4. setkání pod Kótou zulu 664

17. 12. 2017 proběhlo již čtvrté setkání na Kótě zulu 664. Sešlo se nás padesát, prozkoumali jsme vánočně vyzdobený Iontový tunel, provedli kontrolní měření.

Modrá obloha, pár stupňů pod nulou, půlmetrová vrstva sněhu a bílé stromy. Počasí nám přálo,  všichni jsme si to přáli, tak to muselo být. Duch koty zulu 664 vyslyšel naše přání.

Noční průzkum Iontového tunelu

Večer před setkáním jsme vánočně vyzdobili vstup tunelu a provedli noční průzkum. Na obloze zářily hvězdy, sníh křupal pod nohami. Cesta zasněženým lesem byla náročná, po půl hodině jsme stáli před vstupem do Iontového tunelu.

Tunel navštěvují desítky lidí denně. Zaznamenal jsem úpravy. U vstupu byly odstraněny trámy, stejně tak nebezpečné překážky v tunelu. Starou výztuž návštěvníci odklidili z cesty, na konci tunelu vzniklo posezení. Tímto děkuji všem anonymním návštěvníkům Iontového tunelu.  Budu rád, když mi napíšete.

Prováděli jsme kontrolní měření záporných iontů a radioaktivity. Hodnota vzdušných záporných iontů je nad hranicí 2 miliony a radioaktivita téměř nulová. Kamarád ze Slovenska provedl měření vzduchu u země, ve středu a pod stropem tunelu. Žádné nebezpečné plyny se v tunelu nevyskytují.

Čtvrté setkání pod Kótou zulu 664

Pod kótou zulu 664 se nás sešlo asi padesát. Většina zde byla poprvé. Informace získali z časopisu Wm Skryté skutečnosti, ze stránek Nový cestovate.cz, nebo od známých, kteří zde již byli. Je dobré, že se informace o novém objevu rychle šíří. Jsou to pouhé tři měsíce od prvního veřejného setkání a sám jsem překvapený nebývalým zájmem. Je zřejmé, že Kóta zulu 664 není výmysl, nebo přelud. Nakonec, naše měření dokazují, že jde o skutečně zajímavou horu ve tvaru pyramidy na Slovensku.

Někteří účastníci setkání měli své přístroje na měření záporných iontů. Naměřené hodnoty byly stejné, jako ta naše. Bohužel nedošlo k testům hladiny glukózy v krvi glukoměrem, nebyly k tomu vhodné podmínky. Testy uděláme na některém dalším setkání, která budou v roce 2018. Pokud budete provádět podobná měření, pošlete mi výsledky, děkuji.

Záporné ionty, voda a pes v tunelu

V tunelu je stabilní teplota 13 stupňů. Testovali jsme obyčejnou vodu. Na konci tunelu byla přes noc uložena láhev s vodou, druhá byla mimo tunel. Po dvanácti hodinách jsme zkoušeli chuť vody a měřili její zásaditost. Voda z tunelu měla výrazně kyselou chuť, přestože se hodnota pH nezměnila.

Do tunelu šel s námi menší pes. Zajímalo mě, jak bude reagovat na vysokou hodnotu záporných iontů. Podle lékařů již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým zdravotním přínosem pro vše živé. Náš psí průzkumník na konci tunelu spokojeně usnul.

Mám mnoho svědectví od návštěvníků Iontového tunelu. Každý živý organizmus, pokud je vystaven vysoké dávce záporných iontů, reaguje jinak. Mnozí popisují příliv energie a aktivity, které přetrvává několik dní. Jiní po návštěvě tunelu usínají a prospí dva dny. V ojedinělých případech se mohou na těle objevit pupínky, které za tři dny mizí. Pupínky a únava mohou být projevem probíhající detoxikace organizmu, kdy se tělo spontánně zbavuje škodlivin. Tato svědectví jsou důkazem mimořádného vlivu záporných iontů na zdraví.

Setkání a podpora projektu v roce 2018

Náš výzkum bude pokračovat. V roce 2018 připravuji další setkání, kde se vždy dozvíte nenovější informace z výzkumu unikátního kopce ve tvaru pyramidy – Kóty zulu 664.

Projekt Kóta zulu 664 je veřejný. Prjekt je hrazen z prostředků časopisu Wm Skryté skutečnost a klubem přátel cestování Nový cestovatel z.s. Podpořte tento unikátní projekt, sdílejte vaše zkušenosti s ostatními. Pokud máte možnost zapůjčit profesionální měřící přístroje, napište. Projet můžete symbolicky podpořit zakoupením samolepky s logem Kóty zulu 664. Získané prostředky budou použity na další výzkumy.

Šťastný nový rok

Čtvrté setkání pod Kótou zulu 664 bylo úspěšné. Při loučení jsme si popřáli hodně úspěchů v novém roce. Hodně úspěchů a pevné zdraví v novém roce vám přejí organizátoři projektu Kóta zulu 664.

Jiří Matějka 2017, www.kotazulu664.sk

Regenračné centrum