní zóny

Geopatogenní zóna (případně také patogenní zóna, dráždivá zóna, dračí žíla, Curryho pás, geoanomální zóna) je v dnešní době aktuálním tématem, kterým se označují pásy se zhoubnými účinky na zdraví. Jsou to místa s poruchami frekvenčního vlnění planety Země, které není ve shodě s pulsací živých organizmů. Přirozená frekvence Země je 7,83 Hz (tzv. Schumannova zemská rezonance). V místě geologických anomálií je frekvenční vlnění natolik velké, že dokáže nepříznivě ovlivnit psychiku a zdraví všeho živého.

Z fyzikálního hlediska jsou geopatogenní zóny zdrojem vysoké potencionální energie – negativní energie. Staré civilizace dokázaly využívat tuto energii ve svůj prospěch. Stavby ve tvaru pyramid nad těmito místy, dokážou přeměnit negativní energii na pozitivní.  Dnes takovou konstrukci nazýváme tvarovým zářičem.

Pyramidy bez vody

Egyptské pyramidy stojí v poušti. Podzemní kanály jsou vyschlé, bez tekoucí vody. Zůstala jen dokonalá stavba. Osobně jsem navštívil Gízu několikrát, měl možnost vidět královskou i královninu komoru pod Velkou pyramidou. Místní průvodci mě provázeli dnes již nepřístupnými katakombami hluboko v podzemí u Sakkáry. Neznám žádnou studii, která by popisovala měření přirozené vlnění Země v této oblasti. Neznám nikoho, kdo by dnes považoval egyptské pyramidy za významné energetické místo.

Pyramidální stavby po celém světě jsou postaveny z přírodních materiálů, vápence, granitu, pískovce, nebo z místně dostupných nerostů.

Nefunkční pyramidy

Pokud postavíte pyramidu na území bez podzemních toků a geochemických anomálií, pak nebude funkční. Z fyzikálního hlediska je to nemožné. Pohyb těles a molekul v tíhovém poli Země vytváří potencionální energii. Bez vzájemné reakce kovů, nebo minerálů a vody, to prostě nejde.

Důležitá je velikost pyramidální stavby. Velikost podzemních ložisek a vody je úměrné velikosti budoucí stavby. Pyramida se základnou 2 x 2 metry, postavená nad hlubinnými zdroji, bude produkovat nepatrnou, ne-li žádnou, energii.

Pyramidální kopce u Rudňan

Kopec, který jsme pojmenovali kóta 664 je vysoký 180 metrů. Sklon tří stěn je přibližně 30 stupňů. Východním směrem se nacházejí další tři kopce, které svým tvarem připomínají trojboké pyramidy. U dvou jsou vidět přesné hrany, třetí je deformovaný mnoha závaly a propady. Propady jsou důkazem těžby železných nerostů v dávné historii. Mnoho propadů vzniklo nedávno, jako důsledek moderní těžby.

Na vrcholu kóty 664 jsme objevili několik plochých kamenů. Žádný z nich nebyl opracovaný, nebo uměle vyrobený. Na podrobnější průzkum nebyla naše výprava vybavena. Na severní straně jsou dvě zemní sondy. Vytažené kameny jsou také přírodního původu.

Před lety byla na severní straně hloubena vodorovná šachta do nitra hory. Bohužel neexistují žádné záznamy ani fotografie z průběhu dolování. Je podivné, že práce byly ze dne na den zastaveny a chodba zasypaná. Zbytky vytěženého materiálu můžete vidět u základny kopce.

Podzemní voda

Pod karbonovým masívem Rudňany – Poráč je podzemní jezero, které je napájeno prameny, průsaky a srážkovou vodou. Voda z podzemí vytéká do Rudňanského potoka v objemu 20 l/ sec. Výtoky vody můžeme najít na mnoha místech s přibližně stejnou vydatností. Voda je neustále v pohybu.

