Energie Bosenských pyramid a kamenných koulí

První květnová cesta na pyramidy v Bosně začala v Zavidoviči u kamenných koulí. Cestou do Visoka, jsme navštívili léčivé termální vody. Další dva dny jsme prozkoumali pyramidy a labyrint Ravne.

Kamenné koule v Zavidoviči

V Zavidiviči je největší kamenná koule s průměrem víc jak 4 metry. Geolog Miodrag Jovovic z Bělehradu provedl petrografickou (makroskopickou a mikroskopickou) analýzu. Zkoumaný vzorek obsahuje křemen, slídu (muskovit), oxid železa, magnetit a základní uhličitanové konkrece. Všechny prvky jsou energeticky aktivní. Kamenné koule s obsahem 14,43 m3 má hmotnost 37,32 tun. Největší kamenná koule v Kostarice má hmotnost 25 tun, v Mexiku 32 tun.

Měření záporných iontů u kamenných koulí

Prováděli jsme měření vzdušných záporných iontů profesionálním přístrojem Alphalab. Záporné ionty jsou prospěšné pro lidské zdraví. Běžná hodnota v čistém lese je 1.500 záporných iontů/cm3, u vodopádů až 4.500. Naopak, v kanceláři, nebo u PC jsou hodnoty nízké (150 – 800). Nízké hodnoty jsou pro lidský organizmus méně prospěšné.

Měřením u kamenné kouli v Zavidoviči jsme zjistili mimořádně vysokou hodnotu, téměř 2 miliony záporných iontů / cm3. Tato hodnota se běžně nevyskytuje. Celoroční průměr je 2.000 – 10.000. Zvýšené hodnoty se vyskytují zejména v první části roku (leden až květen).

Záporné ionty v labyrintu Ravne

V podzemním labyrintu Ravne jsem prováděl měření koncentrace vzdušných záporných iontů. Běžná celoroční hodnota se pohybuje od 43000 do 60000/cm3. Naše měření koncem dubna a v prvním květnovém týdnu ukázala vysoké hodnoty:

2018/04: megalit K2 – 521.000 / Orgonová komora – 1.218.000 / Vodní tunel: -1.093.000

2018/05: Iontová komora – 86.100 / 130 m: -421.000 / 160 m: -170.000 / megalit K2: -161.000. megalit K5: – 123.000. Kancelář před labyrintem Ravne: -3.500.

Z výsledků vyplývá, že nejvýhodnější pro lidský organizmus je návštěva labyrintu Ravne v prvních měsících roku.

Pyramida Slunce

Na vrcholu pyramidy Slunce stával Stari Grad, který byl po tisíciletí významným náboženským centrem pro oblast Balkánu. Pod pyramidou probíhaly korunovace prvních bosenských králů. Před pár lety proběhla neodborná rekonstrukce hradu a vrchol pyramidy byl prohlášen za národní kulturní památku, čímž byly znemožněny další archeologické sondy.

video pyramida Slunce →

Z vrcholu pyramidy proudí energetický paprsek s průměrem 4 metry, který citliví lidé vnímají. Před pár lety (2013) jsem s pomocí přátel dopravil na vrchol speciální anténu s přístroji a prováděl kontrolní měření. Z nádvoří vychází stabilní energetický paprsek 28 kHz. Na severním okraji pyramidy jsme naměřili pulsní energetický paprsek 35 – 50 kHz. Potvrdili jsme měření, která prováděla Nadace Bosenská pyramida Slunce. Podobné anomálie nejsou přírodního původu. Pyramida Slunce, které byla objeveny v roce 2005, není přírodní kopec, jak tvrdí někteří učenci.

video pyramida Měsíce →

Pyramida Měsíce

Bosenská pyramida Měsíce je stupňovitá stavba, která vznikla až po pyramidě Slunce. Po obvodu existují chodníky se sklonem 8° do středu stavby. Pyramida Měsíce měla zřejmě technickou funkci – zadržovat a svádět vodu do středu stavby. Tam kde je v hlubinách železná ruda a tekoucí voda na nad ní, vzniká energie. Energetický paprsek na vrcholovém platu dokážou vnímat citliví lidé.

Vrcholové pato je vydlážděno kamennými dlažbami. Dlažby jsou uměle vyrobeny, jak potvrdily odborné analýzy. Osa pyramidy měsíce je nakloněna důsledkem geologického pohybu při poslední planetární rekonstrukci pevnin. Náklon je vidět na vrcholovém platu, včetně zanesení jedné strany pyramidy náplavami a zeminou.

Severní strany pyramidy Měsíce je nepřístupná z důvodu minového pole z poslední války. Na této straně je zajímavá sonda, kde jsou vidět pravidelné bloky a překlady. Bohužel, toto místo není možné navštívit bez armádního doprovodu.

