KTK tunnel 2017

Mohyla a podzemní chodby KTK 2017

V uměle vytvořeném kopci jsou prázdné pozemní chodby s vysokými stropy. Podzemní tunel KTK je součástí komplexu bosenských pyramid. Provedli jsme nový průzkum chodeb.

Video

Mohyla ve Visoku

Na soutoku řek Bosna a Fojnica byly objeveny kamenné bloky, které sloužily jako pevný základ pro uměle vybudovanou mohylu. Mohyla s podzemními chodbami je vysoká 18 metrů a byla postaven z desek spojených vrstvami jílu. Dnes je na náhorní plošině textilní závod KTK s rozlehlými halami a sklady. Moderní projektanti využili pevnost a stabilitu podloží, aniž by tušili, že stavějí na prastaré, uměle vybudované mohyle.

Podzemní tunely

Podzemní chodby KTK objevil Dr. S. Osmanagich v roce 2006. V prvním roce Nadace „Archeologický park bosenská pyramida Slunce“ vyčistila 150 metrů starých tunelů. Výška chodeb je 3 – 4,5 metrů, šířka 2,5 metru. Byly nalezeny fragmenty kamenného kruhu. Jedna chodba vede k bosenské pyramidě Měsíce, druhá chodba vede pod řekou Fojnica k bosenské pyramidě Slunce. Archeologické práce musely být zastaveny po průniku vody. Od roku 2007 je vstup do tunelu KTK z důvodu bezpečnosti zakázaný.

Průzkum chodeb KTK 

Časopis WM magazín Skryté skutečnosti a Nový cestovatel.cz provedl nový průzkum podzemních chodeb KTK v listopadu 2017. Chodby se nachází na soukromém pozemku průmyslového areálu KTK. Přístup není pro veřejnost možný.

Byla tma, deštivo a bláto. Neznali jsme, kde je vstup do podzemí. Spoléhal jsem na intuici, jinak to nazvat neumím. Po půl hodině cesty s baterkou v ruce, jsem našel vstup do podzemního tunelu KTK. Kolem tma, kluzký terén, pár metrů pod nohama bouřily vody řeky Bosna.

Vstup do podzemí

Vstup do podzemních chodeb KTK je 9 metrů nad hladinou řeky Bosny. V období velkých záplav se voda nedostane do podzemí. Vstupní portál do chodeb KTK je zajímavý tím, že jsou desky na pravé a levé straně skloněny směrem ke vchodu. Tímto řešením byla zajištěna pevnost konstrukce. Dnešní geolog vám to vysvětlí poučkou, že jde o běžnou deformaci hornin. Má to jeden háček – za portálem jsou podzemní chodby s jinak kladenými vrstvami. Dávný projektant před tisíci lety postavil pevný a stabilní vstupní portál do podzemních chodeb.

Podzemní chodby KTK

Vstoupili jsme do podzemí. Na první pohled je zřejmé, že průzkum bude nebezpečný. Dřevěné výztuhy jsou ztrouchnivělé a polámané. Na každém kroku hrozí zával. Na starých trámech vidíme zrezivělé reklamní cedule sponzorů – město Visoko, cestovní agentura, banky, mobilní operátor a další. Po vstupu do podzemí vidíme dvě chodby, jedna vede vlevo a druhá vpravo.

Podzemní chodba k pyramidě Měsíce

Levá chodba vede k bosenské pyramidě Měsíce. Na stěnách tunelu jsou vidět vrstvy bloků spojených jílem. Desky mají stejnou tloušťku. Stěny jsou kolmé, hladce opracované. Výška stropu je víc jak 3,5 metru. Strop je vodorovný, vytvořený z jednoho kusu kamenné desky.

Tato část tunelu byla před lety vyztužena trámci a dřevěnými podhledy. Je zřejmé, že podpory a precizní zabezpečení chodby k pyramidě Měsíce, nesplnilo svůj účel. Stop a stěny se dnes hroutí. Stejně jako když klenutý strop vinného sklípku podepřete trámy. Klenba popraská a rozpadne se.

Chodba k bosenské pyramidě Měsíce je dnes zavalená, zabezpečení stěn a stropů se hroutí.

Podzemní chodba k pyramidě Slunce

Pravá chodba vede pod řekou Fojnica k bosenské pyramidě Slunce. Při jejím čištění byly nalezeny fragmenty kruhového megalitu. Hlavní chodba má šířku 2,5 m, výška stropu je 4,5 m. Zůstává otázkou, kdo podzemní tunely vybudoval a proč je výška dvakrát větší než průměrná výška dnešního člověka. Tak vysoké chodby Římané nedělali.

Hlavní chodba k pyramidě Slunce má několik bočních komor. Stropy tvoří kamenná deska. Deska je vytvořena z jednoho kusu hladce opracovaného bloku. V chodbách KTK nebyly nalezeny žádné megalitické konstrukce, mimo kamenný kruh, který mohl vzniknout později. Podzemní prostory v starobylé mohyle jsou prázdné!

Směrem k řece Fojnica chodba postupně klesá. Důležitým poznatkem je, že sklon je ideální pro pohyb velké skupiny lidí, nebo velkých předmětu. Došli jsme až na konec chodby, která se ztrácí směrem dolů. Zhroucené stěny a jezera vody nám znemožnili další průzkum. Nadmořskou výšku nebylo možné změřit, v podzemích chodbách není signál z družic, ani jiné nebezpečné záření. Věděli jsme, že se nacházíme u hladiny řeky Fojnica.

Starověká nanotechnolgie

Mohyla na soutoku řek byla postavena z betonových desek spojených jílem. Jíl je v podstatě super jemný materiál, podobný modernímu cementu. Dnes takové hmoty nazýváme nanomateriály. Nanomateriály mají zvýšený povrchový objem, proto mají odlišné vlastnosti než dnes běžně používané hmoty. Nanomateriály použité ve stavebnictví vynikají pevností a odolností.

Mohyla KTK je stabilní a bez problémů odolá zemětřesení. Konstrukční desky byly vyrobeny metodou geopolymerizace, za použití nano-jílu.

Důkaz v tunelu KTK

Na stěnách chodeb KTK se tvoří vápencová poleva (sintr). Sintr vzniká geochemickou reakcí. V případě uměle vyrobených stavebních desek se protékající voda mění na zásaditý roztok obsahující hydroxid vápenatý. Když dorazí na povrch „betonu“, začne pohlcovat oxid uhličitý z okolního prostředí. Díky zásaditosti roztoku pak dojde k vysrážení kalcitu. Tento chemický proces je velmi rychlý, proto krápníky (krápníková poleva) obvykle rostou na „betonu“ mnohem rychleji než v běžných jeskyních.

Krápníková poleva na stěnách tunelu KTK může být důkazem, že konstrukční desky byly uměle vyrobeny.

Posvátná geometrie

V roce 2006 až 2007 prováděli radarový průzkum bosenského údolí pyramid dva nezávislé týmy odborníků z Německa a Srbska. Objevili celkem 44 anomálií, což mohou být tunely, schody, terasy, nebo podzemní stavby. Radarový průzkum zahrnoval celé bosenské údolí pyramid do hloubky 18 metrů.

Nejstarší stavby na naší planetě mají přesné geometrické vztahy. Například, z rozměrů Velké pyramidy v Gíze je možné zjistit matematickou konstantu π (3,14), bosenská pyramida Slunce, Měsíce a Draka tvoří rovnostranný trojúhelník. Říkáme tomu posvátná geometrie.

Posvátná geometrie tunelu KTK

Hledal jsem geometrický vztah podzemních tunelů KTK k nejstarším stavbám v bosenském údolí pyramid. Na jihu města Visoko, v lokalitě Zbilje, existuje hřbitov s třemi neznámými náhrobky. Téměř každý návštěvník zavítá na toto místo. Kamenné stély tvoří střed Fibonacciho energetické spirály. Energetický vortex ve Zbilje je významné starověké místo.

Při pohledu na mapu jsem zjistil zajímavé geometrické souvislosti. Vzdálenost bosenské pyramidy Slunce k mohyle KTK a vortexu ve Zbilje, je v obou případech stejná, rovná se 1,3 km. Navíc, geometrický obrazec na mapě tvoří rovnoramenný trojúhelník (1,3×1,3×1,84 km).

Hledal jsem dál. Rozdělením obrazce na dvě poloviny vzniknout dva menší rovnoramenné trojúhelníky (0,92×0,92×1,3 km). Obvod rovnoramenného trojúhelníku je 3,14 km (konstanta π). To nemůže být pouhá náhoda. To je posvátná geometrie!

Kdo postavil mohylu a podzemní tunel KTK?

Mohyla na soutoku řek byla postavena stejnou technologií, jako bosenská pyramida Měsíce. Chodby s neobvykle velkou výškou sloužily pravděpodobně pro dopravu velkých konstrukcí do podzemních prostor bosenské pyramidy Slunce a Měsíce. Je docela možné, že zde bylo původně umístěno nějaké důležité zařízení pro zvýšení výkonu energetického komplexu bosenského údolí pyramid. Tento fakt dokazuje posvátná orientace mohyly a tunelu KTK!

Uměle vytvořená mohyla je dnes téměř neviditelná. Mohou za to globální katastrofy? Při posledním tání ledovců se od severu přihnala blátivá vlna vysoká stovky metrů. Bosenským údolím proudily miliony tun bahna. Bahno zaplavilo podzemní chodby a přelilo se přes vrcholy pyramid, kde zůstalo usazené. Proto dnes nevidíme chybějící čtvrté strany pyramid; na východě u pyramidy Měsíce a na západě u pyramidy Slunce. Za mohylou KTK se bahno usadilo, tím vzniklo území vhodné pro dnešní moderní zástavbu.

Tušení souvislostí

Do Bosny jezdím pravidelně od roku 2006. Viděl jsem první archeologické vykopávky a nové vzrušující objevy. Poslední roky jezdím do Visoka každý měsíc s přáteli „bosenských pyramid“. Na podzim roku 2017 jsem poprvé navštívil podzemní tunel KTK. Naše nová zjištění budou důležitá pro pochopení skutečné historie lidstva.

Bosenské údolí pyramid skrývá mnoho tajemství, která stále čekají na své objevitele. Pojeďte se mnou, s Novým cestovatelem, do Visoka.

Jiří Matějka, www.wmmagazin.cz / www.novycestovatel.cz

 


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

 Nebaví vás ležet na pláži a popíjet předplacené drinky? Chcete zažít víc? Pojeďte s námi.
Regenračné centrum