Ve vodě, která vytéká z masivu, musí být obsaženy geochemické prvky, které nám můžou hodně napovědět. Zjišťovali jsme složení vytékající vody na několika místech.

Výsledky měření vody nám ukazují složení rud a nerostů. Hluboko v podzemí se nachází železné, měděné, rtuťové a barytové horniny.

Kamenný monument

Mezi pyramidálním kopcem 664, Rudňany a Poráčem jsme objevili starý kamenný monument s nápisy v azbuce. Na spodní straně je vytesaný letopočet 1024. Monument stojí na náhorní plošině s výhledem do dalekého okolí. Proč byl postaven právě zde, uprostřed pustého a neobydleného kraje?

Rozhodli jsme se udělat delší zastávku a monument prozkoumat. K měření jsem požil přístroj, který spolehlivě ukazuje hodnotu elektromagnetického pole a mikrovlnného záření. Měření na několika bodech ukázalo několikanásobně zvýšené elektromagnetické pole, než je běžný průměr. To je velmi zajímavé. Zdá se, že pod monumentem, nebo v jeho okolí, musí být skryté konstrukce.

Odkopali jsme několik drnů. Pod drny je ukryta plošina poskládaná s kamenných bloků. Objev byl pro nás velkým překvapením. Bohužel, v dalších průzkumu jsme již nepokračovali.

Před odjezdem jsme provedli další měření. Zajímala nás hodnota negativních iontů a úroveň radioaktivity. Neměřili jsme vysokou hodnotu vzdušných negativních iontů. První měření ukázalo hodnotu 11.730 iontů/cm3, na jiných místech 4.300 iontů/cm3. To jsou vysoké hodnoty, které se v přírodě běžně nevyskytují. Uvádí se, že v lese bývá běžně 1.500, u vodopádů 4.500 iontů/cm3. Před obrazovkou PC je to pouhých 300 iontů/cm3. Vysoká hodnota vzdušných iontů je prospěšná pro lidské zdraví.

Kamenný monument na náhorní plošině je velmi zajímavým místem. Nebyl zde postaven náhodou. Domnívám se, že označuje místo, kde se lidé cítí dobře.

Energie pyramidálních kopců v Rudňanech

Celá oblast kolem Rudňan a Poráče je energeticky zajímavým místem. Na naší planetě je nespočet pyramidálních staveb, které mají společné znaky. Je to geometrie, orientace, podzemní voda a kovové rudy. Tekoucí voda nad kovovým ložiskem vyrábí měřitelnou energii. Zdá se, že naši předkové znali tento princip a uměli ho využívat ke svému prospěchu. Na energeticky silných místech stavěli pyramidy, nebo kamenné monumenty.

První průzkum lokality Rudňany – Poráč přinesl zajímavé výsledky. Nepodařilo se nám prokázat, že kopce ve tvaru pyramid mohou být skutečné pyramidy. Další průzkumy mohou provést místní badatelé s potřebným vybavením. Podařilo se nám zmapovat místní historii. Provedli jsme několik měření, které potvrzují, že pod tekoucí vodou, hluboko v podzemí jsou kovové rudy. Kov a podzemní vody emitují energii.

Odjíždíme, podivuhodný kopec a monument mizí v dálce a já si vybavuji poslední horalova slova: Zvláštnosťou je, že keď prichádza lokálna búrka spoza tohto pohoria, tak sa vždy nad pyramídou rozdelí. Buď naľavo na rieku Hnilec, alebo napravo na rieku Hornád. U nás v Rudňanoch neprší, ale neplatí to, ak prší celoplošne. Toto sa traduje u nás už oddávna, že nad týmto pohorím, kde je tá pyramída, sa búrka odkláňa. Ľudia u nás vravia, že to spôsobuje teplý vzduch stúpajúci hore. Možno to spôsobuje i niečo iné.

Jiří Matějka 2016

Cesty a expedice s Novým cestovatelem z.s.

Časopis WM magazín Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele bude s vámi Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum