Rekonstrukce energetických spirál v Bosně

Oprava energetických spirál v Bosně

První instalaci v archeologickém parku Ravne 2 v bosenském údolí pyramid provedl jako dar časopis WM magazín v roce 2016.

Tři spirály, každá s průměrem 125 cm, jsme zakopali do země. Nad středem každé spirály jsou umístěny kamenné nášlapy. Dvě propojené levotočivé spirály zesilují energii ze země, jedna pravotočivá zesiluje energii z kosmu. Sestava tří spirál je orientované podle světových stran. Můj projekt, schéma a postup prací jsou vidět na fotkách.

Tři energetické spirály jsou velmi navštěvované a příznivě komentované. Mnoho lidí z celého světa cítí a využívá energii tří podzemních spirál. Místo je již sešlapané, původní zásypy a kamenné hranice popadané. Proto jsem se rozhodl provést rekonstrukci.

Oprava spirál a kolaudace

Oprava spirál bude probíhat 28-29.2.2020. První den (10.00) budu pracovat s pracovníky nadace Dr. Osmanagiche a dobrovolníky (čtenáři časopisu WM magazín a Nový cestovatel). Vytrháme trávu, obnovíme kamenné kruhy a zásypy. Druhý den (10.00) dokončíme práce a osadíme nové nášlapy na střed spirál. Po práci dílo zkolaudujeme krátkou meditací a měřením bioenergie.

Odměna za práci – kolaudace a jódový pramen

Pokud se vám chce, přijeďte nám pomoc. Jako odměnu za vykonanou práci půjdeme společně do tunelu Ravne a jako novinku vás zavedu k prastarému jódovému prameni, vhodnému na problémy onemocnění štítné žlázy. Zázračný pramen uvádí ve spisech již kupec Benátský a pro jeho léčivé účinky byl využíván bosenskými králi, římskými císaři, před nimi to byli antičtí Řekové a ještě před nimi Slované … Dnes to můžete být i vy, pokud nám pomůžete s opravou spirál.

Těším se na vás při opravě spirál, nebo na první cestě do bosenského údolí pyramid s Novým cestovatelem – slavnost jarní rovnodennosti 19-23.3.2020.

Jiří Matějka

Vše o starém zázračném místě najdou čtenáři časopisu WM magazín zde: →

Regenračné centrum