Vzdušné vitamíny 7 – Bystrianská jeskyně

Vzdušné vitamíny v Česko-slovenském podzemí VII.

Nový seriál časopisu WM magazín. Dva roky měřím tzv. „vzdušné vitamíny“ v Česko-slovenském podzemí. Dnes uvidíte výsledky měření v Bystrianské jeskyni.

Jiří Matějka

Záporné ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Záporné ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev, udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Negativní ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například elektromagnetická pole.

Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů. Víc o účincích tzv. vzdušných vitamínů (tak jsem nazval prospěšné vzdušné záporné ionty) najdete na webu časopisu WM magazín → www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/

Bystrianská jeskyně (48°50′25″S 19°35′46″V)

Bystrianská jeskyně je největší jeskyní jižní strany Nízkých Tater. Nachází se v Bystrianská krasu v jižní části Národního parku Nízké Tatry, u obce Bystrá. Byla objevena 29. června 1923.

Jeskyně vznikla v tmavošedé vápencích a dolomitech, které se táhnou až po Valaška. Klikaté chodby Staré a Nové jeskyně se vytvořily rozšířením puklin podzemními vodami říčky Bystrianky. Nejnižší z nich protéká podzemní potůček, který se po 4 km objevuje v obci Valaská jako vyvěračka. Zvláštností jeskyně je puklinový charakter chodeb s výzdobou po jedné straně chodby. Zastoupeny jsou všechny formy sintrové výzdoby a erozních tvarů. Zvláštností jsou zasintrované oblázky nízkotatranských žuly v horních částech chodeb. Mezi nejkrásnější patří vyzváněcí stalaktity v katakombách, baldachýn nad řečiště a Kováčska výheň před Peklem. Jinde vynikají nástěnné vodopády a pod nimi sintrová jezírka (sintr vzniká vysrážením uhličatan vápenatého z roztoků obsahujících rozpuštěný vápenec).

Měření vzdušných vitamínů

Naměřené hodnoty vidíte v tabulce. Z výsledků vyplývá, že celý komplex Bystrianské jeskyně je pro zdraví velmi příznivý. Proto se zde mimo prohlídkového okruhu nachází tzv. Léčebná síň, kde se v současnosti s úspěchem léčí horní cesty dýchací u dětí.

V dalších číslech časopisu WM magazín Skryté skutečnosti zveřejním další jeskyně a podzemí, kde jsem prováděl měření vzdušných vitamínů. Určitě se máte na co těšit, měřil jsem také v nejznámějších jeskyních.

Seriál Vzdušné vitamíny v Česko-slovenském podzemí – dosud vyšlo:

WM magazín č. 212 – Supí jeskyně a jeskyně nad Švýcárnou (ČR); WM magazín č. 213 – Evina jeskyně (ČR); WM magazín č. 214 – Zbrašovské aragonitové jeskyně (ČR); WM magazín č. 215/216 – Belianská jeskyně (Slovensko); WM magazín č. 217 – jeskyně Driny (Slovensko); WM magazín č. 218Sloupsko-šošůvské jeskyně (ČR), WM magazín č. 219 – Bystrinská jeskyně (Slovensko)

Pokračování v dalších číslech časopisu WM magazín

Článek vyšel v časopis WM magazín č. 219

WM magazín skryté skutečnosti č. 219

Seznam prodejních míst časopisu WM magazín →

Regenračné centrum