Pyramidy v Bosně – bioenergie labyrintu Ravne

bioenergie-test-labyrint-ravne

V dny letního slunovratu jsem uskutečnil první měření bioenergie v labyrintu Ravne. Testu se zúčastnilo 18 dobrovolníků.

Podzemní labyrint Ravne

Ve Visoku je největší a nejstarší pyramidový komplex na světě. Pod pyramidami je pravěká síť chodeb a komor, které se nazývají podzemní labyrint Ravne. Objev labyrintu oznámil Dr. S. Osmanagich v roce 2005, na základě jeho hypotézy a podobných příkladech podzemních tunelů v Egyptě, Číně a Mexiku.

Týmy fyziků, elektrotechniků a zvukařů monitorují elektromagnetické a akustické jevy. Uvnitř labyrintu naměřili ultra nízkou elektromagnetickou frekvenci, Schumannovu rezonanci 7,83 Hz. Je to nejlepší energetické pole pro všechny živé bytosti. Je zajímavé, že mimo labyrint je elektromagnetická frekvence 10–15 Hz, což způsobuje napětí a stres.

Kromě toho existuje v labyrintu vysoká koncentraci záporných iontů. Lékařsky je prokázáno, že negativní ionty zvyšují hladinu kyslíku v krvi, čistí atmosféru od prachu, zabíjí viry a bakterie. A nakonec, v tunelech je prostředí bez kosmického radioaktivního záření, které je všude na povrchu planety. Proto jsou podzemní tunely Ravne jedním z nejbezpečnějších míst na světě. Naše buňky bojují proti škodlivému záření. V labyrintu jsou ochráněny a každá buňka může dělat svou práci, jak tělo potřebuje. Mohou zahájit rychlý proces regenerace a spontánní samoléčby.

Do bosenského údolí pyramid jezdím pravidelně od roku 2006, proto mohu z vlastní zkušenosti potvrdit blahodárné působení labyrintu na zdravotní kondici.

První odborný test bioenergie v labyrintu Ravne

Pro měření jsem použil profesionální přístroj navržený podle fyzika W. Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé věci, umí měřit procentuální hodnoty bioenergie živých tvorů, rostlin, vody, potravin apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s viditelným a srozumitelným výsledkem.

Účelem našeho testu bylo porovnat bioenergetické hodnoty před vstupem do labyrintu Ravne, u megalitu K2 a po opuštění labyrintu. Poslední kontrolní měření proběhlo na druhý den ráno. Výsledky měření jsou vidět v grafu.

test bioenergie-bosna-pyramidy

Vliv pobytu v podzemním labyrintu Ravne

Z výsledků je vidět, že po pobytu v labyrintu Ravne (cca 90 min.) došlo ke snížení životní energie téměř u všech dobrovolníků. Kam se energie ztratila?

V podzemním labyrintu jsou buňky chráněny před škodlivým zářením a mohou zahájit rychlý samoléčebný proces. Každá buňka tak může dělat svou práci, jak to živý organizmus potřebuje. Rozdílné hodnoty u každého účastníka testu představují jeho aktuální zdravotní stav. Pokud máte zdravotní problém, je energie labyrintu Ravne využita pro nastartování samoléčebného procesu. Zdravotní problém může být běžné nachlazení, nevyvážená strava, nebo používání alkoholu před testem. Vážnější zdravotní abnormality jsou také měřitelné.

Poslední kontrolní test proběhl na druhý den ráno. Z výsledků je vidět, že téměř u každého účastníka došlo za 12 hodin po pobytu v podzemním labyrintu Ravne k významnému nárustů životní energie o 6–18 % (žlutá křivka na grafu). U některých dobrovolníků klesla hodnota o 5 %, což může naznačovat zdravotní nesoulad.

První výsledky našeho bioenergetického testu mohou celkem spolehlivě monitorovat různé vlivy na lidský organizmus. Pro zjištění nových souvislostí bude nutné provést mnoho dalších měření.

Pokud se chcete zúčastnit dalších testů, pojeďte se mnou do bosenského údolí pyramid. Aktuální plán cest najdete zde: www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty. Podpořit nás můžete také zakoupením předplatného časopisu WM magazín, který vychází každý měsíc.

Těším se na vás.

Jiří Matějka

Doporučuji ke studiu:
Labyrint Ravne a glukóza v krvi
Podzemní labyrint Ravne
Zdravotní výhody záporných iontů
Co jsou Schumannovy rezonance

Regenračné centrum