4. setkání v Evině jeskyni

Na přelomu ledna a února se uskutečnilo již 4. setkání v Evině jeskyni. Provedl jsem měření vzdušných vitamínů a bioenergie. Proběhl první test, jestli může pobyt v jeskyni ovlivnit hladinu glukózy v krvi.

Vzdušné vitamíny v Evině jeskyni

První měření záporných iontů v Evině jeskyni jsem provedl v září 2019, kdy jsem jeskyni poprvé navštívil. Od té doby každý měsíc měřím záporné ionty. Z výsledků vyplývá, že ovzduší v Evině jeskyni je bohaté na vzdušné vitamíny, jak jsem záporné ionty nazval. V tabulce jsou vidět naměřené hodnoty.

Vzdušné vitamíny v Evině jeskyni měřím pravidelně již pátý měsíc. Z výsledků je zřejmé, že v místě horní terasy je koncentrace vzdušných vitamínů velmi vysoká a zatím stabilní. Spojovací chodba a Světelný dóm nemají stálé hodnoty. Například v prosinci byla hodnota vzdušných vitamínů ve spojovací chodbě pro zdraví nepříznivá.

Měření záporných iontů není jednoduché, vyžaduje delší časový úsek, minimálně jeden rok. Z výsledků je pak možné zjistit, jestli Evina jeskyně má skutečně zdravotní přínos pro živý organizmus.

Záporné ionty měřím víc jak dva roky Česko-slovenském podzemí. Existuje mnoho jeskyň s vysokou hodnotou, existují také jeskyně pro zdraví nepříznivé. Výsledky testů, informace a nová měření najdete v každém novém čísle časopisu WM magazín.

Měření bioenergie

Živé organizmy, voda nebo rostliny jsou zásobárnou bioenergie, která se nazývá čchi, životní energie, orgonová energie, volná energie, nebo éterická energie, případně jinak. Ve všech případech se jedná o životní energii – bioenergii. Pokud je hodnota bioenergie snížená, může to způsobovat vnitřní nepohodu a nemoci.

Pro měření bioenergie používám profesionální přístroj, který reaguje na vše živé, umí měřit procentuální hodnoty bioenergie živých tvorů, rostlin, vody, potravin apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s viditelným a srozumitelným výsledkem.

Každý živý tvor má od narození vlastní životní energii. Někomu stačí pro život 40 jednotek, jiný funguje na 60 jednotkách. Nižší hodnotou se netrapte, fungujete a žijete úspěšně stejně jako lidé s 60 jednotkami.

Bioenergii měřím na každém setkání, nejenom v Evině jeskyni. Například, na cestách do bosenského údolí pyramid jsem si ověřil, že každý účastník našich 5. denních cest má nízkou bioenergii před a vysokou po návratu domů. Co to způsobuje? Na bioenergii člověka mají vliv silná energetická místa, kterým určitě pyramidy jsou, tvarové zářiče (kamenné koule), nebo podzemní chodby s vysokou koncentrací záporných iontů (v tunelu Ravne až 50.000). Z naměřených hodnot vaší bioenergie je možné zjistit, zda máte zdravotní problém, nebo ne. Takový test ale vyžaduje několikanásobné měření a vyhodnocení. Na to jsou dobré vícedenní cesty a expedice s Novým cestovatelem. Pojeďte se mnou…

V Evině jeskyni zjišťuji hodnotu vaší bioenergie před vstupem, druhé měření je ve Světelném dómu a poslední po výstupu z jeskyně. Téměř u všech účastníků setkání došlo ke zvýšení životní energie. Je zřejmé a prokazatelné, že vzdušné vitamíny mají blahodárný vliv na vše živé. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro vaše zdraví. A takovým místem může být znovu objevená Evina jeskyně.

Měření glukózy v krvi

Hladina cukru v krvi neboli glykémie se u zdravého člověka pohybuje v rozmezí 3,9 – 5,9 mmol/l na lačno a po jídle nižší než 10 mmol/l. Pokles glykémie pod hodnotu 3,2 mmol/l se označuje jako hypoglykémie. Při hypoglykémii je ohroženo zásobování mozkové tkáně glukózou. Může se vyskytovat v průběhu různých onemocnění, např. u endokrinně aktivních nádorů produkujících inzulin, při předávkování antidiabetik nebo při hladovění. Glykémie zvýšená nad referenční rozmezí se označuje jako hyperglykémie. Je základním projevem diabetes mellitus. Hodnoty snadno zjistíte z kapky krve.

Několik dobrovolníku na setkání v Evině jeskyni dostalo sadu pro vlastní měření. Z výsledků je zřejmé, že pobyt v jeskyni může dočasně snížit hladinu cukru v krvi. Náš první test byl sice orientační, ale u 50 % došlo ke snížení.

Pro vyhodnocení vlivu prostředí je nutné testy několikrát opakovat. První měření hladiny glukózy v krvi považuji za významný test – mnoho z vás poprvé zjistilo, kolik máte tzv. cukru v krvi😊

Zvuková terapie v Evině jeskyni

Specifické zvukové vzorce mohou navodit různé stavy vědomí, od hluboké relaxace, nebo spánku s rozšířeným vědomím a další mimořádné stavy. Zvukovou stopu tvoří vícevrstvé signály, které vytvářejí rezonanci v mozkových sférách, známou jako hemisférická synchronizace. Hemisférická synchronizace je stav, kdy levá i pravá hemisféra pracují společně. Zjistíme, jestli meditace při hudbě dokáže ovlivnit tzv. vzdušné vitamíny v Evině jeskyni.

Další setkání v Evině jeskyni

Každý měsíc měřím vzdušné vitamíny v Evině jeskyni. Již 5. setkání a měření se uskuteční v sobotu 14. 3.2020 v 10.30. – sraz před jeskyní.

Těším se.

Jiří Matějka

Regenračné centrum