I. setkání v Evině jeskyni

První setkání v Evině jeskyni na Moravě

Jiří Matějka

V sobotu 20.10.2019 se uskutečnilo první setkání v Evině jeskyni. Sešlo se nás přes 30 a společně jsme provedli měření vzdušných záporných iontů ve všech prostorách jeskyně. Výsledek měření tzv. vzdušných vitamínů byl překvapením. Současně byl proveden test bioenergie, kterého se zúčastnilo 32 dobrovolníků.

Evina jeskyně

Tří patrová jeskyně se nachází v údolí Křtinského potoka v Moravském krasu. Od nepaměti se nazývá Evina jeskyně. Dnešní název „Jáchymka“ získala podle poustevníka Jáchyma, který zde pobýval v 19. století. Okrajovou částí jeskyně prochází turistická značená cesta. Jeskyně je volně přístupná na vlastní nebezpečí.

Při archeologickém výzkumu bylo objeveno několik fosilních kostí dávných tvorů. Ještě nedávno se staré kosti vynášely a běžně používaly rozemleté na hnojení polí. V jeskyni se těžil také trus netopýrů. Díky usilovné činnosti našich předků dnes můžeme chodit do mnoha jeskyní, které by jinak zůstaly neobjevené.

Na mapce (na konci článku) jsou vidět části chodeb a dómů. Jeskyňáři předpokládají, že další chodby čekají na své objevitele. Pod celou oblastí se nachází velké podzemní jezero, které zatím nebylo objeveno. Ve starých legendách se hovoří o podzemním světě, kde se můžete pohybovat pouze lodí …

Regenerační účinky Eviny jeskyně

V Evině jeskyni jsem prováděl měření vzdušných iontů, záporných i kladných. Velmi důležitý je jejich poměr. Kdysi byla na naší planetě koncentrace prospěšných iontů jiná, v ovzduší bylo víc záporných iontů než kladných. Odborníci předpokládají, že poměr byl 1,45 a víc. Dnes je situace jiná, přirozeně prospěšné záporné ionty mizí díky znečištěnému ovzduší. Koeficient iontů v 21. století je 1,1–1,25.

Záporné ionty jsou prospěšné pro vše živé. Čím vyšší je počet záporných iontů, tím příznivěji působí na lidské zdraví. Příklad hodnot iontů v prostředí, ve kterém se denně pohybujete (záporné / kladné ionty): kanceláře 70 / 1400 (k=0,05); průmyslové oblasti 50 / 300 (k=0,16); nákupní arkády 220 / 280 (k=0,78); obytné plochy 200 / 180 … To jsou pro lidské zdraví nepříznivé hodnoty.

V Evině jeskyni jsou chodby a dómy: vstupní portál, terasy, spojovací chodba, světelná chodba, Evina propast a světelný dóm. Měřil jsem každý kout. Z naměřených hodnot vyplývá, že v Evině jeskyni je velmi vysoká koncentrace zdraví prospěšných vzdušných záporných iontů. Výsledky najdete v dalších číslech časopisu WM magazín.

Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro lidské zdraví. Čtěte časopis WM magazín, kde vždy najdete aktuální hodnoty odborného měření, které provádím již druhý měsíc. Ale – pozor, koncentrace vzdušných vitamínů může kolísat a nemusí být každý den stejně vysoká. Proto je nutné pravidelné měření.

30. 11. 2019 opět navštívím Evinu jeskyni a budu měřit vzdušné vitamíny – přijeďte také, sraz bude u jeskyně v 10.15 hod. Provedu také měření bioenergie u každého z vás. Pokud máte zájem o přístrojové měření bioenergie a orgánové kondice napište mi jméno-datum narození-výšku a váhu. E-mail: jirimatejka@wmmagazin.cz, SMS +420777770609. Příspěvek na měření je dobrovolný (100 Kč). Setkání pořádá časopis WM magazín a Nový cestovatel.cz)

Energie záporných iontů a posvátných míst

Vzdušné vitamíny (záporné ionty) najdete většinou v jeskyních a podzemních chodbách. Ale, ne každé podzemí je bohaté na tzv. vzdušné vitamíny, existují jeskyně, kde není žádný prospěšný iont, spíš naopak. Takových je docela mnoho i v nejznámějších jeskyních. V každém novém čísle časopisu WM magazín budu zveřejňovat nové objevy a měření.

Mnozí z vás se ptají, jestli jsou na vrcholu pyramid záporné ionty. Nejsou a ani nemůžou být.  Pyramidy, megality a jiná posvátná místa nebyla postavena, aby vyráběla vzdušné vitamíny. Nejstarší stavby mají jiný účel – produkovat energetické frekvence, které ovlivňují životní energii člověka. Životní energie se nazývá energie č-chi, orgonová, kosmická energie apod. Vždy jde o tu samou energii.

Životní energii je možné měřit mnoha způsoby, většinou virgulemi a kyvadélky. Jenže, tady nastává problém: „jak já můžu uvěřit, že právě ty dobře ovládáš techniku jemných vibrací, a není to jen tvůj pouhý pocit (dojem), že to umíš“? Tento způsob měření je poměrně nespolehlivý.

Pro měření bioenergie používám profesionální přístroj navržený podle fyzika W. Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé věci, umí měřit procentuální hodnoty bioenergie živých tvorů, rostlin, vody, potravin apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s viditelným a srozumitelným výsledkem. Příklady nové diagnostiky najdete například zde → http://www.wmmagazin.cz/pyramidy-v-bosne-a-nova-diagnostika/

Energie záporných iontů

Pokud se často pohybujete v prostředí s vysokou koncentrací vzdušných záporných iontů, získáváte významný zdravotní benefit, který se projeví zvýšenou životní energií. V Evině jeskyni jsem měřil životní energii před jeskyní, ve světelném dómu, po opuštění jeskyně a poslední měření bylo za 60 minut na parkovišti. Testu se zúčastnilo 32 dobrovolníků.

Výsledky testu bioenergie potvrzují příznivý vliv pobytu v Evině jeskyni. Každý účastník obdržel výsledky osobního měření.

Energie záporných iontů je nezměrná a prospěšná pro vše živé. Važme si toho. A jsem rád, že i na Moravě (nejenom v Iontovém tunelu na Slovensku www.kotazulu664.sk) existuje místo s vysokými hodnotami prospěšných iontů, které můžete volně navštívit a využívat ve svůj zdravotní prospěch.

Na závěr

Evina jeskyně se stává cílem mnoha návštěvníků, kteří přichází načerpat tzv. vzdušné vitamíny. Jeskyně se nachází v chráněném území, respektujte divokou přírodní krásu Moravského krasu, neničte ji, neodhazujte odpadky …

Přijďte na další setkání. Těším se na vás.

Jiří Matějka

Regenračné centrum