Dunajovické kopce

Dunajovické kopce tvoří západní úbočí hřbetu mezi Dolními Dunajovicemi a Dobrým polem, s nadmořskou výškou do 285 m. Hřbet u Dolních Dunajovic se táhne jihovýchodním směrem a je tvořen kopci: Malá Slunečná (275 m), kóta 285 m, Růžová hora (282 m) a Velká Slunečná (283 m).

Velká Slunečná

Kopec Velká Slunečná na první pohled připomíná stupňovité pyramidy v Peru. Jenže, terasy na Velké Slunečné byly zhotoveny v poměrně nedávné době. Názory na dobu a účel úpravy kopce se různí. Podle některých jsou terasy dílem německých obyvatel, kteří zde žili až do konce 2. světové války. Měly sloužit pro výsadbu vinic, nebo ovocných sadů.

Součástí kopce Velká Slunečná je velké plato. Orientace kopce včetně plata je směrem na jihovýchod. Když stojíte na vrcholu a vidíte pod sebou velké dokonale vytvarované plato, můžete si nachvíli připadat, že jste skutečně v Peru. Zavřete oči a představte si, že promlouváte k tisícovému zástupu tam dole…

Na vrchol Velké Slunečné se dostanete po překonání deseti teras, které vedou po obvodu kopce. Každá z teras je víc jak 5 metrů široká, na druhou se dostanete po překonání strmého svahu. Na každém kroku myslím na to, kolik práce a úsilí muselo být vynaloženo, aby vznikly tyto dokonalé terasy. Mám pochybnosti, že jsou dílem starých německých osadníků. Zůstává otázka, kdo vytvaroval kopec Velká Slunečná do podoby stupňovité pyramidy?

Stojím na vrcholovém platu Velké Slunečné, které je velké jak fotbalové hříště. Teplota dosahuje 30 stupňů, přesto je příjemně. Může za to vítr, kdy chladný vzduch z nížin proudí přes dunajovické kopce. Všimnul jsme si, že na kopci neroste žádný strom a keře jen v dolní části. Proč zde nerostou stromy? Může být příčinou neustálý vítr, nebo kamenná struktura ukrytá v kopci?

Obvod vrcholového plata má tvar nepravidelného obdélníku, tak jako celý kopec Velká Slunečná. Hodiny jsem strávil procházením teras a náhorní plošiny. Nedovedu si představit, že terasy na Velké Slunečné byly vykopány pro zahrádkáře. Sedím na vrcholu, ještě před pár lety zde stál dřevěný kůl s vlajkou. Odnesl ho vítr.

Tušení souvislostí

Velká Slunečná je kopec, který stojí za povšimnutí. Stál v dobách kdy moře zaplavilo pálavskou propadlinu, byl svědkem historických událostí, vzniku i znovuobjevení věstonické Venuše. Stojí zde dnes, upravený do podoby stupňovité pyramidy.

Časopis WM magazín ve spolupráci z klubem cestovatelů Nový cestovatel z.s. provádí aktivní průzkum Dunajovických kopců na Pálavě.

Jiří Matějka

Regenračné centrum