Mohyla ve Vratnici

Mohyla ve Vratnici je stejná jako posvátné kopce v Anglii a jinde. Ve Vratnici vidíme její nadzemní část. Pod terénem existují podzemní komory, které objevil před pár lety geologický vrt. Mohyla je součástí komplexu bosenského údolí pyramid.

Dávní architekti plánovali stavby podle principů posvátné geometrie. Mohyla ve Vratnici leží na Fibonacciho spirále, jejíž střed je ve středu údolí pyramid.

Na vrcholu mohyly je starý hrob významného bosenského šamana. Před více jak 500 lety byl šaman přinucený přijmout muslimskou víru tureckých nájezdníků, ikdyž jen formálně. Dál ho navštěvovali lidé, Turci se ho báli a respektovali ho. Po své smrti nebyl upálen, jak jiní, ale mohl být pohřben na vrcholu posvátné mohyly ve Vratnici.

Minerály a krystaly

U labyrintu Ravne jsou stánky s prodejci vzácných kamenů a krystalů. Na malém prostoru jsou stovky přírodních a opracovaných kamenů. Bez nějakého plánu, snad pouhou intuicí, jsem začal měřil vzdušné záporné ionty kolem nich. Výsledek byl pro mě překvapením, měření jsem opakoval několikrát. Koncentrace vzdušných iontů kolem minerálů a kamenů ve stáncích u Ravne byly -13.620 záporných iontů /cm3! Vysoká hodnota je zřejmě způsobena vzácnými kameny! Když jsem měřil na druhé straně silnice, byla hodnota v nízká, pouze -2.400!

Termální voda

Několikrát jsme navštívili přírodní termální bazén. Vada horká 65° vyvěrá z nedalekého kopce. Do bazénu přitéká již chlazená na 37°C. V době nedávného balkánského konfliktu se zde léčili ranění vojáci. Obvazy si polévali vodou, která urychlovala hojení ran.

Podle místního majitele má zdejší voda antiseptické účinky a příznivě působí na zažívací ústrojí – žaludeční vředy, zácpy a střevní problémy.

Tyto unikátní termální vody navštěvujeme pravidelně při každé návštěvě bosenského údolí pyramid ji od roku 2013.

Výlet do Sarajeva

Na závěr našich cest vždy navštívíme noční Sarajevo. Procházka pěší zónou v centru města má neopakovatelnou atmosféru. Stará část dýchá dávným orientem, moderní je osvícena výklady bank a značkových výrobců. V Sarajevu žijí lidé čtyř náboženství v míru a porozumění.

Ani energie dlaní nepomohly

Cestou do Bosny se nám dvakrát pokazil autobus. Z neznámých příčin se dál nerozjel. Poprvé na bosenské hranici, podruhé v termálech. Poprvé nám pomáhali řidiči (Karela a Karel, Holešov) z českého autobusu, který shodou okolností jel také do Visoka. Podruhé jsme stáli v termálech víc jak dvě hodiny. Evakuaci účastníků měly zajistit místní taxíky, ale nakonec se nabídl bus Karla a Karla, který byl již ve Visoku. Vše dopadlo dobře, odjeli jsme v pořádku. Děkuji všem našim účastníkům za trpělivost a Karlům z Holešova za pomoc. Závadu na součástce v hodnotě 100 Kč se nakonec podařilo najít.  Apollo 13 mělo stejný problém mezi Měsícem a Zemí. Zvládli to. Tak jako náš řidič v bosenských termálech.

Zamýšlím se. Mohla nám pomoct energie bosenských pyramid:)

Naše expedice do bosenského údolí pyramid

Do bosenského údolí pyramid jezdím od roku 2006. Viděl jsem první vykopávky a nové objevy. Návštěva Údolí pyramid v Bosně je neopakovatelným a jedinečným zážitkem. Zakázaná archeologie ve spojení s mystikou a duchovnem vyžaduje čas. Proto nespěcháme s odjezdem domů. Jeden den věnujeme kamenným koulím a navštívíme přírodní termáy. Druhý a třetí den projdeme v klidu celé bosenské údolí pyramid, navečer navštívíme Sarajevo. Poslední večer společně sdílíme zážitky a dojmy u dobré kávy, nebo piva. Čtvrtý den po snídani odjíždíme domů.

V Bosně jsme ubytovaní vždy tři noci s polopenzí.  Pokud se vám program líbí, pojeďte s námi. Plán cest najdete zde →

Těšíme se na vás Jirka a Tom.

Zdroj: www.novycestovatel.cz


 Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Nebaví vás ležet na pláži a popíjet předplacené drinky? Chcete zažít víc? Pojeďte s námi.

 

 

SHARE

0
0
0
Regenračné centrum