JERUSALEM – JARU SE KLANÍM

Před lety jsem se dozvěděl od pana Horáka, že jméno JERUSALEM je dávné praslovanské slovo pocházející ještě z dob zaniklé civilizace. JERUSALEM značí JARU SE LAMU, to znamená v praslovanštině JARU SE KLANIM. Dodnes se na východě používá termín SLOŽIT SALAM, to znamená SLOŽIT, POKLONIT, ZLOMIT SE při úkloně až v pase.

Na otázku, proč zrovna JARU, odpověděl pan Antonín Horák, že to bylo ještě před změnou sklonu zemské osy, kdy bylo jen jedno roční období. JARO se pak změnilo výslovností na JERU, takže dělat z JERUSALEMA hlavní město Hebrejců se mi zdá neuvážené a taky nebezpečné.

Prohlášení, že hlavní město Izraele je JERUSALEM, je jako doutnák hozený do ohně konfliktů a zabíjení.

Jerusalem by měl mít status města všech hlavních náboženství světa, a ne být někým přivlastněno. Je to město, které patří Stvořiteli a jeho zákonům, který je pouze jeden pro všechny. Jerusalem nesmí patřit lidským vášním a politickým snahám kohokoliv.

To je můj pohled na Jerusalem.

 Petr Kovář a Jiří Matějka

(Antonín Horák, napsal knihu O Slovanech úplně jinak. Ve spolupráci s Ing. P. Kovářem přeložili text Disku z Faistu.) Překlad disku z Faistu si můžete stáhnout zde: http://www.wmmagazin.cz/stahni/preklad-disku-faistos.pdf

Překlad disku z Faistu slovo za slovem

 

 

Regenračné centrum